28. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze

Vážená kolegyně, vážený kolego,

i v letošním roce jste měli mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze při 28. Setkání absolventů.

Vzhledem k vážné zdravotní situaci ve státě není bohužel možné setkání uskutečnit. Fakulta je momentálně pro běžný provoz uzavřena. Moc nás to mrzí, a to i proto, že v letošním akademickém roce Fakulta elektrotechnická ČVUT oslaví 70 let své existence. Setkání je nutné připravovat s předstihem, informujeme Vás tedy již nyní.

Na rok 2020 vycházelo setkání těch, kteří na FEL ČVUT v Praze promovali v letech 1949 až 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 a 2015.

Pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom setkání pro výše uvedené absolventské ročníky uskutečnili v červnu roku 2021 v rámci oslav 70 let založení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Včas budete o všem informováni prostřednictvím webových stránek spolku ELEKTRA i e-mailem. Dovolí-li nám to situace, uskuteční se tedy v příštím roce dvě setkání - mimořádné v červnu (za rok 2020) a řádné v listopadu.

Nejste členem spolku ELEKTRA a chcete se jím stát a zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem nebo si zakoupit upomínkové předměty?

Informace o Spolku ELEKTRA a přihlášku včetně pokynu ke způsobu úhrady členských příspěvků naleznete opět na adrese spolku http://www.fel.cvut.cz/elektra.

Na shledání s Vámi se těší

Ing. Josef Fárka, tajemník spolku ELEKTRA

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., tajemník spolku ELEKTRA děkan FEL a předseda spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka