Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013


Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských programů pro akademický rok 2012/2013

Základní údaje

Přijímací řízení do bakalářských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika" a "Softwarové technologie a management" na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2012/2013 skončilo 8. 10. 2012. Probíhalo podle Podmínek schválených Akademickým senátem FEL a podle projednané Směrnice děkana, oboje dne 21. 10. 2011. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, absolvovali přijímací zkoušku ve dnech 20. . 22. 6. 2012, náhradní termín byl 28. 6. 2012.

Přijímací zkouška se skládala z písemného testu z matematiky. Test obsahoval 15 úloh, na jejichž vyřešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času. Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise jmenovaná děkanem fakulty.

Pro přijetí do programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", ""Kybernetika a robotika" a "Softwarové technologie a management" bylo třeba získat alespoň 7 bodů, pro přijetí do programu "Otevřená informatika" bylo třeba získat alespoň 8 bodů.

V průběhu přijímacích zkoušek nenastala žádná situace, která by mohla některé uchazeče zvýhodnit nebo ohrozit objektivitu testu. Průběh sledoval komise jmenovaná děkanem pod vedení proděkana doc. I. Jelínka. Korektní průběh přijímací zkoušky potvrdila písemně podpisy svých členů.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

 Elektrotechnika, energetika a managementKomunikace, multimédia a elektronikaKybernetika a robotikaOtevřená informatikaSoftwarové technologie a managementPrez. forma celkemKomb. forma celkemCELKEM
prez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. forma
Ke studiu se přihlásilo41046350593233224403666616932031896
Přijímací zkouška prominuta16512928165109201362465054704
- z toho bylo přijato na základě výsledku NSZ-Scio1801203102402801130113
K přijímací zkoušce pozváno24534258511582215202304210431491192
 
Dostavilo se17221191331211783013529702100802
- Úspěšně vykonalo10791292291125801111949662558
- Neúspěšně vykonalo65126211305250241020638244
  - Z toho zádost o přezkoumání rozhodnutí podalo509130102020121
Přijato po odvolání4010100010707
Nedostavilo se73136718375690951334149390
 
Celkem přijato27221221302562215002474311461161262
V řádném termínu se zapsalo1662012625169198901383268896784

Statistická charakteristika testů

V testu z matematiky bylo možné dosáhnout maximálně 20 bodů.

VariantaPočet testůMin. dosaž. počet bodůMax. dosaž. počet bodůPrůměrSměrodatná odchylkaRozptyl
1640157,272,868,2
2650166,663,7213,85
3450177,963,8915,13
46232010,93,8314,68
5570188,464,722,11
6431157,443,6313,16
7341168,183,5112,33
8521208,444,2918,41
11133137,663,3311,09
12442188,824,0816,62
135811810,43,8614,91
14592168,462,737,46
15443178,913,4712,04
161051610,73,5612,68
17610179,573,8915,12
18603199,384,4719,94
19951081,873,5
20393168,443,4511,94
celkem8190208,653,9215,34

Decilové hranice pro všechny varianty dohromady:

d1d2d3d4d5d6d7d8d9
4567810111214

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 20. 6. 2012Do: 22. 6. 2012
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 28. 6. 2012Do: 28. 6. 2012
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu29. 6. 2012
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí27. 7. 2012
termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠv den konání přijímací zkoušky, osobně na pedagogickém oddělení FEL
termín skončení přijímacího řízení8. 10. 2012

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do magisterských programů pro akademický rok 2012/2013

Přijímací řízení do magisterských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Inteligentní budovy", "Elektrotechnika a informatika" a .Biomedicínské inženýrství a informatika. na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2012/2013 se uskutečnilo ve dnech 14. 5. - 1. 6. 2012, náhradní termíny byly v týdnu od 28. 5. 2012. Přijímací řízení proběhlo podle podmínek schválených Akademickým senátem FEL, příslušné směrnice děkana a podle pravidel uveřejněných na stránkách věnovaných přijímacímu řízení jednotlivých programů.

Uchazeči byli hodnoceni přijímací komisí programu/oborovou přijímací komisí na základě vyplněného formuláře uchazeče, výpisu absolvovaných předmětů a případně dalších (podpůrných) informací, které byly přijímacími komisemi přijaty. Komise si pozvala některé uchazeče k ústnímu pohovoru v případě, kdy bylo třeba doplňujících informací. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, byli pozváni k přijímací zkoušce. Zkouška měla buď formu písemného testu a lišila se podle programu/oboru.

Pouze program "Elektrotechnika, energetika a management" měl dvě přijímací (oborové) komise. V tomto případě oborová komise postoupila přihlášky uchazečů, kteří nebyli přijati, komisi v druhém oboru uvedeném v přihlášce.

Uchazečům, kterým chyběly některé znalosti nutné pro studium, bylo v rozhodnutí o přijetí stanoveno, jakým způsobem tyto znalosti doplní.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

Studijní programOborKapacitaForma studiaCelkem přihlášeno (obor)Celkem přijato (obor)Celkem zapsáno (obor)Celkem přihlášeno (progr.)Celkem přijato (progr.)Celkem zapsáno (progr.)
prezenčníkombinovaná
Přihláš.PřijatoNepřijatoZapsánoPřihláš.PřijatoNepřijatoZapsáno
Prez.Komb.celkemz toho bez zkouškycelkemz toho bez zkoušky
Elektrotechnika a informatikaVýpočetní technika8050381413248503271829884637884637
Elektrotechnika, energetika a managementTechnologické systémy20506521400000654249169130
Elektroenergetika4043295142623141913664339
Elektrické stroje, přístroje a pohony20171136974033241512
Ekonomika a řízení energetiky30584636123924115138825747
Ekonomika a řízení elektrotechniky50523625161819137610714928
Komunikace, multimédia a elektronikaSítě elektronických komunikací4050332616626103172432928158121109
Multimediální technika4037322552662042433428
Elektronika4031282532776315383432
Bezdrátové komunikace4027231642171160342421
Kybernetika a robotikaSystémy a řízení400262017617000002620171098056
Senzory a přístrojová technika3029201591300000292013
Letecké a kosmické systémy3017127580000017128
Robotika4037282691800000372818
Otevřená informatikaUmělá inteligence40052432683400000524334267219153
Softwarové inženýrství401401152825720000014011572
Počítačové vidění a digitální obraz408860600000886
Počítačové inženýrství4026211051800000262118
Počítačová grafika a interakce404132792300000413223
Inteligentní budovy500564212142800000564228564228
Biomedicínské inženýrství a informatikaBiomedicínské inženýrství50055461194000000554640716150
Biomedicínská informatika3016151111000000161510
CELKEM87015084565234219149115386256772998738563998738563

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 14. 5. 2012Do: 1. 6. 2012
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 28. 5. 2012Do: 1. 6. 2012
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu8. 7. 2012
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí25. 7. 2012
termíny a podmínky, za nichž bylo možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠv den konání zkoušky (případně po dohodě dle možností kateder), osobně na příslušné katedře
termín skončení přijímacího řízení19. 9. 2012

22. 10. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka