13000 / 13101 - Publikace - 2013

13000 / 13101 - katedra matematiky

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

KURZ, A. a J. VELEBIL. Enriched Logical Connections. Applied Categorical Structures. 2013, 21(4), 349-377. ISSN 0927-2852. DOI 10.1007/s10485-011-9267-y.

HAMHALTER, J. a E. TURILOVA. Structure of associative subalgebras of Jordan operator algebras. Quarterly Journal of Mathematics. 2013, 64(2), 397-408. ISSN 0033-5606. DOI 10.1093/qmath/has015.

HAMHALTER, J. a E. TURILOVA. Affiliated subspaces and the structure of von neumann algebras. Journal of Operator Theory. 2013, 69(1), 101-115. ISSN 0379-4024. DOI 10.7900/jot.2010jul07.1894.

BOHATA, M. a J. HAMHALTER. Nonlinear maps on von Neumann algebras preserving the star order. Linear and Multilinear Algebra. 2013, 61(7), 998-1009. ISSN 0308-1087. DOI 10.1080/03081087.2012.721363.

BÍLKOVÁ, M. et al. Relation lifting, with an application to the many-valued cover modality. Logical Methods in Computer Science. 2013, 9(4:8), 1-48. ISSN 1860-5974. DOI 10.2168/LMCS-9(4:8)2013.

DEMLOVÁ, M., V. KOUBEK a J. SICHLER. Endomorphism monoids in varieties of commutative semigroups. Semigroup Forum. 2013, 87 351-376. ISSN 0037-1912. DOI 10.1007/s00233-013-9471-1.

ADÁMEK, J., S. MILIUS a J. VELEBIL. How iterative reflections of monads are constructed. Information and Computation. 2013, 225 83-118. ISSN 0890-5401. DOI 10.1016/j.ic.2013.02.003.

CHOI, YS, P. HÁJEK a HJ LEE. Extensions of smooth mappings into biduals and weak continuity. Advances in mathematics. 2013, 234 453-487. ISSN 0001-8708. DOI 10.1016/j.aim.2012.11.001.

HAMHALTER, J. a E. TURILOVA. Affilated subspaces and infiniteness of von Neumann algebras. Mathematische Nachrichten. 2013, 286(10), 976-985. ISSN 0025-584X. DOI 10.1002/mana.201200157.

Články v ostatních periodikách

ALPERS, Burkhard a M. DEMLOVÁ. Competence acquisition in different learning arrangements. Teaching mathematics and its applications. 2013, 32(2), 57-65. ISSN 0268-3679. DOI 10.1093/teamat/hrt004.

OLŠÁK, P. OPmac: Macros for plain TEX. TUGboat, The Communication of the TeX Users Group. 2013, 34(1), 88-96. ISSN 0896-3207.

OLŠÁK, P. New CSplain of 2012. TUGboat, The Communication of the TeX Users Group. 2013, 34(1), 83-88. ISSN 0896-3207.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ALPERS, B. et al. A Fremework for Mathematics Curricula in Engineering Education. Brussels: SEFI, 2013. ISBN 978-2-87352-007-6.

ALPERS, B., M. DEMLOVÁ a L. MUSTOE. Mathematics and Engineering Education. In: COME, F. et al., eds. SEFI@40. Driving Engineering Education to Meet Future Challenges. Brussels: SEFI, 2013. s. 49-50. ISBN 978-2-87352-008-3.

Stati ve sbornících konferencí

KALOUSOVÁ, A. Cykloida v Buffonově řešení úlohy o jehle. In: BEČVÁŘOVÁ, M. a J. BEČVÁŘ, eds. 34. mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 2013-08-23/2013-08-27. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2013. s. 101-106. ISBN 978-80-7378-234-4.

BÍLKOVÁ, M. a M. DOSTÁL. Many-Valued Relation Lifting and Moss’ Coalgebraic Logic. In: HECKEL, R. a S. MILIUS, eds. Algebra and Coalgebra in Computer Science. CALCO 2013, Warszawa, 2013-09-03/2013-09-06. Berlin: Springer, 2013. s. 66-79. Lecture Notes in Computer Science.. ISBN 978-3-642-40205-0. DOI 10.1007/978-3-642-40206-7_7.

VELEBIL, J. Regularity and exactness of quasivarieties and varieties of ordered algebras. In: DOBERKAT, EE a A. KURZ, eds. Coalgebraic Logics (Dagstuhl Seminar 12411). Coalgebraic Logics, Dagstuhl, 2012-10-07/2012-10-12. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl International Conference and Research Center for Computer Sci., 2013. s. 57. ISSN 2192-5283. Dostupné z: http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2013/3893/pdf/dagrep_v002_i010_p038_s12411.pdf

STAŇKOVÁ HELISOVÁ, K. Dimension reduction in extended Quermass-interaction process. In: ZIEMKIEWICZ, B., ed. 17th Workshop on Stochastic Geometry, - Book of abstracts. 17TH WORKSHOP ON STOCHASTIC GEOMETRY, STEREOLOGY AND IMAGE ANALYSIS, Toruň, 2013-06-10/2013-06-14. Torun: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 2013. s. 44-45. Dostupné z: http://sg2013.umk.pl/sites/default/files/SGSIA_book_of_abstracts.pdf

DOSTÁL, M. Many-valued relation liftings and coalgebraic logics. In: DOBERKAT, EE a A. KURZ, eds. Coalgebraic Logics (Dagstuhl Seminar 12411). Coalgebraic Logics, Dagstuhl, 2012-10-07/2012-10-12. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl International Conference and Research Center for Computer Sci., 2013. s. 46. ISSN 2192-5283. Dostupné z: http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2013/3893/pdf/dagrep_v002_i010_p038_s12411.pdf

STAŇKOVÁ HELISOVÁ, K. On spatio-temporal Quermass-interaction process. In: Summer School on Topics in Space-Time Modeling and Inference. Aalborg, 2013-05-27/2013-05-31. Aarhus: Aarhus University, 2013. Dostupné z: http://csgb.dk/fileadmin/www.csgb.au.dk/Events/SummerSchool2013/StankovaHelisova.pdf

BALAN, A., A. KURZ a J. VELEBIL. Positive Fragments of Coalgebraic Logics. In: HECKEL, R. a S. MILIUS, eds. Algebra and Coalgebra in Computer Science. CALCO 2013, Warszawa, 2013-09-03/2013-09-06. Berlin: Springer, 2013. s. 51-65. Lecture Notes in Computer Science.. ISBN 978-3-642-40205-0. DOI 10.1007/978-3-642-40206-7_6.

Nepublikované přednášky

BOHATA, M. a J. HAMHALTER. Star Order on function algebras and JBW algebras. [Nepublikovaná přednáška] School and workshop: Topics in Operator Algebras and Applications ICMAT. 2013-09-02.

Stránka vytvořena 20.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.