Skupina předmětů - MEEMEVOLPRE - Elective subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | G | I | M | N | O | P | R | S | T | U | V | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Elective subjects
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 4P+2S EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE2M01PMS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE2M99CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13131
AE2M32MKS Mobile Communication Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 1 4     13132
AE4M33PAL Advanced algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13133
AE4M33NMS Design and Modeling of Software Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13133
AE4M33DZO Digital image 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13133
AE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Jakovenko J.   13134
AE3M35RIS Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 1 8     13135
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13136
AE2M37DKM Digital communications 3+1s EN Z,ZK Z 1 4     13137
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6     13138
AE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13139
AE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 1 6     13139
AE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic 2P+2L EN Z,ZK L   5     13113
AE0M13KTM Construction and Technology of Microcomputers 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13113
AE0M13PRE Industrial electronics 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13113
AE0M13TKS Technology of Cables and Optical waveguides 2P+2L EN Z,ZK L   5     13113
AE0M14AML Aerodynamics and Mechanics of Flight 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
AE0M14KSP Drive Communication Systems 2+2c CS Z,ZK L   5     13114
AE0M14DMP Dynamics of mechanical parts of drives 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
AE0M14KOP Electric Drive Component Design 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
AE0M14DGP Electric Drive Diagnostics 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
AE0M14MDS Simulation of dynamic systems 2+2s CS Z,ZK L   4     13114
AE0M15EZS Electrical Sources and Systems 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
AE0M15SZS Reliability and Security of Power Systems 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
AE1M16PPP Business Law II 3+1s EN Z L   4     13116
AE1M16MAM Decision Modelling 2+2s EN Z,ZK L   5     13116
AE0M16EET Economics of Electro and Telecommunication Engineering 2+2s EN Z,ZK Z   5     13116
AE1M16EKM Ekonometrie 2+2c EN Z,ZK L   5     13116
AE1M16MAS Marketing Strategies 1+3s EN Z,ZK L   5     13116
AE0M32PST Advaced Network Technologies 2P + 2L EN Z,ZK L   5     13132
AE0M32KMP Communications and Media Law 2P + 2C EN Z,ZK Z,L   4 Brabec Z.   13132
AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z   5     13132
AE0M34NFO Design of Photonic Circuits 2P+2L CS Z,ZK L   4     13134
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics 2P+2L CS Z,ZK L   5     13134
AE0M34EZS Electronic Security Systems 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Husák M.   13134
AE0M34NSV VLSI System Design 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Hazdra P.   13134
AE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z   6     13136
AE4M36PAH Planning and game playing 2P+2C EN Z,ZK L   6     13136
AE0M37MOT Advanced areas in image and video technology 2+2L EN KZ Z   5     13137
AE0M37ZV2 Audio Technology 2 2+2L EN Z,ZK Z   4     13137
AE0M37DUP Satellite navigation systems 2+2L EN Z,ZK Z   4     13137
AE0M37SEK Synchronization and Equalization in Digital Communications 3P+1S EN Z,ZK Z   4     13137
AE0M38MET Metrology 2+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE0M38SPP Signal Processors in Practice 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE0M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+1S EN Z,ZK L 2 6     13101
AE2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 2 5     13117
AE2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13117
AE2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 2 6     13117
AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers 2P+2L EN Z,ZK L 2 6     13131
AE2M31ZRE Speech processing 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13131
AE2M32VAD Applications Development and DSP 2P + 2L EN Z,ZK L 2 5     13132
AE2M32RKP Communication Processes Control 2P + 2L EN Z,ZK L 2 5     13132
AE2M32MDS Modeling and Dimensioning of Networks 3P + 1L EN Z,ZK Z 2 6     13132
AE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE3M33IRO Intelligent robotics 3P+2C EN Z,ZK L 2 7     13133
AE3M99PTO Team Work 1P+3C EN KZ L 2 6     13133
AE2M34NIS Integrated Systems Design 2P+2C CS Z,ZK L 2 5     13134
AE2M34MST Microsystems 2P+2L CS Z,ZK Z 2 5     13134
AE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C CS Z,ZK L 2 5     13134
AE4M34ISC Systems on Chip 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13134
AE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 2 6     13135
AE4M35OSP Open-source programming 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13135
AE3M35ORR Optimal and robust control 3P+1C EN Z,ZK L 2 6     13135
AE2M37ZVT Audio Technology 2+2L EN Z,ZK L 2 5     13137
AE2M37KDK Coding in digital communications 3+1c EN Z,ZK L 2 5     13137
AE2M37OBT Image Technology 2+2c EN Z,ZK Z 2 6     13137
AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 2 7     13138
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 2 6     13138
AE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK L 2 6     13139
AE2M17CAD CAD and Microwave Circuits 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13117
AE2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 3 5     13117
AE2M31IAS Implementation of Analog Systems 2P+2S EN Z,ZK L 3 6     13131
AE2M31SMU Signals in multimedia 2P+2C EN Z,ZK L 3 5     13131
AE2M31RAT Speech technology in telecommunications 2P+2C EN Z,ZK L 3 6     13131
AE2M32OSS Optical Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 3 5     13132
AE3M33PRO Advanced robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE4M33TVS Software Verification and Testing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE4M33TDV 3D Computer Vision 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE2M34MIM Microsystems in Multimedia 2P+2C CS Z,ZK L 3 5     13134
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection 3P+1C EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE4M36PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M36AOS Service Oriented Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE2M37RSY Radio systems 2+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137
AE4M38KRP Computer Interfaces 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE3M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 3 6     13139
AE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13139
AE0M33PIS Industrial Information Systems 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13133
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 3P+1C EN Z,ZK Z 4 6     13135
AE4M33AU Automatic Reasoning 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13136
AE4M38AVS Embedded Systems Application 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13138
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13138
AE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13139

Student can choose arbitrary subject of the master's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.


Stránka vytvořena 5.3.2021 07:51:00, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.