Z historie školy

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka