prof. Petr Kulhánek: Fyzikální pole

kde: FEL ČVUT v Praze, Technická 2, P-6 Dejvice, posluchárna T2:C3-135 a na této stránce online!
kdy: pondělí 15. 4. 2019, 10.15; délka max 90 minut

Na to pole podle skal zelený mužík zatleskal, aneb pole máme různá: kolektorová, řepková, orná, i válečná, dnes už málokde žitná či bramborová. Nám ale půjde o pole fyzikální, pole jakožto prostředek interakce mezi dvěma objekty. Takové pole je nositelem energie, hybnosti, momentu hybnosti i dalších zajímavých vlastností.

Víte, že je dokonce, stejně jako lidská hloupost, nezničitelné? A že je možná zodpovědné i za expanzi vesmíru?


現代量子力學的基本介紹.
Provázání dvou fotonů mezi čínskou laboratoří a družicí QUESS.
Zdroj: China News.
 • Co chybí Newtonovým zákonům k dokonalosti?
 • Faradayova koncepce elektromagnetického pole.
 • Polní interakce: silná, slabá, elektromagnetická.
 • Pole jako nositel energie, hybnosti a momentu hybnosti.
 • Slabý princip ekvivalence aneb je pole hmotné?
 • Nedestruktivní pozorování jednotlivých fotonů.
 • Nelokálnost objektů mikrosvěta, superpozice a provázání.
 • Heisenbergovy relace aneb nezničitelnost pole.
 • Teleportace fotonů až na oběžnou dráhu.

Fotografie z přednášky
navštívené lokality

 • návrh mikroelektronických obvodů v Cadence [13134 – kat. mikroelektroniky, dr. Janíček]
 • laboratoř biomedicínských aplikací [13131 – kat. teorie elektrickývh obvodů, dr. Janča]
 • laboratoř elektrických pohonů [13114 – kat. elektrických pohonů a trakce, dr. Bauer]
 • laboratoř vysokých napětí [13115 – kat. elektroenergetiky, dr. Hlaváček, Ing. Kněnický]
 • laboratoř elektrického světla [13115 – kat. elektroenergetiky, Ing. Terrich]
 • akustická laboratoř, bezdozvuková komora [13102 – kat. fyziky, dr. Jandák]
 • laboratoř diagnostiky fotovoltaických panelů [13113 – kat. elektrotechnologie, Ing. Finsterle]
 • μpřednáška o elektromagnetickém poli a anténní technice [13117 – kat. elektromagnetického pole, prof. Mazánek]
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.