Členské příspěvky

Možnosti úhrady příspěvku 100 Kč

  • průběžně u pí. Ing. Šmajsové (blok A4, 104 c 1 patro) tel: 224 352 016
  • převodním příkazem na účet České spořitelny-pobočka Praha 6
    • číslo účtu: 162791319/0800
    • variabilní symbol pro rok 2011 uveďte č. 11, pro rok 2012 uveďte č. 12 atd.
    • do zprávy pro příjemce uveďte své jméno bez háčků a čárek.

Ing. Josef Fárka             
tajemník Spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka