Informace o kombinovaném studiu pro uchazeče o studium

Uchazeči o tento typ studia jsou přijímáni za stejných podmínek jako uchazeči o studium v prezenční formě. Studium v kombinované formě v programech všech typů probíhá podle stejných učebních plánů jako studium prezenční.

Přihláška do bakalářského studia se podává pouze do programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika. Standardní doba studia v bakalářském programu jsou tři roky (6 semestrů). Absolventi získají titul bakalář (zkr. Bc.).

Absolventi bakalářského studia mohou dále studovat v některém z magisterských programů. Standardní doba studia v magisterském programu jsou dva roky (4 semestry). Absolventi získávají titul inženýr.

Ke studiu v kombinované formě přijímáme přihlášky pouze do magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management.

Veškeré informace k přijímacímu řízení

Studentům kombinovaného studia jsou k dispozici tzv. vedoucí učitelé ročníku, kteří pomohou v orientaci v studiu, návrhem studijních plánů apod.