13000 / 13113 - Granty - 2012

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2012

Barto, S.: Analýza faktorů, které ovlivňují kvalitu pájených a adhezních spojů, pomocí faktorových experimentů a Taguchiho přístupu.
2012 - 2013, SGS12/136/OHK3/2T/13
Bernardo Pimentel, J.: Adaptivní vrstvy s nízkým třecím součinitelem a schopností regenerace
2010 - 2012, SGS10/268/OHK4/3T/13
Bouda, V.: COST Akce MP1003 Evropská vědecká síť pro umělé svaly
2011 - 2014, COST Akce MP1003
Brejcha, M.: Síťové kondicionéry - funkční vzorek
2012 - 2012, SGS12/061/OHK3/1T/13
Černá, L.: Diagnostika fotovoltaických systémů
2012 - 2012, SGS12/062/OHK3/1T/13
Černá, L.: Diagnostika fotovoltaických systémů
2012 - 2012, SGS12/062/OHK3/1T/13
Dušek, K.: Analýza vlastností pájecích slitin a tavidel
2012 - 2012, SGS12/063/OHK3/1T/13
Hájková, L.: Rozbor dvou významných diagnostických metod izolačních systémů velkých točivých strojů na podkladě naměřených hodnot v provozu
2012 - 2012, SGS12/064/OHK3/1T/13
Janiš, R.: Magnetické kapaliny a možnosti jejich využití
2012 - 2012, SGS12/065/OHK3/1T/13
Molhanec, M.: FMEA založená na ontologiích pro bezolovnaté pájení
2010 - 2012, SGS10/267/OHK3/3T/13
Povolotskaya, E.: Metodika analýzy rizik v elektrotechnické výrobě.
2011 - 2012, SGS11/118/OHK3/2T/13
Tomešová, K.: Vysokoteplotní tribologická analýza tenkých vrstev ve vakuu
2012 - 2014, SGS12/182/OHK4/3T/13
Zhuravskaya, O.: Zlepšování efektivity výrobních procesů v elektrotechnice metodikou Lean Six Sigma
2011 - 2013, SGS11/152/OHK3/3T/13
Žák, P.: Problematika povrchových úprav pro bezolovnaté technologie
2012 - 2014, SGS12/183/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 26.02.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.