13000 / 13102 - Publikace - 2017

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

JANDÁK, V. et al. Piezoelectric line moment actuator for active radiation control from light-weight structures. Mechanical Systems and Signal Processing. 2017, 96 260-272. ISSN 0888-3270. DOI 10.1016/j.ymssp.2017.04.003.

BROZ, A. et al. Osteoblast adhesion, migration, and proliferation variations on chemically patterned nanocrystalline diamond films evaluated by live-cell imaging. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2017, 105(5), 1469-1478. ISSN 1549-3296. DOI 10.1002/jbm.a.35969.

KUBEŠ, P. et al. Increase in the neutron yield from a dense plasma-focus experiment performed with a conical tip placed in the centre of the anode end. PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4994097.

KUBEŠ, P. et al. Filamentation in the pinched column of the dense plasma focus. PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(3), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4978558.

NENTVICH, O. et al. Lobster eye X-ray optics: Data processing from two 1D modules. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2017, 47(2), 178-183. ISSN 1335-1842.

PLOCEK, J. A method for indication and improving the position stability of the bubble in single-bubble cavitation experiments. Review of Scientific Instruments. 2017, 88(10), ISSN 0034-6748. DOI 10.1063/1.5006100.

PISARCZYK, T. et al. Kinetic magnetization by fast electrons in laser-produced plasmas at sub-relativistic intensities. PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(10), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4995044.

ŠTENCLOVÁ, P. et al. Surface chemistry of water-dispersed detonation nanodiamonds modified by atmospheric DC plasma afterglow. RSC Advances. 2017, 7(62), 38973-38980. ISSN 2046-2069. DOI 10.1039/c7ra04167e. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ra/c7ra04167e#!divAbstract

PROCHÁZKA, V. et al. Influence of non-adherent yeast cells on electrical characteristics of diamond-based field-effect transistors. Applied Surface Science. 2017, 2017(2), 214-219. ISSN 0169-4332. DOI 10.1016/j.apsusc.2016.05.003.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Effect of inhomogeneous temperature fields on acoustic streaming structures in resonators. The Journal of the Acoustical Society of America. 2017, 141(6), 4418-4426. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4985386.

RAYMAKERS, J. et al. Expanding the Scope of Diamond Surface Chemistry: Stille and Sonogashira Cross-Coupling Reactions. Journal of Physical Chemistry C. 2017, 121(42), 23446-23454. ISSN 1932-7447. DOI 10.1021/acs.jpcc.7b06426.

SCHOLTZ, V. et al. Inactivation of dermatophyte infection by nonthermal plasma on animal model. Medical Mycology. 2017, 55(4), 422-428. ISSN 1369-3786. DOI 10.1093/mmy/myw094.

NEJEDLÝ, J. et al. Synthesis of Long Oxahelicenes by Polycyclization in a Flow Reactor. Angewandte Chemie International Edition. 2017, 56(21), 5839-5843. ISSN 1433-7851. DOI 10.1002/anie.201700341.

KUBEŠ, P. et al. Transformation of the ordered internal structures during the acceleration of fast charged particles in a dense plasma focus. PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(7), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4991384.

DE MARCO, M. et al. Electromagnetic pulse (EMP) radiation by laser interaction with a solid H-2 ribbon. PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(8), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4995475.

KRASA, J. et al. Spectral and temporal characteristics of target current and electromagnetic pulse induced by nanosecond laser ablation. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2017, 59(6), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/1361-6587/aa6805.

CIKHARDT, J. et al. Neutron Spectrum Measured by Activation Diagnostics in Deuterium Gas-Puff Experiments on the 3 MA GIT-12 Z-Pinch. IEEE Transactions on Plasma Science. 2017, 45(12), 3209-3217. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2017.2763641.

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. The exact solution of the Schrodinger equation with a polynomially spatially varying mass. Journal of Mathematical Physics. 2017, 58(7), ISSN 0022-2488. DOI 10.1063/1.4993194.

URBAN, M. et al. Detection of X-ray spectra and images by Timepix. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2017, 47(2), 151-156. ISSN 1335-1842.

STEHLÍKOVÁ, V. et al. Hard X-ray Vela supernova observation on rocket experiment WRX-R. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2017, 47(2), 165-169. ISSN 1335-1842.

KOUTNÝ, A. et al. Source distance determination based on the spherical harmonics. Mechanical Systems and Signal Processing. 2017, 85 993-1004. ISSN 0888-3270. DOI 10.1016/j.ymssp.2016.09.015.

HORKÝ, M., W. J. MILOCH a V. DELONG. Numerical heating of electrons in Particle-In-Cell simulations of fully magnetized plasmas. PHYSICAL REVIEW E. 2017, 95(4), ISSN 2470-0045. DOI 10.1103/PhysRevE.95.043302.

PEKÁREK, S. Experimental Study of Nitrogen Oxides and Ozone Generation by Corona-Like Dielectric Barrier Discharge with Airflow in a Magnetic Field. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2017, 37(5), 1313-1330. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-017-9831-9.

STEHLIK, S. et al. Ultrathin Nanocrystalline Diamond Films with Silicon Vacancy Color Centers via Seeding by 2 nm Detonation Nanodiamonds. ACS Applied Materials & Interfaces. 2017, 9(44), 38842-38853. ISSN 1944-8244. DOI 10.1021/acsami.7b14436.

KRÁSA, J. et al. Target current: a useful parameter for characterizing laser ablation. Laser and Particle Beams. 2017, 35(1), 170-176. ISSN 0263-0346. DOI 10.1017/S0263034617000040.

ONDIČ, L. et al. Enhanced Extraction of Silicon-Vacancy Centers Light Emission Using Bottom-Up Engineered Polycrystalline Diamond Photonic Crystal Slabs. ACS NANO. 2017, 11(3), 2972-2981. ISSN 1936-0851. DOI 10.1021/acsnano.6b08412.

MAGUIRE, P. et al. Continuous In-Flight Synthesis for On-Demand Delivery of Ligand-Free Colloidal Gold Nanoparticles. Nano Letters. 2017, 17(3), 1336-1343. ISSN 1530-6984. DOI 10.1021/acs.nanolett.6b03440.

Patenty a užitné vzory

Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ; České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření. Původci: R. ULRICH et al. Česká republika. Patent CZ 306735. 2017-04-19. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10158447&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Česká republika. Patent CZ 306567. 2017-01-25. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2016&pcipv=6

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6. Stabilized and homogenized source of non-thermal plasma. Původci: R. BÁLEK. European Patent Office. Patent EP3113582. 2017-11-29. Dostupné z: https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=3113582&ki=B1&cc=EP

Články v ostatních periodikách

HRUŠKA, V. a M. BEDNAŘÍK. Fenomenologický model generování zvuku ve vroubkovaných trubicích a jeho modální řešení. Akustické listy. 2017, 23(1-4), 3-7. ISSN 1212-4702.

DVOŘÁK, O. a J. KOLLER. Měření teploty termočlánky při požárních zkouškách. TZB info. 2017, 19(17), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/15663-mereni-teploty-termoclanky-pri-pozarnich-zkouskach

DVOŘÁK, O. a J. KOLLER. Zvýšení hasebního účinku vodní mlhy elektrizací. TZB info. 2017, 19(16), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/15630-zvyseni-hasebniho-ucinku-vodni-mlhy-elektrizaci

DVOŘÁK, O. a J. KOLLER. Increasing Extinguishing Effect of Water Mist By Electrification. The Civil Engineering Journal. 2017, 2017(1), ISSN 1805-2576. DOI 10.14311/CEJ.2017.01.0005. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2017/2017_1/1-2017-0005.pdf

HONĚK, T. et al. Catheter-based endovenous laser ablation of saphenous veins in the treatment of symptomatic venous reflux: Early results. Cor et Vasa. 2017, 59(6), e525-e529. ISSN 0010-8650. DOI 10.1016/j.crvasa.2016.11.002.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

REZEK, B. a S. STEHLIK. Surface potential of nanodiamonds investigated by KPFM. In: ARNAULT, J.C., ed. Nanodiamonds: Advanced Material Analysis, Properties and Applications. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. s. 273-300. Micro and Nano Technologies. ISBN 978-0-323-43029-6. DOI 10.1016/B978-0-32-343029-6.00011-8.

BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 95. akustický seminář. Horní Cerekev, 2017-10-10/2017-10-12. Praha: Česká akustická společnost, 2017. ISBN 978-80-01-06320-0.

Stati ve sbornících konferencí

HLŮŽEK, R. et al. Plasma treatment impact on physical and chemical properties of polymeric fibers. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. NMM2017 - Conference Nano and Macro Mechanics, Praha, 2017-09-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 49-54. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0. DOI 10.14311/APP.2017.13.0049.

MIKULIČKOVÁ, L. et al. Optimization of microroughness of replicated X-ray optics. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. SPIE Optics + Optoelectronics, Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. sv. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3. DOI 10.1117/12.2265810.

HRUŠKA, V. Modal Approach for Sound Generation in Corrugated Pipes: A Phenomenological Model. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 1-5. ISBN 978-80-01-06153-4.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Acoustic streaming in resonators with heated walls. In: the 24th International Congress on Sound and Vibration. London, 2017-07-23/2017-07-27. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2017. s. 1-7. ISSN 2329-3675. ISBN 978-1-906913-27-4.

SLÁMA, J. a J. HLADÍK. Discharge Distribution Investigation. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

URBÁNKOVÁ, J. The listening pretest of sounds of computer keyboards. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. Description and analysis of elastic waves in functionally graded materials. In: the 24th International Congress on Sound and Vibration. London, 2017-07-23/2017-07-27. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2017. s. 1-6. ISSN 2329-3675. ISBN 978-1-906913-27-4.

URBAN, M. et al. Uncooled spectrometer for X-ray astrophysics. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. SPIE Optics + Optoelectronics, Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. sv. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3. DOI 10.1117/12.2265744.

CERMAK, J. et al. BACK ELECTRODE INFLUENCE ON OPTO-ELECTRONIC PROPERTIES OF ORGANIC PHOTOVOLTAIC BLEND CHARACTERIZED BY KELVIN PROBE FORCE MICROSCOPY. In: NANOCON 2016 Conference Proceedings. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2016-10-19/2016-10-21. Ostrava: TANGER, 2017. s. 291-295. ISBN 978-80-87294-71-0.

URBÁNKOVÁ, J. Měřicí lavice pro objektivní hodnocení pianin a klavírů. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 95. akustický seminář. 95. Akustický seminář, Horní Cerekev, 2017-10-10/2017-10-12. Praha: Česká akustická společnost, 2017. s. 23-27. ISBN 978-80-01-06320-0.

KRÁSA, J. et al. Phases of plasma produced with nanosecond laser. In: EPS 2017: 44th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS). 44th EPS Conference on Plasma Physics, Belfast, 2017-06-26/2017-06-30. Mulhouse: EPS, 2017. ISBN 9781510849303.

CHERDIZOV, R.K. et al. Experimental research of neutron yield and spectrum from deuterium gas-puff z-pinch on the GIT-12 generator at current above 2 MA. In: Journal of Physics: Conference Series. 22nd International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics, San Francisco, 2016-10-10/2016-10-14. Bristol: Institute of Physics Publishing Dirac House, Temple Back Bristol, BS1 6BE, 2017. Conference Series. sv. 898. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/830/1/012017.

ZATLOUKALOVÁ, J. et al. CHARAKTERIZACE BIOPOLYMERŮ POMOCÍ ULTRAZVUKU S VYUŽITÍM HYSTEREZE A JEJÍ KVANTIFIKACE. In: NDT-Welding Bulletin. NDT in Progress 2017, IXth International Workshop of NDT Experts, Prague, 2017-10-09/2017-10-11. Praha: ČNDT, 2017. ISSN 1213-3825.

MATUNOVÁ, P., V. JIRASEK a B. REZEK. SPATIALLY SEPARATED HOMO/LUMO AT INTERFACE OF POLYPYRROLE PHYSISORBED ON OXIDIZED NANODIAMOND FACETS. In: NANOCON 2016 Conference Proceedings. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2016-10-19/2016-10-21. Ostrava: TANGER, 2017. s. 15-19. ISBN 978-80-87294-71-0.

STEHLÍKOVÁ, V. et al. Development of iridium coated silicon X-ray mirrors for Lobster Eye astronomical telescopes. In: Proceeding of 5th EOS Conference on Manufacturing of Optical Systems, Munich. 5th Conference on Manufacturing of Optical Systems, Munich, 2017-06-26/2017-06-29. München: Bayerische Akademie Munchen, 2017. ISBN 978-952-68553-3-2.

VOKURKA, K. a J. PLOCEK. Blízké a vzdálené pole intenzivně vyzařujících akustických zdrojů nultého řádu. In: 95. Akustický seminář, 10.-12. října 2017, Horní Cerekev. 95. Akustický seminář, Horní Cerekev, 2017-10-10/2017-10-12. Praha: Česká akustická společnost, 2017. s. 29-34. ISBN 978-80-01-06320-0.

NENTVICH, O. et al. Data processing from lobster eye type optics. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. SPIE Optics + Optoelectronics, Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. sv. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3. DOI 10.1117/12.2265724.

SMEJKAL, V. et al. Stability of a dynamic biometric signature created on various devices. In: Security Technology (ICCST), 2017 International Carnahan Conference on. 51st International Carnahan Conference on Security Technology 2017, Madrid, 2017-10-23/2017-10-26. Barcelona: IEEE, 2017. ISSN 2153-0742. DOI 10.1109/CCST.2017.8167814.

REZEK, B. et al. CORRELATED MICROSCOPY OF ELECTRONIC AND MATERIAL PROPERTIES OF GRAPHENE GROWN ON DIAMOND THIN FILMS. In: NANOCON 2016 Conference Proceedings. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2016-10-19/2016-10-21. Ostrava: TANGER, 2017. s. 48-53. ISBN 978-80-87294-71-0.

Výzkumné zprávy

PÍCHAL, J., P. ŠPATENKA a J. VOZÁB. Zpráva o řešení 1. etapy projektu MPO, Projekt FV10763 v roce 2016. [Výzkumná zpráva] 2017.

Nepublikované přednášky

KLÍR, D. Ion Acceleration Mechanism in Deuterium Gas-Puff Z-Pinches. [Nepublikovaná přednáška] INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE of DENSE Z-PINCH CONFERENCES. 2017-08-14.

Stránka vytvořena 20.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.