Celofakultní nabídka volitelných předmětů pro letní semestr 2020/2021

Jako volitelný předmět si lze zapsat jakýkoli předmět z nabídky, předmět nesmí být obsahově shodný s některým povinným či povinně volitelným předmětem ze studentova studijního plánu.
Předmět Název Rozsah Jazyk Zakončení Kred. Katedra
A0B04C2L Český jazyk 2-2 2C CS Z 2 13104
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 2C CS Z 2 13104
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 2C CS Z 2 13104
A0B04CIN Čínština 2C CS Z 2 13104
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 2C CS Z 2 13104
A0B04GA Anglická gramatika 2C CS Z 2 13104
A0B04GN Německá gramatika v praxi 2C CS Z 2 13104
A0B04JAP Japonština 2C CS Z 2 13104
A0B04JAP2 Japonština 2 2C CS Z 2 13104
A0B04KA Anglická konverzace 2C CS Z 2 13104
A0B04KA2 Anglická konverzace 2 2C CS Z 2 13104
A0B04KN Německá konverzace 2C CS Z 2 13104
A0B04KN2 Německá konverzace 2 2C CS Z 2 13104
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 2C CS Z 2 13104
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 2C CS Z 2 13104
A0B04N1 Německý jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04N2 Německý jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04N3 Německý jazyk 3 2C CS Z 2 13104
A0B04OA Anglický odborný jazyk 2C CS Z 2 13104
A0B04ON Německý odborný jazyk 2C CS Z 2 13104
A0B04R1 Ruský jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04R2 Ruský jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04R3 Ruský jazyk 3 2C CS Z 2 13104
A0B04RET Rétorika 2C CS Z 2 13104
A0B04S1 Španělský jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04S2 Španělský jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04S3 Španělský jazyk 3 2C CS Z 2 13104
A0B04S4 Španělský jazyk 4 2C CS Z 2 13104
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení 2+2L CS KZ 4 13132
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 2+2c CS Z,ZK 4 13134
A0M16MGM Management 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky 2P+2L CS Z,ZK 4 13131
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 2+2l CS Z,ZK 4 13134
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 2+2L CS Z,ZK 5 13134
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK 5 13137
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ 2P+2C CS Z 4 13137
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 0P+3C CS KZ 4 13136
A5M02AKA Akustické aplikace 2P+2L CS KZ 4 13102
A5M16FIP Finance podniku 3P+1C CS KZ 4 13116
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ 4 13117
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2P+1C CS Z,ZK 4 13133
A5M34ELE Elektronika 3P+1L CS KZ 4 13134
A5M38SBD Sběr a přenos dat 2P+1C CS KZ 4 13138
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3P+1L CS KZ 4 13138
A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK 4 13138
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 2P+2L CS Z,ZK 5 13133
A8B01AMA Maticový počet 3P+1S CS Z,ZK 4 13101
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
A8B01OGT Optimalizace a teorie her 3P+1S CS Z,ZK 4 13101
A8B17EFC Elektrické pole a obvody 2P+1S CS KZ 4 13117
A8B17ELD Elektrodynamika 3P+1S CS Z,ZK 5 13117
A8B31CIR Teorie obvodů 4P+2S CS Z,ZK 8 13131
A8B34SST Fyzika pevných látek 3+1L CS Z,ZK 4 13134
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 4p+2l CS Z,ZK 6 13135
A8B37DIT Digitální technika 2P+2C CS Z,ZK 5 13137
A8B37SAS Signály a soustavy 4P+2C CS Z,ZK 8 13137
A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 4P+0C CS Z,ZK 6 13137
A8B38EME Elektronická měření 2P+1L CS KZ 4 13138
A8M17AEC Antény a elektromagnetická kompatibilita 3P+1L CS Z,ZK 5 13117
A8M17WCP Bezdrátové kanály a šíření vln 4P+0C CS Z,ZK 5 13117
A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů 4P CS Z,ZK 5 13131
A8M34ICD Návrh integrovaných systémů 2+2 CS Z,ZK 5 13134
A8M34MST Mikrosystémy 2+2 CS Z,ZK 5 13134
A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2+2 CS Z,ZK 5 13134
A8M37CAD CAD a numerické metody v RF návrhu 2P+0C CS KZ 3 13137
A8M37CDC Kódování v digitálních komunikacích 4P+0C CS Z,ZK 5 13137
A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací 0P+2C CS Z 2 13137
AE04C1 Czech Language 1 2C EN Z 2 13104
AE0B04C0 Czech Language 0 2C EN Z 2 13104
AE0B16FIP Corporate Finance 2P+2S EN Z,ZK 4 13116
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments 2P+2L EN Z,ZK 5 13138
AE2B32PRI Programming 2P + 2C EN Z,ZK 5 13132
AE8B35FCS Feed-Back Control Systems 4P+2L EN Z,ZK 6 13135
B04BEN Business English 2C CS Z 2 13104
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK 4 13101
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK 5 13101
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK 6 13101
B0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK 6 13101
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S CS Z,ZK 5 13101
B0B02UAK Úvod do akustiky 2P+2L CS KZ 4 13102
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C CS Z 0 13104
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C CS KZ 0 13104
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C CS Z 3 13104
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C CS Z 3 13104
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C CS Z,ZK 0 13104
B0B14MEP Modelování v elektrických pohonech 2P+2C CS KZ 4 13114
B0B14TDO1 Technická dokumentace 1P+2C CS KZ 4 13114
B0B16FIL Filozofie 2P+0S CS ZK 2 13116
B0B16HI1 Historie 1 2P+2S CS KZ 4 13116
B0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2P+0S CS ZK 2 13116
B0B16MPL Psychologie pro manažery 2P+0S CS ZK 2 13116
B0B16PPP Právo pro podnikání 2P+2S CS KZ 4 13116
B0B17LAB Lékařské aplikace biologických účinků EM pole 2P+2L CS Z,ZK 4 13117
B0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ 4 13117
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK 7 13133
B0B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK 5 13135
B0B35LSP Logické systémy a procesory 28P+28L CS Z,ZK 6 13135
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C+4D CS Z,ZK 6 13136
B0B36MOOC Massive Open Online Course 1P CS Z 2 13136
B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C CS Z,ZK 6 13136
B0B39GRT Grafická tvorba 2P+2S CS KZ 5 13139
B0B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L CS KZ 4 13139
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 2P+2C CS Z,ZK 5 13139
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C CS Z,ZK 6 13139
B0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2P+2L CS Z,ZK 5 13115
B0M16FIL Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B0M16HVT Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B0M16PSM Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B0M16TEO Teologie 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B0M36MOOC Massive Open Online Course 1P CS Z 2 13136
B0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 0P+4L CS KZ 6 13139
B1B01MEK Matematika pro ekonomii 3P+2S CS Z,ZK 5 13101
B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK 8 13102
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK 4 13113
B1B13SSE1 Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK 5 13113
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku 3P+2L CS Z,ZK 4 13113
B1B13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK 5 13113
B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS Z,ZK 6 13113
B1B13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK 6 13113
B1B14TME1 Technická mechanika 2P+2C CS Z,ZK 5 13114
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1B15EN11 Elektroenergetika 1 3P+2S CS Z,ZK 5 13115
B1B15EPR Energetické projektování 2P+2S CS KZ 4 13115
B1B15EPR1 Energetické projektování 2P+2S CS KZ 5 13115
B1B15VYA Výpočetní aplikace 2P+2C CS KZ 4 13115
B1B16EOB Ekonomika ochran před bleskovými výboji 2P+2L CS Z,ZK 5 13116
B1B16PPP Právo pro podnikání 2P+2C CS Z,ZK 5 13116
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2C CS Z,ZK 5 13116
B1B16ZFM1 Základy finančního managementu 2P+2C CS Z,ZK 5 13116
B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK 6 13131
B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ 5 13138
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 2P+2L CS Z,ZK 5 13113
B1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 2P+2L CS Z,ZK 5 13113
B1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1M14MDS1 Modelování dynamických soustav 2P+2C CS Z,ZK 5 13114
B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1M15ELS Elektrické světlo 2P+2L CS Z,ZK 5 13115
B1M15ENY Elektrárny 2P+2S CS Z,ZK 5 13115
B1M15TVN Technika vysokých napětí 2P+2L CS Z,ZK 5 13115
B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 2P+2C CS Z,ZK 5 13116
B1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 2P+2S CS Z,ZK 4 13116
B1M16EUE1 Ekonomika užití energie 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16EVE Ekonomika výroby energie 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16FIM1 Finanční management 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16MAR Marketing 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16OVY Operační výzkum 2P+2C CS Z,ZK 5 13116
B1M16STA Statistické metody v ekonomii 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B2B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK 8 13102
B2B17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS Z,ZK 4 13117
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ 4 13117
B2B17VDP Vedení pro datové přenosy 2P+2L CS Z,ZK 4 13117
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2L CS Z,ZK 4 13131
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK 6 13131
B2B31ZEOA Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK 5 13131
B2B32PPS Plánování a provozování sítí 2P + 2C CS Z,ZK 4 13132
B2B34OZD Optické zdroje a detektory záření 2p+2l CS Z,ZK 4 13134
B2B34SEE Senzory v elektronice 2p+2l CS Z,ZK 4 13134
B2B37AVT Audiovizuální technika 2P+2L CS KZ 4 13137
B2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2P+2L CS Z,ZK 4 13137
B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK 5 13137
B2B99PPC Praktické programování v C/C++ 2P+2C CS KZ 6 13137
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK 6 13117
B2M17MIMA Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
B2M17OPM Optická měření 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK 6 13117
B2M31BSGA Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK 6 13131
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
B2M31ZASA Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK 6 13131
B2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
B2M32BTSA Bezdrátové technologie 2+2l CS Z,ZK 6 13132
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 2+2l CS Z,ZK 6 13132
B2M32IBEA Informační bezpečnost 2+2c CS Z,ZK 6 13132
B2M32OSS Optické systémy a sítě 2+2L CS Z,ZK 6 13132
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace 2+2L CS Z,ZK 6 13132
B2M34MST Mikrosystémy 2p+2c CS Z,ZK 6 13134
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2p+2l CS Z,ZK 5 13134
B2M34NANA Nanoelektronika a nanotechnologie 2p+2l CS Z,ZK 6 13134
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2p+2c CS Z,ZK 6 13134
B2M34VKE Výkonová elektronika 2p+2l CS Z,ZK 5 13134
B2M34VKEA Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK 6 13134
B2M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK 6 13137
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK 6 13137
B2M37RNVA Rádiová navigace 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B2M37SSPA Statistické zpracování signálů 4P+0C CS Z,ZK 6 13137
B2M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2P+2L+2D CS Z,ZK 6 13137
B2M37ZV2A Zvuková technika 2 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B3B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK 6 13102
B3B04PRE Prezentační dovednosti 2C CS KZ 2 13104
B3B04PSA Akademické psaní 2C CS KZ 2 13104
B3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2P+2L CS Z,ZK 4 13114
B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2p+2c CS Z,ZK 6 13133
B3B33LAR Laboratoře robotiky 0p+4l CS KZ 4 13133
B3B35ARI Automatické řízení 4p+2l CS Z,ZK 7 13135
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení 0p+4l CS KZ 4 13135
B3B35PAR Programování automatů a robotů 2P+2L CS Z,ZK 4 13135
B3B36PRG Programování v C 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 0P+4L CS KZ 4 13138
B3B38OTE Obvodové techniky 2P+2L CS Z,ZK 4 13138
B3B38SME Senzory a měření 3P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3M33ARO Autonomní robotika 3P+2L CS Z,ZK 7 13133
B3M33UI Umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK 7 13138
B3M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3M38VIN Virtuální instrumentace 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3MPVT Práce v týmu 0P+4S CS KZ 6 13138
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2+2c CS Z,ZK 6 13132
B4B36FUP Funkcionální programování 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4B38PSIA Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK 5 13138
B4M01MKR Matematická kryptografie 4P+2S CS Z,ZK 6 13101
B4M01TAL Teorie algoritmů 3P+2S CS Z,ZK 6 13101
B4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3p+2c CS Z,ZK 6 13135
B4M36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK 5 13136
B4M36ESW Efektivní software 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 3P+1C CS Z,ZK 6 13136
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36SWA Softwarové architektury 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2P+1C CS Z,ZK 4 13139
B4M39PTV Prostorová tvorba 2P+2L CS Z,ZK 6 13139
B4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK 6 13139
B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D CS Z,ZK 7 13101
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika 2P+2S+1D CS Z,ZK 4 13101
B6B16FIP Finance a podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13116
B6B16INS Informační systémy 2P+2S+3D CS KZ 4 13116
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13116
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D CS Z,ZK 6 13136
B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D CS Z,ZK 5 13136
B6B36RSP Řízení softwarových projektů 3P+2C+3D CS Z,ZK 6 13136
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D CS Z,ZK 6 13136
B6B36SPS Správa počítačových sítí 2P+2C+3D CS Z,ZK 5 13139
B6B36TS1 Testování softwaru 2P+2C+2D CS Z,ZK 5 13136
B6B37MM2 Multimedia 2 2P+2L+6D CS Z,ZK 5 13137
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2P+2C CS Z,ZK 6 13139
B9M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2L CS Z,ZK 4 13136
B9M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
BAB02BFY Biofyzika 2P+2L CS Z,ZK 4 13102
BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2P+2L CS KZ 4 13131
BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II. 2P+2L CS Z,ZK 4 13131
BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK 4 13134
BAB36PRGA Programování v C 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
BAB37APO Aplikovaná optika 2P+2L CS Z,ZK 4 13137
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
BAM31AOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2L CS Z,ZK 6 13131
BAM31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK 6 13131
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
BAM33NIN Neuroinformatika 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
BAM36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
BE0B02RM2 Review of Mathematics 2 4p+4s EN Z,ZK 8 13102
BE0B02RP2 Review of Physics 2 4p+4s EN Z,ZK 8 13102
BE0B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S EN Z,ZK 4 13116
BE0B17MTB Matlab 0P+3C EN KZ 4 13117
BE0M16FIL Philosophy 2 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK 6 13113
BE1M14TVM Theory and Application of Power Converters 2P+2L EN Z,ZK 5 13114
BE1M15ELS Electrical Light 2P+2L EN Z,ZK 5 13115
BE1M15ENY Power Plants 2P+2S EN Z,ZK 5 13115
BE1M15TVN High Voltage Engineering 2P+2L EN Z,ZK 5 13115
BE1M16EKE1 Economy of Power Industry 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16EKL Ecology and Economy 3P+1S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16EKM Econometrics and economic applications 2P+2S EN Z,ZK 4 13116
BE1M16EUE1 Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16EVE Economics of Power Generation 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16FIM1 Financial Management 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16JAK Quality management 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK 5 13116
BE1M16RES Development of Energy Systems 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE2B32DAT Data Networks 2P+2L EN Z,ZK 4 13132
BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 2+2l EN KZ 4 13132
BE2B37AVT Audiovisual Technology 2P+2L EN KZ 4 13137
BE2B37ROZ Radio Circuits and Devices 2P+2L EN Z,ZK 4 13137
BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK 6 13117
BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK 6 13117
BE2M17MIMA Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK 6 13117
BE2M17OPM Optical Measurements 2P+2L EN Z,ZK 6 13117
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK 6 13117
BE2M31ZRE Speech Processing 2P+2C EN Z,ZK 6 13131
BE2M32BTSA Wireless Technologies 2+2l EN Z,ZK 6 13132
BE2M32IBE Information Security 2P + 2C EN Z,ZK 5 13132
BE2M32IBEA Information Security 2P + 2C EN Z,ZK 6 13132
BE2M34MST Microsystems 2p+2c EN Z,ZK 6 13134
BE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2p+2l EN Z,ZK 5 13134
BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology 2p+2l EN Z,ZK 6 13134
BE2M37KASA Compression of Images and Signals 2P+2C EN Z,ZK 6 13137
BE2M37KDKA Coding in Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK 6 13137
BE2M37ZV2A Audio Technology 2 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE3B38OTE Circuit Technology 2P+2L EN Z,ZK 4 13138
BE3B38SME Sensors and Measurement 3P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE3M04AWR Academic Writing 2C EN KZ 2 13104
BE3M33ARO Autonomous Robotics 3P+2L EN Z,ZK 7 13133
BE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE3M35ORR Optimal and Robust Control 2P+2C EN Z,ZK 6 13135
BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK 7 13138
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE3MPVT Team Work 0P+4S EN KZ 6 13138
BE4B36FUP Functional Programming 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4B38PSIA Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK 5 13138
BE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+2S EN Z,ZK 6 13101
BE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3p+2c EN Z,ZK 6 13135
BE4M36ESW Effective Software 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics 3P+1C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36PUI Planning for Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36SWA Software Architectures 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M38AVS Application of Embedded Systems 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE5B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 4P+2C EN Z,ZK 7 13101
BE5B01MA2 Calculus 2 4P+2S EN Z,ZK 7 13101
BE5B02PH1 Physics 1 4P+1L+2C EN Z,ZK 8 13102
BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK 5 13113
BE5B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3P+2L EN Z,ZK 5 13114
BE5B16EPD Business Economics 2P+2S EN KZ 4 13116
BE5B31TES Signal Theory 2P+2C EN Z,ZK 5 13131
BE5B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE5B33PGE Programming for Engineers 2p+2c EN Z,ZK 6 13133
BE5B34ELP Electron Devices 2+2L EN Z,ZK 5 13134
BE5B34MIK Microcontrollers 2+2L EN Z,ZK 6 13134
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK 6 13135
BE5B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK 7 13135
BE9M04AKP Academic Writing 2C EN KZ 2 13104
BE9M36BEP Unmanned Vehicles 2p+2l EN Z,ZK 4 13136
BE9M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BEAM31BSG Biological signals 2P+2L EN Z,ZK 6 13131
BEAM33ZSL Medical Imaging Systems 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BEV002EKE Environmental Engineering 2P+1L EN KZ 3 13102
BEV002UAK Introduction to Acoustics 2P+2L EN KZ 4 13102
BEV002UFL Introduction to Laser Physics 2P+2L EN KZ 4 13102
BEV033DLE Deep Learning 2P+2C EN ZK 6 13133
BV002ASF Astrofyzika 2P+2C CS KZ 4 13102
BV002EKE Ekologie a ekotechnika 2P+1L CS KZ 3 13102
BV002TF2 Teoretická fyzika 2 3P+1C CS Z,ZK 4 13102
BV002UAK Úvod do akustiky 2P+2L CS KZ 4 13102
BV002UFL Úvod do fyziky laserů 2P+2L CS KZ 4 13102
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2P+2L CS KZ 4 13113


Stránka vytvořena 26.2.2021 19:00:01, letní semestr 2020/2021 (B202)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.