Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016


Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských programů pro akademický rok 2015/2016

Základní údaje

Přijímací řízení do bakalářských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Softwarové inženýrství a technologie" a "Otevřené elektronické systémy" na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2015/2016 skončilo 23. 10. 2015. Probíhalo podle Podmínek schválených Akademickým senátem FEL a podle projednané Směrnice děkana, oboje ze dne 31. 10. 2014. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, absolvovali přijímací zkoušku ve dnech 17.- 18. 6. 2015, náhradní termín byl 25. 6. 2015.

Děkanem bylo vypsáno ještě mimořádné kolo přijímacího řízení do všech bakalářských programů kromě programu "Kybernetika a robotika". Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška v tomto kole, absolvovali přijímací zkoušku dne 7. 9. 2015.

Přijímací zkouška se skládala z písemného testu z matematiky. Test obsahoval 15 úloh, na jejichž vyřešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času. Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise složená z učitelů katedry matematiky. Písemný test byl zadáván ve 14 různých variantách, příklad testu je uveden na webové stránce.

Pro přijetí do programů "Elektrotechnika, energetika a management" a "Komunikace, multimédia a elektronika" bylo třeba získat alespoň 7 bodů, pro přijetí do programu "Softwarové inženýrství a technologie“ a "Otevřené elektronické systémy" 9 bodů, do programu "Otevřená informatika" 11 bodů a do programu "Kybernetika a robotika" bylo třeba získat alespoň 13 bodů. Počet bodů navrhla komise, složená ze zástupců jednotlivých studijních programů, jmenovaná děkanem. Děkan návrh komise akceptoval.

V průběhu přijímacích zkoušek nenastala žádná situace, která by mohla některé uchazeče zvýhodnit nebo ohrozit objektivitu testu. Průběh sledovala výše uvedená komise jmenovaná děkanem pod vedením proděkana doc. I. Jelínka. Korektní průběh přijímací zkoušky potvrdila písemně podpisy svých členů.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl, a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

 Elektrotechnika, energetika a managementKomunikace, multimédia a elektronikaKybernetika a robotikaOtevřená informatikaSoftwarové inženýrství a technologieOtevřené elektronické systémyPrez. forma celkemKomb. forma celkemCELKEM
prez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. forma
Ke studiu se přihlásilo 34663353703410394033110652018172392056
Přijímací zkouška prominuta120310441520126088917060716623
- z toho bylo přijato na základě výsledku NSZ-Scio301080230800043043
K přijímací zkoušce pozváno2266024966189026802439735012102231433
Dostavilo se177441864615602070186662309351561091
- Úspěšně vykonalo12824135244809601093318053481615
- Neúspěšně vykonalo492051221080111077335040175476
- z toho zádost o přezkoumání rozhodnutí podalo21108033202018422
Přijato po odvolání000000000000000
Nedostavilo se49166320330610573112027567342
Celkem přijato248272392820002220197423501141971238
V řádném termínu se zapsalo1542514221132013201003615067582757

Statistická charakteristika testů

V testu z matematiky bylo možné dosáhnout maximálně 20 bodů.

VariantaPočet testůMin. dosaž. počet bodůMax. dosaž. počet bodůPrůměrSměrodatná odchylkaRozptyl
11011177,783,7313,93
29312011,034,3518,92
3862199,074,4419,71
48421811,523,6413,26
59432010,563,9715,78
68021910,694,7522,57
7892188,213,8414,74
8991189,283,9515,59
91011187,563,7714,21
101941611,423,6413,26
11182188,834,8123,09
12831199,663,9615,71
13841189,344,1717,39
14603179,353,039,18
CELKEM10911209,484,1817,45

Decilové hranice pro všechny varianty dohromady:

d1d2d3d4d5d6d7d8d9
4678910121315

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 17. 6. 2015Do: 18. 6. 2015
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 25. 6. 2015Do: 25. 6. 2015
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu v řádném termínu26. 6. 2015
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí (řádný termín)24. 7. 2015
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v mimořádném termínuOd: 7. 9. 2015Do: 7. 9. 2015
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu v mimořádném termínu18. 9. 2015
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí (mimoř. termín)18. 10. 2015
termíny a podmínky, za nichž bylo možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠvždy následující den po dni konání přijímací zkoušky, osobně na studijním oddělení FEL
termín skončení přijímacího řízení18. 10. 2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do magisterských programů pro akademický rok 2015/2016

Přijímací zkoušky do magisterských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Inteligentní budovy" a "Biomedicínské inženýrství a informatika" na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2015/2016 se uskutečnily ve dnech 11. 5. - 29. 5. 2015, náhradní termíny byly v týdnu od 8. 6. 2015. Přijímací řízení proběhlo podle podmínek schválených Akademickým senátem FEL, příslušné směrnice děkana a podle pravidel uveřejněných na stránkách věnovaných přijímacímu řízení jednotlivých programů.

Uchazeči byli hodnoceni přijímací komisí programu/oborovou přijímací komisí na základě vyplněného formuláře uchazeče, výpisu absolvovaných předmětů a případně dalších (podpůrných) informací, které byly přijímacími komisemi přijaty. Komise si pozvala některé uchazeče k ústnímu pohovoru v případě, kdy bylo třeba doplňujících informací. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, byli pozváni k přijímací zkoušce. Zkouška měla formu písemného testu a lišila se podle programu/oboru.

Pouze program "Elektrotechnika, energetika a management" měl dvě přijímací (oborové) komise. V tomto případě oborová komise postoupila přihlášky uchazečů, kteří nebyli přijati, komisi v druhém oboru, pokud byl uveden v přihlášce.

Uchazečům, kterým chyběly některé znalosti nutné pro studium, bylo v rozhodnutí o přijetí stanoveno, jakým způsobem tyto znalosti doplní.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

Studijní program

Obor

Kapacita

Forma studia

Celkem přihláš. (obor)

Celkem přijato (obor)

Celkem zapsáno (obor)

Celkem přihláš. (progr.)

Celkem přijato (progr.)

Celkem zaps. (progr.)

prezenční

kombinovaná

Přihláš.

Přijato

Nepřijato

Zapsáno

Přihláš.

Přijato

Nepřijato

Zapsáno

prez. komb.

celkem

z toho bez zkoušky

po zkoušce

nedostavili se

celkem

z toho bez zkoušky

po zkoušce

nedostavili se

Elektrotechnika, energetika a managementTechnologické systémy20501262425100010136520011796
Elektroenergetika403625865201693528523428
Elektrické stroje, přístroje a pohony201094108651104161412
Ekonomika a řízení energetiky35392676725306213115693230
Ekonomika a řízení elektrotechniky505031715421000000503121
Komunikace, multimédia a elektronikaSítě elektronických komunikací3502015632140000002015141116858
Multimediální technika35221464413000000221413
Elektronika35221342711000000221311
Bezdrátové komunikace351512503900000015129
Komunikační systémy050000000321439911321411
Kybernetika a robotikaSystémy a řízení350292490523000000292423867358
Senzory a přístrojová technika20171540212000000171512
Letecké a kosmické systémy201210002700000012107
Robotika35282441316000000282416
Otevřená informatikaUmělá inteligence4006761293346000000676146255189123
Softwarové inženýrství4013088403111460000001308846
Počítačové vidění a digitální obraz40121240010000000121210
Počítačové inženýrství4013632520000001362
Počítačová grafika a interakce40332299219000000332219
Inteligentní budovy500432846917000000432817432817
Biomedicínské inženýrství a informatikaBiomedicínské inženýrství450352394815000000352315554026
Biomedicínská informatika20201780311000000201711
CELKEM730100665481172978735085349282328750515378750515378

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 11. 5. 2015Do: 29. 5. 2015
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 22. 6. 2015Do: 26. 6. 2015
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu2. 7. 2015
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí21. 8. 2015
termíny a podmínky, za nichž bylo možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠv den konání zkoušky (případně po dohodě dle možností kateder), osobně na příslušné katedře
termín skončení přijímacího řízení25. 9. 2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do studia v anglickém jazyce pro akademický rok 2015/2016

Přijímací zkoušky do studijních programů vyučovaných na ČVUT FEL v angličtině se konají individuálně s každým uchazečem. Uchazeč podává přihlášku na jeden nebo více bakalářských či magisterských programů. Do bakalářských programů podává společně s přihláškou seznam vystudovaných předmětů na střední škole, popřípadě certifikát o ukončeném středním vzdělání (pokud je již k dispozici). Uchazeči do magisterských anglických programů odevzdávají společně s přihláškou seznam vystudovaných předmětů v bakalářském studiu a bakalářský diplom (je-li v době přihlášky již k dispozici). Přijímací komise jmenovaná děkanem posoudí odevzdané materiály a zprostředkuje pohovor s uchazečem. Přijímací komise následně navrhne děkanovi přijetí či nepřijetí uchazeče do studia na ČVUT FEL. Konečné rozhodnutí provede děkan nebo pověřený proděkan.

ProgramyBakalářské Magisterské
přihl.přij.nepřij.zaps.přihl.přij.nepřij.zaps.
Elektrotechnika, energetika a management00002623311
Komunikace, multimédia a elektronika0000111012
Kybernetika a robotika0000101004
Otevřená informatika11001101
Electrical Engineering and Computer Science47452220000
CELKEM48462224844418

2. 11. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan