prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., bývalý děkan

 

nar. 7.7.1959; Elektrotechnickou fakultu ČVUT ukončil r. 1984 s vyznamenáním a cenou děkana (obor technická kybernetika, zaměření měřicí technika).
Od roku 1984 na katedře měření FEL: 1984-1986 stážista, 1986-1987 interní aspirant, 1987-1989 odborný pracovník, 1990-1994 vědecký pracovník,
1994-1996 odborný asistent, 1996- docent, 2002 profesor

Kandidátskou práci "Teslametry s feromagnetickou sondou" (školitel doc. Hrabák) obhájil v r. 1989.
Habilitoval se v r. 1996 prací "Feromagnetické senzory".
Profesorem v oboru měřicí technika jmenován v r. 2002.

Zahraniční pobyty

V letech 1990-94 hostující výzkumník na Dánské Technické Univerzitě (celkem 13 měsíců).
Od 3/2001 do 9/2001 získal stipendium Marie Curie Advanced Research Fellowship
pro vybudování laboratoře magnetických senzorů na National University of Ireland, Galway
2005/2006 Visiting Researcher v Inst. for the Protection and the Security of the Citizen, Ispra, Itálie (1 rok)
2005, 2007 National University of Singapore, visiting scientist (3 měsíce) 

Grantové projekty

1998-1999 zodpovědný za návrh fluxgate magnetometru pro českou družici Mimosa
2000-2003: mezinárodní koordinátor pilotního projektu Leonardo "Modulární kursy o moderních senzorech" (9 partnerů z 8 zemí).
2003-2006 národní koordinátor evropského projektu SENPIMAG (STREP projekt FP6)
2009-2011 zodpovědný za projekt OPPA Inteligentní budovy.
2008-2012 národní koordinátor evropského projektu ISP-1 (FP7 Space)
2011-2014 zodpovědný za projekt TAČR Fluxgate magnetometr
2012-2015 Řešitel projektu GAČR Nanostrukturované magneticky měkké materiály pro sensory
2017-2020 Řešitel projektu GAČR Nové metody měření elektrických proudů

Další ukončené projekty:
Nositel 4 dalších projektů GAČR, 1 projektu IGA MZV (koordiátor za FEL), 3 mez.  projekty Kontakt, (spolupráce s Japonskem, Řeckem a USA).

Publikace

Autor a spoluautor více než 250 vědeckých prací: 177 z nich ve WoS, z toho 134 v impaktovaných časopisech (2000 heterocitací ve WoS). H-index = 24 dle WoS.
Mnoho vyzvaných i běžných příspěvků na mezinárodních konferencích (včetně IEEE Intermag, IEEE Sensors, MMM, Eurosensors, SMM, EMMA a Imeko World Congress).
Editor a hlavní autor monografie Magnetic Sensors and Magnetometers, vydané  nakladatelstvím Artech, USA v r. 2001 a monografie Modern Sensors Handbook (ISTE-Willey, 2007).
Autor kapitol v 5 dalších mezinárodních monografiích

Úplný seznam publikací 

http://orcid.org/0000-0003-1115-6265 a 

Patenty a ceny

1 evropský patent, 1 patent USA, 1 španělský, 6 českých

Cena Inovace za rok 2000, Cena rektora ČVUT za publikaci v r. 2001, 2010.

Cena Předsedy GAČR 2011

Akademické a odborné funkce

Děkan FEL (1.7.2011-30.6. 2019) (volební program)
Vedoucí katedry měření FEL ČVUT (2008-11).
Člen Vědecké rady FEL, ČVUT a VŠE (2010-2018 
Člen odborné komise RVVI pro technické vědy a neživou přírodu (2009-)
Fond pro podporu výzkumu: člen řídicího výboru (2008- )
Rada vysokých škol: člen (2007- 17  ), místopředseda Komise pro rozvoj (2009-17), člen předsednictva (2011-17)
Proděkan FEL pro studijní záležitosti (2006-7)
Člen Rady magisterského studijního programu Inteligentní budovy (2006-), předseda  (2006-11)
Člen Vědecké rady ČVUT FEL (od 2003)
Člen Akademického senátu FEL (1999-2005, 2000-2005 mluvčí pedagogické komise).
Člen programového výboru řady mezinárodních konferencí (např. Eurosensors, Transducers, IEEE Sensors, JEMS, Intermag, EMSA, SMM) .
Člen  Eurosensors Steering Committe od roku 1993. 
Zvolen jako General Chairman konference Eurosensors XVI (Praha 2002).

 

Člen redakční rady imp. časopisu Technisches Messen (2015- ) a Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review) (2008- )
Člen Int. Advisory board impaktovaného časopisu Measurement Science and Technology (IOP, 2008-2011).
Associate editor impaktovaného IEEE Sensors Journal (2001-2004).
Člen redakční rady časopisů Journal of Sensors (Hindawi Publishing Corp., USA, 2007-10), International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (2008- ) a Slaboproudý Obzor (1995-2006).

 Člen IEEE, České metrologické společnosti a spolku Elektra.

Pedagogická činnost

Přednáší a cvičí na FEL zejména předměty Senzory a měření a Moderní senzory a zpracování signálu.

Vedl řadu úspěšných dipl. prací a 13 úspěšných doktorandů.

V současné době vede 2 doktorandy: M. Mirzaei, V. Grim
PhD graduanti: P. Kejík (školitel specialista), P. Navrátil, A. Platil, A. Tipek, A. Cerman , M. Vopálenský, J. Kubík, M. Malátek, J. Tomek. M. ButtaM. JanošekA. Zikmund,  P. Novacek, J. Vyhnánek

2002, 2007: přednášející na CNRS Autumn School, Francie
2004: přednášející na Athens international course, Praha
2003: přednášející na NATO ASI, Portugalsko

Odborná činnost

Pracoval v oblasti magnetických senzorů (zvláště fluxgate a magnetorezistivních) a účastnil se výroby přístrojů pro magnetická měření. Průmyslové poradenství a výzkumné kontrakty pro domácí a zahraniční společnosti v rámci doplňkové činnosti FEL.

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová