Zápis předmětů BAP a DIP

 • Předměty BAP si studenti zapisují s následujícími kódy, podle kreditové dotace příslušného programu:
  • BBAP15 
  • BBAP16
  • BBAP20 
  • (OES) ABAP9
 • Předměty DIP si studenti zapisují s následujícími kódy, podle kreditové dotace příslušného programu:
  • BDIP25 
  • BDIP30 
  • (IB) ADIP26
 • Zápis předmětů BAP či DIP je možný jen v případě, že je téma závěrečné práce ve stavu "zadáno".
 • Obhajoby bakalářské resp. diplomové práce studenti vykonají na té katedře, která garantuje jejich obor studia, tzv. katedra obhajoby (dle svého studijního plánu); v případě nejasnosti katedru obhajoby určí garant oboru resp. garant programu po dohodě s vedoucím příslušné katedry.
 • Téma bakalářské resp. diplomové práce musí být schváleno vedoucím katedry obhajoby.
 • Katedra obhajoby musí být jasná v okamžiku schvalování tématu, protože téma schvaluje vedoucí katedry obhajoby.

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.