Publikace

V současné době jsou k dispozici dvě publikace:

 

Almanach profesorů a docentů FEL - ČVUT - z roku 2002 - zdarma

​Almanach absolventů FEL ČVUT z let 1918-2001 - v ceně 100,- Kč

 

 

Publikace jsou k dispozici na sekretariátě spolku ELEKTRA v místnosti č. 10, blok A4 v 1 patře budovy FEL ČVUT Praha 6,

u paní Ing. Šmajsové 

Kontaktní spojení tel.: 224 352 016, e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka