Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018


Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských programů pro akademický rok 2017/2018

Základní údaje

Přijímací řízení do bakalářských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Elektronika a komunikace", „Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika“, "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Softwarové inženýrství a technologie" a "Otevřené elektronické systémy" na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2017/2018 skončilo 25. 10. 2017. Probíhalo podle Podmínek schválených Akademickým senátem FEL a podle projednané Směrnice děkana, oboje ze dne 14. 10. 2016. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, absolvovali přijímací zkoušku dne 14. 6. 2017, náhradní termín byl 22. 6. 2017.

Děkanem bylo vypsáno ještě mimořádné kolo přijímací zkoušky do všech bakalářských programů kromě programu "Kybernetika a robotika". Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška v tomto kole, absolvovali přijímací zkoušku dne 11. 9. 2017.

Přijímací zkouška se skládala z písemného testu z matematiky. Test obsahoval 15 úloh, na jejichž vyřešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času. Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise složená z učitelů katedry matematiky. Písemný test byl zadáván ve 12 různých variantách, příklad testu je uveden na webové stránce.

Pro přijetí do programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Elektronika a komunikace“, „Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika“ a "Softwarové inženýrství a technologie“ bylo třeba získat alespoň 10 bodů, pro přijetí do programu a "Otevřené elektronické systémy" 11 bodů, do programu "Otevřená informatika" 12 bodů a do programu "Kybernetika a robotika" bylo třeba získat alespoň 13 bodů. Počet bodů navrhla komise, složená ze zástupců jednotlivých studijních programů, jmenovaná děkanem. Děkan návrh komise akceptoval.

V průběhu přijímacích zkoušek nenastala žádná situace, která by mohla některé uchazeče zvýhodnit nebo ohrozit objektivitu testu. Průběh sledovala výše uvedená komise jmenovaná děkanem pod vedením proděkana doc. I. Jelínka. Korektní průběh přijímací zkoušky potvrdila písemně podpisy svých členů.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl, a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

 Elektrotechnika, energetika a managementElektronika a komunikaceElektrotechnika, elektronika a komunikační technikaKybernetika a robotikaOtevřená informatikaSoftwarové inženýrství a technologieOtevřené elektronické systémyPrez. forma celkemKomb. forma celkemCELKEM
prez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. forma
Ke studiu se přihlásilo 276024000933280584041214134018742342108
Přijímací zkouška prominuta95091004167017501111319065817675
- z toho byla prominuta na základě výsledku NSZ-Scio1505001170410420082385
K přijímací zkoušce pozváno181014900891610409030112815012162171433
Dostavilo se135011100571210297021985908921421034
- úspěšně vykonalo5205400244801290119368041060470
- neúspěšně vykonalo8305700337301680100491048282564
- z toho žádost o přezkoumání rozhodnutí podalo10200200003100639
Přijato po odvolání00000000000000000
Nedostavilo se460380032400112082436032475399
Celkem přijato1470145002821503040230492701068771145
V řádném termínu se zapsalo850750025140019401354011064065705

Statistická charakteristika testů

V testu z matematiky bylo možné dosáhnout maximálně 20 bodů.

VariantaPočet testůMin. dosaž. počet bodůMax. dosaž. počet bodůPrůměrSměrodatná odchylkaRozptyl
1971199,064,1817,43
213712010,444,1116,88
33931610,263,089,51
4761209,664,8123,13
5980208,093,8915,12
63832011,554,0916,74
713712012,214,1917,57
8762189,994,1617,27
9361168,674,4719,94
10821199,124,2618,16
118901810,293,9315,48
121290199,404,0116,06
CELKEM10340209,964,2718,24

Decilové hranice pro všechny varianty dohromady:

d1d2d3d4d5d6d7d8d9
46791011121416

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 14. 6. 2017Do: 14. 6. 2017
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 22. 6. 2017Do: 22. 6. 2017
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu v řádném termínu23. 6. 2017
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí (řádný termín)31. 8. 2017
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v mimořádném termínuOd: 11. 9. 2017Do: 11. 9. 2017
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu v mimořádném termínu14. 9. 2017
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí (mimoř. termín)25. 10. 2017
termíny a podmínky, za nichž bylo možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠvždy následující den po dni konání přijímací zkoušky, osobně na studijním oddělení FEL
termín skončení přijímacího řízení25. 10. 2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do magisterských programů pro akademický rok 2017/2018

Přijímací zkoušky do magisterských programů "Elektrotechnika, energetika a management", " Elektronika a komunikace ", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Inteligentní budovy", "Biomedicínské inženýrství a informatika" a „Letectví a kosmonautika“ na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2017/2018 se uskutečnily ve dnech 29. 5. – 9. 6. 2017, náhradní termíny byly v týdnu od 22. 6. 2017. Přijímací řízení proběhlo podle podmínek schválených Akademickým senátem FEL, příslušné směrnice děkana a podle pravidel uveřejněných na stránkách věnovaných přijímacímu řízení jednotlivých programů.

Uchazeči byli hodnoceni přijímací komisí programu/oborovou přijímací komisí na základě vyplněného formuláře uchazeče, výpisu absolvovaných předmětů a případně dalších (podpůrných) informací, které byly přijímacími komisemi přijaty. Komise si pozvala některé uchazeče k ústnímu pohovoru v případě, kdy bylo třeba doplňujících informací. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, byli pozváni k přijímací zkoušce. Zkouška měla formu písemného testu a lišila se podle programu/oboru.

Pouze program "Elektrotechnika, energetika a management" měl dvě přijímací (oborové) komise. V tomto případě oborová komise postoupila přihlášky uchazečů, kteří nebyli přijati, komisi v druhém oboru, pokud byl uveden v přihlášce.

Děkanem bylo vypsáno ještě mimořádné kolo přijímací zkoušky do všech magisterských programů kromě programu "Kybernetika a robotika". Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška v tomto kole, absolvovali přijímací zkoušku v týdnu od 4. – 8. 9. 2017.

Uchazečům, kterým chyběly některé znalosti nutné pro studium, bylo v rozhodnutí o přijetí stanoveno, jakým způsobem tyto znalosti doplní.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

Studijní program

Obor

Kapacita

Forma studia

Celkem přihláš. (obor)

Celkem přijato (obor)

Celkem zapsáno (obor)

Celkem přihláš. (progr.)

Celkem přijato (progr.)

Celkem zaps. (progr.)

prezenční

kombinovaná

Přihláš.

Přijato

Nepřijato

Zapsáno

Přihláš.

Přijato

Nepřijato

Zapsáno

prez. komb.

celkem

z toho bez zkoušky

po zkoušce

nedostavili se

celkem

z toho bez zkoušky

po zkoušce

nedostavili se

Elektrotechnika, energetika a managementTechnologické systémy205012115108300210151181368471
Elektroenergetika401512412101341722281612
Elektrické stroje, přístroje a pohony20151342013410301191414
Ekonomika a řízení elektrotechniky50211443413000000211413
Ekonomika a řízení energetiky3502921571162482798532924
Elektronika a komunikaceAudiovizuální technika a zpracování signálů400241611715000000241615946559
Elektronika40382554923000000382523
Komunikační systémy a sítě40171301311000000171311
Radiová a optická technika40151122210000000151110
Kybernetika a robotikaKybernetika a robotika2005243123637000000524337755951
Senzory a přístrojová technika20744124000000744
Systémy a řízení40631123000000633
Letecké a kosmické systémy20111000000000110
Robotika40981017000000987
Otevřená informatikaUmělá inteligence6004837156526000000483726218168131
Bioinformatika40443004000000444
Datové vědy4013931390000001399
Interakce člověka s počítačem403224154422000000322422
Počítačové inženýrství401211210800000012118
Softwarové inženýrství6066481351337000000664837
Počítačové vidění a digitální obraz40875105000000875
Kybernetická bezpečnost201612222800000016128
Počítačová grafika 40191662112000000191612
Inteligentní budovy5004129201219000000412919412919
Biomedicínské inženýrství a informatikaBiomedicínské inženýrství450251891611000000251811352718
Biomedicínská informatika2010970170000001097
Otevřené elektronické systémyIntegrované elektronické systémy 2101010000002111186
Komunikace a zpracování signálu 654104000000654
Vysokofrekvenční a digitální technika 322011000000321
Letectví a kosmonautikaAvionika 117513300000011731173
CELKEM96050577434142539034744133191211621447358621447358

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 29. 5. 2017Do: 9. 6. 2017
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 22. 6. 2017Do: 26. 6. 2017
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu3. 7. 2017
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí31. 8. 2017
termíny a podmínky, za nichž bylo možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠv den konání zkoušky (případně po dohodě dle možností kateder), osobně na příslušné katedře
termín skončení přijímacího řízení4. 12. 2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do studia v anglickém jazyce pro akademický rok 2017/2018

Přijímací zkoušky do studijních programů vyučovaných na ČVUT FEL v angličtině se konají individuálně s každým uchazečem. Uchazeč podává přihlášku na jeden nebo více bakalářských či magisterských programů. Do bakalářských programů podává společně s přihláškou seznam vystudovaných předmětů na střední škole, popřípadě certifikát o ukončeném středním vzdělání (pokud je již k dispozici). Uchazeči do magisterských anglických programů odevzdávají společně s přihláškou seznam vystudovaných předmětů v bakalářském studiu a bakalářský diplom (je-li v době přihlášky již k dispozici). Přijímací komise jmenovaná děkanem posoudí odevzdané materiály a zprostředkuje pohovor s uchazečem. Přijímací komise následně navrhne děkanovi přijetí či nepřijetí uchazeče do studia na ČVUT FEL. Konečné rozhodnutí provede děkan nebo pověřený proděkan.

ProgramyBakalářské Magisterské
přihl.přij.nepřij.zaps.přihl.přij.nepřij.zaps.
Elektrotechnika, energetika a management00003836213
Elektronika a komunikace0000151506
Kybernetika a robotika00002625110
Otevřená informatika0000251968
Biomedicínské inženýrství a informatika00004311
Letectví a kosmonautika00004311
Electrical Engineering and Computer Science88853370000
CELKEM88853371121011139

23. 10. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.