13000 / 13102 - Publikace - 2012

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

KUBEŠ, P. et al. Correlation of Magnetic Probe and Neutron Signals with Interferometry Figures on the Plasma Focus Discharge. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2012, 54(10), 1-10. ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/12/105023+10$33.00.

KRAUZ, V. et al. Experimental study of the structure of the plasma-current sheath on the PF-1000 facility. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2012, 54(2), 1-14. ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/54/2/025010.

KASPERCZUK, A. et al. Plastic plasma as a compressor of aluminum plasma at the PALS experiment. Laser and Particle Beams. 2012, 30(1), 1-7. ISSN 0263-0346. DOI 10.1017/S0263034611000528.

KUBEŠ, P. et al. Energy Transformation in Column of Plasma Focus Discharges with Megaampere Currents. IEEE Transactions on Plasma Science. 2012, 40(2), 481-486. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2011.2178866.

BROTHÁNEK, M. et al. Monaural and binaural parameters of Rudolfinum concert halls in Prague. Applied Acoustics. 2012, 73(11), 1201-1208. ISSN 0003-682X. DOI 10.1016/j.apacoust.2012.03.014.

ZAKIYANOV, O. et al. Determinants of Circulating Matrix Metalloproteinase-2 and Pregnancy-Associated Plasma Protein-A in Patients with Chronic Kidney Disease. CLINICAL LABORATORY. 2012, 58(5-6), 471-480. ISSN 1433-6510.

KLENKO, Y. a J. PÍCHAL. TiOx Films Deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition Method in Atmospheric Dielectric Barrier Discharge Plasma. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2012, 32(146), 1215-1225. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-012-9401-0.

PEKÁREK, S. Experimental study of surface dielectric barrier discharge in air and its ozone production. Journal of Physics D: Applied Physics. 2012, 45(7), 1-9. ISSN 0022-3727. DOI 10.1088/0022-3727/45/7/075201.

SCHOLZ, M. et al. Progress in MJ plasma focus research at IPPLM. NUKLEONIKA. 2012, 57(2), 183-188. ISSN 0029-5922.

ANANEV, A. et al. Neutron emission parameters from the collapse of the condensed Z-pinch. NUKLEONIKA. 2012, 57(3), 333-336. ISSN 0029-5922.

KLÍR, D. et al. Search for thermonuclear neutrons in a mega-ampere plasma focus. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2012, 54(1), 1-14. ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/54/1/015001.

KUBEŠ, P. et al. Interferometry of the plasma focus equipped with forehead cathode. NUKLEONIKA. 2012, 57(2), 189-192. ISSN 0029-5922.

ŠIMEK, M., S. PEKÁREK a V. PRUKNER. Ozone production using a power modulated surface dielectric barrier discharge in dry synthetic air. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2012, 32(4), 743-754. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-012-9382-z.

KLÍR, D. et al. Deuterium gas puff Z-pinch at currents of 2 to 3 mega-ampere. PHYSICS OF PLASMAS. 2012, 19(3), 1-11. ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.3696859.

TORRISI, L. et al. Monoenergetic proton emission from nuclear reaction induced by high intensity laser-generated plasma. Review of Scientific Instruments. 2012, 83(2), 1-5. ISSN 0034-6748. DOI 10.1063/1.3671741.

BUJAČEK, K., V. FANTOVA a V. KŘÍHA. Decontamination Effects of the Corona Discharge with Plane to Bent Needle Configuration. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2012, 82(6), 187-189. ISSN 1562-6016.

KLÍR, D. a Leopoldo SOTO. Drive Parameter of Neutron-Optimized Dense Plasma Foci. IEEE Transactions on Plasma Science. 2012, 40(12), 3273-3279. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2012.2220380.

ŘEZÁČ, K. et al. Improvement of time-of-flight methods for reconstruction of neutron energy spectra from D(d,n)3He fusion reactions. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2012, 54(10), 1-14. ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/54/10/105011.

KUBEŠ, P. et al. Characterization of the Neutron Production in the Modified MA Plasma-Focus. IEEE Transactions on Plasma Science. 2012, 40(4), 1075-1081. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2012.2187312.

KRAUZ, V. I. et al. Experimental evidence of existence of the axial magnetic field in a plasma focus. Europhysics Letters. 2012, 98(4), 1-6. ISSN 0295-5075. DOI 10.1209/0295-5075/98/45001.

FLÉGR, J. et al. The relation of cortisol and sex hormone levels to results of psychological, performance, IQ and memory tests in military men and women. Neuroendocrinology Letters. 2012, 33(2), 224-235. ISSN 0172-780X.

KUBEŠ, P. et al. Neutron Production From a Small Modified Plasma Focus Device. IEEE Transactions on Plasma Science. 2012, 40(40), 3298-3302. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2012.2221167.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Akustický rezonátor kombinovaný s elektrickými výboji. Původci: R. BÁLEK. Česká republika. Patent CZ 303615. 2012-12-03. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=728

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha. Zvukový rezonátor se stabilizovaným elektrickým výbojem. Původci: R. BÁLEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 24158. 2012-08-06. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=26142

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Generátor ozonu s elektrickým výbojem. Původci: S. PEKÁREK a Pavel STUDENOVSKÝ. Česká republika. Patent CZ 303377. 2012-07-11. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=223

Články v ostatních periodikách

SLÁMA, J. Plasma Flow and Temperature in a Gliding Reactor with Different Electrode Configurations. Acta Polytechnica. 2012, 52(1/2012), 61-64. ISSN 1210-2709.

KULHÁNEK, P. První kvazikrystaly nevznikaly na Zemi. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(34), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_34_kva.php

SCHOLTZ, V. Apoptóza nádorových buniek vyvolaná elektrickým poľom a nízkoteplotnou plazmou. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(3), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2012_03_can.php

POLČÁK, M., V. FABIÁN a M. DOBIÁŠ. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. Lékař a technika. 2012, 42(2), 100-103. ISSN 0301-5491.

HORKÝ, M. Model magnetosféry Merkuru a sonda MESSENGER. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(16), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_16_mir.php

KULHÁNEK, P. Nejcitlivější sluneční observatoř SDO filmuje sluneční tornáda. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(18), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_18_vir.php

KULHÁNEK, P. První rozumné vysvětlení anomálie pohybu sond Pioneer. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(19), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_19_pio.php

KULHÁNEK, P. První pozorování základny výtrysku unikajícího z jádra galaxie. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(36), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_36_m87.php

HORKÝ, M. Transmisní elektronová mikroskopie kapalin. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(32), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_32_mic.php

SCHOLTZ, V. 50 rokov Gunnovho javu. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(30), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2012_30_gun.php

KULHÁNEK, P. Jsou supernovy Ia kvalitními standardními svíčkami?. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(4), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_04_sni.php

KULHÁNEK, P. SESAME – nový vědecký komplex na středním východě. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(7), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_07_per.php

KULHÁNEK, P. V molekulárním mračnu v Plachtách vznikají hvězdy ve vláknech. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(40), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_40_vel.php

KULHÁNEK, P. Most temné hmoty mezi dvěma galaktickými kupami. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(29), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_29_tem.php

ŽÁČEK, M. Dvojice černých děr v hvězdokupě M22. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(39), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_39_m22.php

SCHOLTZ, V. Nízkoteplotná plazma I: Čo je to. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(22), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2012_22_pla.php

KHUN, Josef a V. SCHOLTZ. Nízkoteplotní plazma V: Srážky v plazmatu. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(47), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2012_47_pla.php

SIEGER, L. Umění hladovět. Malý Průvodce světem outdooru. 2012, 18(1), 26-29. ISSN 1214-326X.

KULHÁNEK, P. Přechod Venuše dne 6. 6. 2012. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(20), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_20_ven.php

KULHÁNEK, P. Modré z nebe. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(25), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_25_blu.php

SCHOLTZ, V. Nízkoteplotná plazma II: Balada o voľnom elektróne alebo Townsendova teória lavín. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(24), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2012_24_pla.php

SCHOLTZ, V. Nízkoteplotná plazma III: základná diagnostika, spektroskopia. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(33), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2012_33_vla.php

KULHÁNEK, P. GRAIL, nový americký průzkum Měsíce. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(2), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_02_gra.php

KULHÁNEK, P. Budou nanomotory poháněny chaosem?. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(44), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_44_afm.php

KŘÍHA, V. Pevnolátkový maser za pokojové teploty. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(37), 1-3. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_37_mas.php

KLENKO, Y. a J. PÍCHAL. TiOx Films Deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition Method in Atmospheric Dielectric Barrier Discharge Plasma. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2012, 2012(7), 1-11. ISSN 1572-8986. DOI 10.1007/s11090-012-9401-0. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/q582651653723364/fulltext.pdf

KULHÁNEK, P. Budou amorfní metamateriály technologickým převratem?. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(27), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_27_met.php

KULHÁNEK, P. Udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2012. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, X(38), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_38_nob.php

KHUN, Josef a V. SCHOLTZ. Nízkoteplotní plazma IV: doutnavý výboj. ALDEBARAN BULLETIN. 2012, 10(42), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2012_42_pla.php

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

KULHÁNEK, P. Fyzika 1 - KME. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2012.

BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 84. akustického semináře. Říčky v Orlických horách, 2012-05-15/2012-05-17. Praha: Česká akustická společnost, 2012. ISBN 978-80-01-05051-4.

ALI BLÁHOVÁ, I. et al., eds. 25th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 2012-06-18/2012-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISSN 1805-7594. ISBN 978-80-01-05047-7.

BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05133-7.

BROTHÁNEK, M., ed. Euronoise Prague 2012 Proceedings. Praha, 2012-06-10/2012-06-13. Praha: Česká akustická společnost, 2012. ISSN 2226-5147. ISBN 978-80-01-05013-2.

ŠTEFKOVÁ, E. et al. Ordinace 21. století - vybavení a legislativa. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87327-87-6.

Stati ve sbornících konferencí

ŠERÁ, B. et al. How various plasma sources may affect seed germination and growth. In: Book of Abstracts of the 13th Conference on Optimatization of Electrical and Electronic Equipment. 13th Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, 2012-05-24/2012-05-26. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2012. s. 1365-1370. ISSN 1842-0133. ISBN 978-1-4673-1650-7. DOI 10.1109/OPTIM.2012.6231880.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA a R. BÁLEK. Interaction between two nonlinear acoustic resonators. In: Proceedings of International Conference on Noise and Vibration Engineering. International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, 2012-09-17/2012-09-19. Leuven: Katholieke Universiteit, 2012. s. 4071-4082. ISBN 9789073802896.

ZAKIYANOV, O. et al. Evaluation of Novel Biomarkers in Patients with Acute Kidney Injury. In: neuvedeno. Oxford: Oxford University Press, 2012. s. 352. ISSN 0931-0509.

BUJAČEK, K., V. FANTOVA a V. KŘÍHA. Decontamination Effects of the Corona Discharge with Plane to Bent Needle Configuration. In: Book of Abstracts. International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2012-09-17/2012-09-22. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2012.

ČELEDA, T. Solar sail craft demo application. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/lab/plachetnice/SolarSail.html

CIKHARDT, J. Design and construction of the fast bolometer for X-ray measurement on the Z-pinches. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

HAVLÍK, J. et al. The database of the cardiovascular system related signals. In: BÖHM, CH. et al., eds. Information Technology in Bio- and Medical Informatics. 3rd International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Vienna, 2012-09-04/2012-09-05. Heidelberg: Springer, 2012. s. 169-170. LNCS 7451. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-32394-2. DOI 10.1007/978-3-642-32395-9_14.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Numerical study of low-frequency sound beams. In: 2011 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE International Ultrasonics Symposium 2011, Orlando, 2011-10-18/2011-10-21. New York: IEEE, 2012. s. 2169-2172. ISSN 1948-5719. ISBN 978-1-4577-1252-4. DOI 10.1109/ULTSYM.2011.0538.

KONÍČEK, P., M. BEDNAŘÍK a M. ČERVENKA. Self-demodulation effects in nonlinear focused beams. In: 2011 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE International Ultrasonics Symposium 2011, Orlando, 2011-10-18/2011-10-21. New York: IEEE, 2012. s. 1687-1688. ISSN 1948-5719. ISBN 978-1-4577-1252-4. DOI 10.1109/ULTSYM.2011.0420. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org

FANTOVA, V. et al. Inactivation of Candida albicans by Corona Discharge: The Increase Inhibition Zones Area after Subsequent Exposition. In: ALI BLÁHOVÁ, I. et al., eds. 25th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 2012-06-18/2012-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 143. ISSN 1805-7594. ISBN 978-80-01-05047-7.

JANDÁK, V., M. BROTHÁNEK a O. JIŘÍČEK. Aplikace momentového aktuátoru v systémech aktivního řízení neprůzvučnosti dvojitého panelu. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 17-23. ISBN 978-80-01-05133-7.

KORTÁNEK, J. Processing the oscilograms from PF-1000 and PFZ experiments. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. NS05. ISBN 978-80-01-05043-9.

DOBIÁŠ, M., V. FABIÁN a O. HOLUB. MEASUREMENT OF CHANGES IN PUPIL SIZE DEPENDING ON THE LOGO. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, http://www.mmk.econference.cz/, 2012-12-10/2012-12-14. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 611-619. ISBN 978-80-905243-3-0. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2012.pdf

TOKAR, D. a R. BÁLEK. Ultrasonic Measurement of Skin Surface Deformation. In: HOBZA, T., ed. SPMS 2012 Proceedings. Stochastic and Physical Monitoring Systems 2012, Zlenice, 2012-06-25/2012-06-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 201-208. ISBN 978-80-01-05130-6.

ŠPATENKA, P. et al. Complex Characterization of Gliding Arc Discharge for Advance Oxidation Processes. In: SOCIETY OF VACUUM COATERS. Technical Conference Proceedings 1991-2012. Edition: SVC Conference Proceedings 2012, April 28 - May 3, Santa Clara, CA, USA. SOCIETY OF VACUUM COATERS, Santa Clara, 2012-04-28/2012-05-03. Detroit: Society of Vacuum Coaters, 2012. s. 390-393. ISSN 0737-5921. ISBN 978-1-878068-32-3.

ŠÍLA, O. Estimation of neutron energy spectra by TOF method and MCNP simulations. In: JAKUBOWSKA, K., ed. Eleventh Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" 2012. Eleventh Kudowa summer school "Towards fusion energy", Warsaw, 2012-06-11/2012-06-15. Warsaw: IPPLM, 2012. s. 119-121. ISSN 2083-5876.

JANDÁK, V. et al. Dual channel feed-forward active structural acoustic control of test mock-up. In: BURROUGHS, C. a S. CONLON, eds. Proceedings of Inter-Noise 2012. Inter-noise 2012, New York, 2012-08-19/2012-08-22. Washington, DC: Institute of Noise Control Engineering of the USA, 2012. ISBN 978-1-62748-560-9.

POLČÁK, M., M. DOBIÁŠ a V. FABIÁN. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. In: Proceedings of the 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Eight Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2012-10-25/2012-10-28. Brno: NOVPRESS, 2012. s. 116. ISBN 978-80-87342-15-2.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA a P. KONÍČEK. Analysis of nonlinear standing waves in two coupled acoustic resonators. In: 2011 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE International Ultrasonics Symposium 2011, Orlando, 2011-10-18/2011-10-21. New York: IEEE, 2012. s. 1692-1695. ISSN 1948-5719. ISBN 978-1-4577-1252-4. DOI 10.1109/ULTSYM.2011.0422. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org

KLENKO, Y. a J. PÍCHAL. Positioning of the precursor gas inlet in the atmospheric dielectric barrier reactor and its impact on quality of deposited TiOx thin film surface. In: ALI BLÁHOVÁ, I. et al., eds. 25th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 2012-06-18/2012-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 149. ISSN 1805-7594. ISBN 978-80-01-05047-7.

SLÁMA, J. et al. Comparison of DBD Discharge Modes Fungicidal Effect on Candida Albicans Growth. In: Book of Abstracts. International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2012-09-17/2012-09-22. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2012. s. 229.

CIKHARDT, J. et al. The SXR bolometer design for measurement on the power Z-pinches. In: JAKUBOWSKA, K., ed. Eleventh Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" 2012. Eleventh Kudowa summer school "Towards fusion energy", Warsaw, 2012-06-11/2012-06-15. Warsaw: IPPLM, 2012. s. 143-146. ISSN 2083-5876.

HORKÝ, M. Instability Growth Rate Dependence on Input Parameters During the Beam-Target Plasma Interaction. In: ALI BLÁHOVÁ, I. et al., eds. 25th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 2012-06-18/2012-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 101-102. ISSN 1805-7594. ISBN 978-80-01-05047-7.

ŠÍLA, O. Estimation of energy spectrum of fusion neutrons from D-D reactions at the PFZ device. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

HORKÝ, M. Numerical Solution of the Generalized Buneman Dispersion Relation. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://www.radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012

KORTÁNEK, J. et al. Distribution of the current during implosion and at pinch phase. In: Eleventh Kudowa summer school "Towards fusion energy" 2012. Eleventh Kudowa summer school "Towards fusion energy", Warsaw, 2012-06-11/2012-06-15. Warsaw: IPPLM, 2012. ISSN 2983-5884.

ŠOLTÉS, M. a M. ČERVENKA. Optimization of Resonator Shape in a Coupled Loudspeaker-Resonator Acoustic System. In: BROTHÁNEK, M., ed. Euronoise Prague 2012 Proceedings. Euronoise 2012, Praha, 2012-06-10/2012-06-13. Praha: Česká akustická společnost, 2012. s. 572-576. ISSN 2226-5147. ISBN 978-80-01-05013-2.

KOUTNÝ, A. et al. Reconstruction of normal surface velocity from measurement of acoustically induced vibration of a thin membrane. In: BROTHÁNEK, M., ed. Euronoise Prague 2012 Proceedings. Euronoise 2012, Praha, 2012-06-10/2012-06-13. Praha: Česká akustická společnost, 2012. s. 521-524. ISSN 2226-5147. ISBN 978-80-01-05013-2. Dostupné z: http://www.euronoise2012.cz

SLÁMA, J. a V. KŘÍHA. Inhibition of Candida albicans growth on surface treated by dielectric barrier discharge with various barriers. In: ALI BLÁHOVÁ, I. et al., eds. 25th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 2012-06-18/2012-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 159. ISSN 1805-7594. ISBN 978-80-01-05047-7.

SLÁMA, J. et al. Active Control of Atmospheric Pressure Discharges. In: Book of Abstracts. International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2012-09-17/2012-09-22. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2012. s. 230.

JULÁK, J. et al. Bactericidal properties of cometary discharge with inserted grid. In: Book of Abstracts of the 4th International Conference on Plasma Medicine. 4th International Conference on Plasma Medicine, Orleans, 2012-06-17/2012-06-21. Philadelphia: International Society for Plasma Medicine, 2012. s. 141.

BUJAČEK, K. Inhibition zone size dependency on inoculum concentration. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

KŘÍHA, V. Motor molecules in cells. In: Book of Extended Abstracts. Potential and Application of Nanotreatment of Medical Surfaces, Hejnice, 2012-09-03/2012-09-05. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. s. 45-48. ISBN 978-80-7372-890-8.

KORTÁNEK, J. et al. Calculation of the inductance of plasma column at PF-1000 device, with known current distribution. In: ALI BLÁHOVÁ, I. et al., eds. 25th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 2012-06-18/2012-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 77. ISSN 1805-7594. ISBN 978-80-01-05047-7.

BÁLEK, R. The Acoustic Resonator Combined with Electrical Discharges. In: 2011 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE International Ultrasonics Symposium 2011, Orlando, 2011-10-18/2011-10-21. New York: IEEE, 2012. s. 531-534. ISSN 1948-5719. ISBN 978-1-4577-1252-4. DOI 10.1109/ULTSYM.2011.0128. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6269152

Výzkumné zprávy

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Vývoj metodiky měření akustických signálů. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Měření pneu-akustických měničů se zvukovody II. [Výzkumná zpráva] 2012.

Stránka vytvořena 20.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.