Jak se zapsat on-line do studia na FEL ČVUT

 1. Každý uchazeč splňující níže uvedené podmínky se sám zaregistruje k příslušnému termínu on-line zápisu v příslušném období registrace před zvoleným termínem zápisu, a to prostřednictvím své elektronické přihlášky. Po registraci k zápisu a doručení zápisového listu (viz níže) budou uchazeči v jimi zvolený den zapsáni prostřednictvím studijního oddělení, nepočítá se tedy s jakoukoli jejich účastí v den zápisu (např. prostřednictvím Teams apod.).

  Termíny pro uchazeče o bakalářské studium:

  Termín zápisu Období registrace k zápisu Doručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  8. 7. 2021 1. 6. – 7. 7. 2021 7. 7. 2021
  9. 8. 2021 9. 7. – 6. 8. 2021 6. 8. 2021
  6. 9. 2021 10. 8. – 3. 9. 2021 3. 9. 2021
  15. 9. 2021 7. 9. – 14. 9. 2021 14. 9. 2021

  Termíny pro uchazeče o magisterské studium:

  Termín zápisu Období registrace k zápisu Doručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  1. 7. 2021 10. 6. – 30. 6. 2021 30. 6. 2021
  10. 9. 2021 2. 7. – 9. 9. 2021 9. 9. 2021
 2. K zápisu se budou moci zaregistrovat pouze ti uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta či u ní uspěli a současně odevzdali všechny povinné dokumenty pro bakalářské studium, resp.  magisterské studium.
 3. Před zvoleným termínem zápisu bude nezbytné zároveň doručit na fakultu poštou vyplněný zápisový list.
 4. V konkrétní den zápisu budou do studia zapsáni pouze ti uchazeči, kteří před jeho termínem doručí poštou všechny dokumenty uvedené v odstavcích 2 a 3. Všichni zapsaní studenti následně obdrží potvrzující mail.