Informace k ukončení bakalářského/magisterského studia

1. Úspěšné ukončení studia státní závěrečnou zkouškou

2. Neúspěšné ukončení studia (podle § 56, odst. 1)

  • Student ztratí status studenta:
  • Každý student musí do Vydavatelství průkazů ČVUT vrátit průkaz studenta.
  • Studentům, kteří nesplní podmínky pro postup do dalšího semestru či ročníku a uvažují o dalším vysokoškolském studiu, doporučujeme, aby sami co nejdříve požádali o ukončení svého aktuálního neúspěšného studia a nečekali až na doručení rozhodnutí o jeho ukončení. Tím si výrazně zkrátí celkovou dobu studia evidovanou v celostátní matrice studentů a platit za tzv. delší studium začnou případně později.
  • Zdravotní pojištění studentů vysokých škol
  • Poplatky za studium

 

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

 


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.