Electromagnetic Tuesday (EMiT) 2019 – (nejen) den otevřených dveří Katedry elektromagnetického pole

Letos proběhl na Katedře elektromagnetického pole již druhý ročník akce s název EMiT. Návštěvníci z řad studentů si mohli vyzkoušet celou řadu experimentů od svařování optických vláken a výroby Wi-Fi antén z plechovek, přes indučkní ohřev a teslův transformátor až po měření tloušťky skleněné žárovky pomocí optického svazku či interaktivní návrh antén využitím toolboxu AToM do MATLABu vyvinutého na Katedře elektromagnetického pole.

https://elmag.fel.cvut.cz/node/667.


Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk