Témata semestrálních projektů

Typ studia:
Studijní program:
Katedra vedoucího:
Vedoucí:
Název tématu Vedoucí Typ Kapacita Katedra vedoucího
Optimization of Samples Processing in Medical Laboratories with uncertain release times of samples doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. B 0/1 13135

Popis
Cílem práce je navrhnout algoritmus pro minimalizaci ukazatele Turn Around Time (TAT) procesu vyhodnocování vzorků v laboratoři. Práce navazuje na výsledky diplomové práce Karla Gevenčiaka, který analyzoval laboratorní proces v FNKV. V této práci se zaměříme na optimalizační algoritmu, kde na rozdíl od práce Karla Gevančiaka budeme optimalizovat TAT po pacientech nikoli po metodách. Jedním z aspektů, který budeme studovat je neurčitost parametrů problému a návrh robustního řešení této úlohy.

Studijní program
EECS EEK LK EI KyR EEM EK SIT BII IB KME OES OI BIO

Literatura
[1] Dimitris Bertsimas, Melvyn Sim: The Price of Robustness. Operations Research 52(1): 35-53 (2004)

[2] Karel Gavenčiak: Optimization of Samples Processing in Medical Laboratories: Problem Analysis Based on Data, Master’s Thesis CTU (2019)

[3] Dominique Feillet: A tutorial on column generation and branch-and-price for vehicle routing problems. 4OR 8(4): 407-424 (2010)

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.