Akademické poradní sbory

Akademické poradní sbory zřizuje děkan. Mohou být stálé nebo zřízeny ad hoc. Stálými poradními sbory děkana jsou kolegium děkana a grémium děkana. Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemník a předseda akademického senátu. Grémium tvoří členové kolegia a vedoucí vědeckých a pedagogických pracovišť. Členové akademické obce fakulty se mohou grémia zúčastnit jako pozorovatelé. Senát má právo vysílat do komisí své zástupce se statutem pozorovatele.

Kolegium děkana

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Ing. Jan Kočí
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Ing. Igor Mráz
prof. Mgr. Petr Páta, PhD.
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

Termíny a zápisy

Gremium děkana

Ing. Jan Bauer, Ph.D.
doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
doc. Karel Dušek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Ing. Jan Kočí
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Ing. Igor Mráz
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
PhDr. Dana Saláková
Ing. Martin Samek
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Termíny a zápisy

Komise děkana pro využívání místností

Předseda: doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Členové: Ing. Petr Ezr
  Ing. Jindřich Fuka
  prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
  Ing. Radek Havlíček, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
  doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
  Tomáš Musil
  doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Termíny a zápisy

Metodika úhrady za využívání místností

 

Komise přístrojové a výpočetní techniky

Předseda: Ing. Radek Havliček, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Július Bemš, Ph.D.
  Ing. Petr Benda
  doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
  Ing. Zdeněk Horčík
  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  Ing. Jan Kubr
  Ing. František Mazánek
  Ing. Martin Molhanec, CSc.
  RNDr. Petr Olšák
  prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
  doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
  Ing. František Vaněk
  Ing. Daniel Večerka
  Ing. Ondřej Votava

Termíny a zápisy

Komise pro IT

Předseda: Ing. Jan Kočí
Členové: Ing. Martin Klíma, Ph.D.
  Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D.
  Ing. Jan Kubr
  Ing. Martin Samek
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Termíny a zápisy


Rady studijních programů

Rada garantů programů

Předsedá děkan.

  Studijní program
prof. Mgr. Petr Páta, PhD.  
doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. Softwarové inženýrství a technologie
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. Biomedicínské inženýrství a informatika
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D. Otevřená informatika
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. Kybernetika a robotika - magisterský 
doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. Inteligentní budovy
prof. Ing. Jaroslav Knápek Elektrotechnika, energetika a management - bakalářský 
prof. Dr. Ing. Jan Kybic Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. Electrical Engineering and Computer Science
Ing. Jan Roháč, Ph.D. Letectví a kosmonautika
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Elektrotechnika, energetika a management - magisterský
prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. Otevřené elektronické systémy
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. Kybernetika a robotika - bakalářský 
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. Elektronika a komunikace

Termíny a zápisy

Garanti oborů


Rada programu Elektronika a komunikace

Garant programu: prof. Ing Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Zástupce garanta: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
  doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
  doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
  doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
  František Kraus, Dr. sc. techn. (ETH Zürich, Švýcarsko)
  doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
  doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
  Ing. František Rund, Ph.D.
  doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
  doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.
  doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management

Garant programu: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 
Zástupce garanta: doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
  Ing. Jan Bauer, Ph.D.
  prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
  doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
  Ing. Jan Jirsa, Ph.D. (CertiCon, a.s.)
  Ing. Petr Karafiát (Teplárna Kladno s.r.o.)
  Ing. Pavel Rozsypal, MBA (VB-Leasing International Holding GmbH)
  Ing. Miroslav Vrba, CSc. (konzultant MPO)
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management

Garant programu: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. 
Členové: Ing. Jan Bauer, Ph.D.
  Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA
  Ing. František Bernat, CSc. (ABB s.r.o.)
  doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA (Deloitte Consulting)
  doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
  prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
  doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
  prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
  doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
  doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
  RNDr. Ladislav Průcha, CSc.
  prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
  doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
  Ing. František Vybíralík, CSc. (ČEZ a.s.)
  Ing. Vratislav Žák, CSc. (TESLA KARLÍN, a.s.)

 

Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Termíny a zápisy

Rada bakalářského programu Kybernetika a robotika 

Garant programu: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Členové: doc. Dr. Ing. Michal Bednařík
  doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
  doc. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
  Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.

Rada magisterského programu Kybernetika a robotika 

Garant programu: doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Členové: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Rada programu Otevřená informatika

Garant programu: doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Členové: prof. RNDr. Roman Barták (MFF UK)
  doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
  Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
  prof. Josef Kittler (University of Surrey, VB)
  doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
  Ing. Pavel Píša, Ph.D.
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Radim Šára
  doc. Ing. David Šišlák, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada programu Otevřené elektronické systémy

Garant programu: prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
Členové: prof. Alister Burr, Ph.D. (University of York, VB)
  prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.
  prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (FEI STU Bratislava, SR)
  prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
  prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc
  prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
  prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
  prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc.
  prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada bakalářského studijního programu Softwarové inženýrství a technologie

Garant programu: doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D,
Členové: Ing. Roman Berka, Ph.D.
  RNDr. Kateřina Helisová
  Ing. Jan Kočí
  Ing. Pavel Náplava
  Ing. Jan Šebek, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Termíny a zápisy

Rada bakalářského studijního programu Electrical Engineering and Computer Science

Garant programu: doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
Členové: RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Inteligentní budovy

Garant programu: doc. Ing. Petr Kašpar. CSc.
Členové: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
  prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
  prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
  doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
  doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
  Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
  Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada bakalářského studijního programu Lékařská elektronika a bioinformatika

Garant programu: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Členové: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
  prof. Dr. Ing. Jan Kybic
  doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
  doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
  prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Lékařská elektronika a bioinformatika

Garant programu: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Členové: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
  Ing. Jan Havlík, PhD.
  prof. MUDr. Přemysl Jiruška, PhD. (Fyziologický Ústav AV ČR)
  doc. Jiří Kléma, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a informatika

Garant programu: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Členové: prof. Dr. Ing. dr.h.c. Vladimír Blažek (RWTH Aachen University, SRN)
  Ing. Jan Havlík, Ph.D.
  prof. Dr. Ing. Jan Kybic
  doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
  prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. (1. LF UK Praha)
  prof. Ing. Jana Tučková, CSc.
  prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Letectví a kosmonautika

Garant programu: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.
  doc. RNDr. René Hudec, CSc.
  Ing. Josef Kašpar (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.)
  doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
  Richard Sysala (evolving systems consulting s.r.o.)
  Ing. Martin Šipoš, Ph.D.
  Ing. Robert Theiner (FS ČVUT)
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Garant programu: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Členové: Ing. Dalibor Dědek (JABLOTRON)
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
  doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
  doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
  Stanislav Votruba, MSc. (PREdistribuce a.s.)
  Ing. Jan Vrbík (ASICentrum spol. s r.o.)
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová