Významná jubilea

Ing. Božena Mannová, PhD.

Ing. Božena Mannová, PhD., je na Elektrotechnické fakultě zaměstnána od roku 1971. Jejím prvním pracovištěm bylo výpočetní středisko při Katedře počítačů. Ač je původním vzděláním slaboproudý inženýr (FEL ČVUT, 1963), její další odbornou dráhu programátorky jistě determinoval tříletý zahraniční pobyt a další studium na kanadské University of Waterloo, Kanada. Pracovala při něm jako programátorka, získala zde titul Master of Mathematics i vře­lý vztah k počítačovému softwaru.

Silnou stránkou Boženky je schopnost navazovat a udržovat se studenty i kolegy velmi přátelský vztah. Není proto divu, že je velmi oblíbená. Šíří kolem sebe pouze optimistickou náladu. Málokdo by dokázal skloubit tak rozmanitou odbornou činnost s tím, aby byl stále dobře naladěn, šířil kolem pozitivní energii a na potkání rozdával jen úsměvy. Zřejmě toto a pochopitelně vysoká míra odbornosti je důvodem k tomu, že se jí daří i na poli ekonomickém a zahraničních styků.

Má výborné výsledky v získávání grantů. Díky této činnosti katedru dobře zviditelňuje při různých zahraničních akcích. Výbornou reprezentací katedry jsou také její časté zahraniční návštěvy. Rozptyl věku je velmi různý, od jejích vrstevníků až po mladé a začínající vědecké pracovníky. Bezprostřední kontakty právě poslední skupinou jsou zřejmě důvodem, proč Boženka zůstává stále srdcem mladá. S mladou generací si velmi rozumí, umí se vcítit do jejích problémů a hlavně se snaží podporovat mladé lidi při jejich začleňování a integraci v rámci získávání nových a odborných zkušeností v zahraničí.

V těžkých chvílích, které katedru kdy potkaly, projevila schopnost podržet vedení a postavit se na správnou stranu, i když ten postoj nebyl právě trendy. Pracovala vždy podle jejího nejlepšího přesvědčení. Šla stále svou cestou a nenechala se zviklat ničím, co by se příčilo jejímu přesvědčení a zásadám.

Boženka dobré věci také často obětuje své soukromí. Přestože většina zahraničních návštěv je oficiální, neváhá s pozvánkou a bohatým pohoštěním ve svém domě za nezištné pomoci a podpory své rodiny. Tato činnost jen podtrhuje srdečný ráz, otevřenost a skutečné zapálení pro dobrou věc. Ve věku, kdy její vrstevnice vodí do parku svá vnoučata, ona vozí do zahraničí své studenty a učí je pohybovat se v odborné konkurenci, sbírat zkušenosti, nebát se obhájit své znalosti a postavit se do prvních řad a zdravě soutěžit.

 Z Boženčiny nezměrné energie profitovala katedra i v aktivitách mimo pracovní dobu. Během různých akcí, setkání a oslav se projevovala její tvůrčí schopnost a hlavně snaha a schopnost dávat lidi dohromady, bavit je, bavit je na úrovni a vnášet do kolektivu pohodu. Vymýšlela různé soutěže, originální druhy zábavy i originální dárky. Přispěla tak k tomu, že se lidi měli možnost poznat za jiných okolností a v jiných situacích.

Stále možná trochu nedoceněná je její dlouhodobá účast ve vrcholné mezinárodní programátorské soutěži (ACM International Collegiate Programming Contest – ICPC). Začínala zde jako kouč studentských týmů naší fakulty, ale časem se propracovala do pozice ředitelky soutěže pro Středoevropský region až do dnešní pozice ředitelky pro Evropu, Střední východ a Afriku. Celosvětové finále této prestižní soutěže se jednou pod jejím ředitelským patronátem konalo i v Praze. Do aktivit kolem ICPC se úspěšně zapojila řada členů soutěžních týmů. Proto dnes tvoří česká enkláva důležitý a úspěšný pilíř této skutečně prestižní a významné akce.

Boženka byla za své aktivity několikrát odměněna, přičemž vyznamenání zvnějšku převažují. Byla například oceněna titulem Evropská žena činu (Londýn, 1998) za vytvoření britsko-české vzdělávací komunity učitelů, dostala Stříbrnou medaili MŠMT ČR (2004), Zakladatelskou cenou ICPC za rozšíření ICPC v Evropě a dokonce medaili Ministerstva zahraničí ČR za reprezentaci naší vlasti v zahraničí (2010).

Boženku potkáte na všech důležitých a společenských akcích v rámci ČVUT. Jak ji poznáte? Podle úsměvu. Stále se s někým zdraví a stále se usmívá.

Své milé kolegyni přejeme radost s rodinou a energii a zdraví do dalších let.

Praha, červenec 2011

doc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc.
K-13136

(2011)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka