Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům obvodního kola Soutěže v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17

Dne 21. 4. proběhlo na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s pořadatelem, Domem dětí a mládeže Praha 6 a za účasti čestných hostů, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům obvodního kola Soutěže v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17.

Letos jsme mezi čestnými hosty mohli přivítat náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslava Fidrmuce v jehož kompetenci je i koordinace digitálního vzdělávání, předsedu Jednoty školských informatiků Mgr. Petra Naskeho, koordinátorku mezinárodních programátorských soutěží ACM Dr. Boženu Mannovou, zástupkyni Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Michaelu Perkovou nebo ředitele Domu dětí a mládeže Praha 6 Mgr. Petra Ryneše. Zúčastnění hosté po skončení slavnostního ceremoniálu pokračovali v jednání o možnosti přistoupení FEL k nově vznikající koordinační platformě digitálního vzdělávání DigiKoalice.

Ti, o které tu šlo v první řadě, byli ovšem samotní soutěžící. Letošního již 31. ročníku této celostátní předmětové olympiády vyhlašované MŠMT se zúčastnilo rekordních 79 účastníků, což je oproti loňskému roku opět výrazný nárůst. Svou roli v tom jistě sehrává právě spolupráce pořadatele s Fakultou elektrotechnickou, která již takřka tradičně poskytla prostory pro konání soutěžního dne, věcné ceny pro nejlepší řešitele a také nabídla program exkurzí po svých laboratořích. V rámci těchto exkurzí sklidila největší ohlas výstava historické informační techniky Století informace – počítačový svět.

Kromě podpory zájmu o technické vědy, k jejichž rozvíjení je programování v současné době téměř nezbytné, využila fakulta tuto akci i k prezentaci svých studijních programů mezi potenciálními uchazeči o studium. Novinkou letošního ročníku byla kategorie Programování mikrořadičů, zaměřená na vývojovou platformu Arduino. I do ní se čerstvě po jejím zavedení podařilo přilákat hned několik soutěžících. Tato nová kategorie, která posouvá úlohy od čistého softwaru směrem k hardwaru a embedded zařízením, totiž skvěle koresponduje se záběrem fakulty a reaguje také na společenskou potřebu odborníků v této oblasti.

Doufáme, že soutěžící budou svůj zájem dále rozvíjet a že se s mnohými z nich skutečně na půdě fakulty v budoucnu setkáme, a to nejen jako s účastníky soutěží v programování, ale i jako s úspěšnými studenty naší fakulty.

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk