Informace o kombinovaném studiu pro uchazeče o studium

Uchazeči o tento typ studia jsou přijímáni za stejných podmínek jako uchazeči o studium v prezenční formě. Studium v kombinované formě v programech všech typů probíhá podle stejných učebních plánů jako studium prezenční.

Přihláška do bakalářského studia se podává do zvoleného programu. Standardní doba studia v bakalářském programu jsou tři roky (6 semestrů). Absolventi získají titul bakalář (zkr. Bc.).

Pro akademický rok 2021/2022 přijímáme přihlášky ke studiu v kombinované formě pouze do bakalářského programu:

Absolventi bakalářského studia mohou dále studovat v některém z magisterských programů. Standardní doba studia v magisterském programu jsou dva roky (4 semestry). Absolventi získávají titul inženýr.

Pro akademický rok 2021/2022 přijímáme přihlášky ke studiu v kombinované formě pouze do magisterského programu

Na stránce Jak podat přihlášku najdete návod jak podávat přihlášku včetně možnosti prominutí přijímací zkoušky.

Studentům kombinovaného studia jsou k dispozici tzv. vedoucí učitelé ročníku, kteří pomohou v orientaci v studiu, návrhem studijních plánů apod.

Referentkou pro kombinované studium v bakalářském programu je paní Iveta Turková, v magisterském programu pak paní Barbora Sovová.

Kde najdete důležité informace