541. Fyzikální čtvrtek – 105 minut experimentů

Fotografie z 541. Fyzikálního čtvrtku. V tomto týdnu udělila Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českych matematiků a fyziků diplom – ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky organizátorům těchto seminářu. Zároveň se tato přednáška vedla v nestandardním duchu – přehlídkou experimentů realizovaných osobami z vícero kateder i jedním experimentátorem „z ulice“.

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk