Vedení fakulty

Děkan

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
e-mail: dean@fel.cvut.cz
tel. 224 352 016, 224 352 015

Tajemník

Ing. Igor Mráz
e-mail: mrazigor@fel.cvut.cz
tel. 224 352 014
 

Sekretariát děkana

Dita Květová, Ing. Radka Šmajsová
tel. 224 310 386, e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Proděkani

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
pro magisterské a kombinované studium
e-mail: jakovenk@fel.cvut.cz
tel. 224 352 029, 224 352 796
 
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
pro bakalářské studium
e-mail: prodekan.bak@fel.cvut.cz
tel. 224 352 392, 224 355 104
 
Ing. Jan Kočí
pro informační technologie
e-mail: koci@fel.cvut.cz
tel. 224 353 708
 
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
pro rozvoj
e-mail: matas@fel.cvut.cz
tel. 224 357 212
 
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
pro doktorské studium a výzkum
e-mail: science@fel.cvut.cz
tel. 224 355 801, 224 352 270
 
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.
pro spolupráci s průmyslem a komercializaci
e-mail: vobecky@fel.cvut.cz
tel. 224 352 862
 
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová