Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010


Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských programů pro akademický rok 2009/2010

Základní údaje

Přijímací řízení do bakalářských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Softwarové technologie a management" a "Elektrotechnika a informatika" (zde pouze do kombinované formy pro uchazeče, kteří v tomto programu již studovali) na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2009/2010 skončilo 12. 9. 2009. Probíhalo podle podmínek schválených Akademickým senátem FEL a příslušné směrnice děkana. Uchazeči měli možnost na přihlášce uvést kromě prvního studijního programu také druhý studijní program. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, absolvovali přijímací zkoušku dne 8. 6. 2009, náhradní termín byl 26. 6. 2009.

Studium v prezenční formě v programu "Komunikace, multimédia a elektronika" bylo nabízeno i na detašovaném pracovišti v Sezimově Ústí. Pro malý zájem (pouze 13 uchazečů) však studium otevřeno nebylo.

Studium v prezenční formě v programu "Softwarové technologie a management" bylo nabízeno i na detašovaném pracovišti v Šumperku. Z celkově přihlášených 35 zájemců se zapsalo 25 studentů a studium bylo otevřeno.

Přijímací zkouška nebyla prominuta pouze uchazečům o studium v programu "Otevřená informatika" a skládala se z písemného testu z matematiky. Test obsahoval 15 úloh, na jejichž vyřešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času. Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise jmenovaná děkanem fakulty.

Pro přijetí do programu "Otevřená informatika" bylo třeba získat alespoň 10 bodů. Uchazeči, kteří získali méně než 10 bodů, byli přijati do programu uvedeného jako druhý v pořadí; těm, kteří druhý program neuvedli, bylo nabídnuto přijetí do některého z programů s volnou kapacitou.

V průběhu přijímacích zkoušek do programu "Otevřená informatika" nenastala žádná situace, která by mohla některé uchazeče zvýhodnit nebo ohrozit objektivitu testu.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, předané ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Děkan FEL vypsal dne 8. 6. 2009 další kolo přijímacího řízení do bakalářských programů s volnou kapacitou, přijímací zkouška byla prominuta všem uchazečům.

Přehled výsledků

 Elektrotechnika, energetika a managementKomunikace, multimédia a elektronikaKybernetika a robotikaOtevřená informatikaSoftwarové technologie a managementElektrotechnika a informatikaCELKEM
prezenční formakombin. formaprezenční formakombin. formaprezenční formakombin. formaprezenční formakombin. formaprezenční formakombin. formapouze kombin. forma
Ke studiu se přihlásilo celkem3436457790372316024611032051813614
- z toho zájem i o jiný program19637380612482438635698130862281
Přijímací zkouška prominuta343645779037231127611032051813099
-z toho bylo přijato na základě výsledku NSZ-Scio------450---45
K přijímací zkoušce pozváno------47540---515
Přijímací zkouška:
Dostavilo se------26919---288
- Úspěšně vykonalo------1237---130
- Neúspěšně vykonalo------14612---158
- z toho odvolání (žádost o přezkoumání rozhodnutí) podalo------30---0
Přijato po odvolání------00---0
Nedostavilo se------20621---227
Celkové výsledky:
Celkem přijato3436457790372312501311032051813229
V řádném termínu se zapsalo214543547323929136115711581601999

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do magisterského programu pro akademický rok 2009/2010

Přijímací řízení do magisterských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Inteligentní budovy" a "Elektrotechnika a informatika" na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2008/2009 se uskutečnilo ve dnech 1. 6. - 19. 6. 2009, náhradní termíny byly ve dnech 22. 6. - 10. 7. 2009. Přijímací řízení proběhlo podle pravidel zveřejněných na úřední desce, ve směrnici děkana a stránkách věnovaným přijímacímu řízení s tím, že v některých komisích došlo vzhledem k vysokému počtu přihlášek ke zpoždění vůči harmonogramu.

Uchazeči byli hodnoceni oborovou přijímací komisí na základě vyplněného formuláře uchazeče a výpisu absolvovaných předmětů. Komise si pozvala některé uchazeče k ústnímu pohovoru či písemnému testu, a to v případě, kdy bylo třeba doplňujících informací. Oborové komise navrhly ke studiu přijmout uchazeče v počtu do naplnění kapacity svých oborů. Přihlášky dalších uchazečů byly postoupeny komisím dalších oborů uvedených v přihlášce.

Uchazečům, kterým chyběly některé znalosti nutné pro studium, bylo v rozhodnutí o přijetí stanoveno, jakým způsobem tyto znalosti doplní.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, předané ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Studijní programOborKapacitaForma studiaCelkem přijatoCelkem zapsáno
prezenčníkombinovaná
PřihlášenoPřijatoNepřijatoZapsánoPřihlášenoPřijatoNepřijatoZapsáno
Elektrotechnika a informatikaVýpočetní technika250280260201576457738317195
Biomedicínské inženýrství60605283900005239
Kybernetika a měření, Letecké informační systémy40342951700002917
Elektrotechnika, energetika a managementTechnologické systémy4017170911011810
Elektroenergetika80515104014140116551
Elektrické stroje, přístroje a pohony4015150922021711
Ekonomika a řízení energetiky30393813016160145444
Ekonomika a řízení elektrotechniky50645953623176127648
Komunikace, multimédia a elektronikaSítě elektronických komunikací100484803576145439
Multimediální technika100565603188056436
Elektronika1001101000011
Bezdrátové komunikace100353412698144230
Kybernetika a robotikaSystémy a řízení60444043010104030
Senzory a přístrojová technika60383262720203227
Robotika60262241430302214
Otevřená informatikaUmělá inteligence4044440351111095544
Softwarové inženýrství406460451108266857
Počítačové vidění a digitální obraz40282621811012719
Počítačové inženýrství40373521899084426
Počítačová grafika a interakce40464604043114941
Inteligentní budovy607361123400006134
CELKEM14301100102674697185161241161187813

22. 10. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.