13000 / 13113 - Publikace - 2012

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

CTIBOR, P. et al. Titanium Dioxide Coatings Sprayed by a Water-Stabilised Plasma Gun (WSP) with Argon and Nitrogen as the Powder Feeding Gas: Differences in Structural, Mechanical and Photocatalytic Behavior. Journal of Thermal Spray Technology. 2012, 21(1), 425-434. ISSN 1059-9630. DOI 10.1007/s11666-012-9747-0.

HÁK, T., J. KOVANDA a J. WEINZETTEL. A method to assess the relevance of sustainability indicators: Application to the indicator set of the Czech Republic's Sustainable Development Strategy. Ecological Indicators. 2012, 17(17), 46-57. ISSN 1470-160X. DOI 10.1016/j.ecolind.2011.04.034.

HÁJEK, J., V. PAPEŽ a B. KOJECKÝ. Investigation of Flicker Noise in Silicon Diodes under Reverse Bias. Microelectronics Reliability. 2012, 52(3), 469-474. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2011.10.021.

CTIBOR, P. a J. SEDLÁČEK. Selected aspects of dielectric behavior of plasma sprayed titanates. Journal of Advanced Ceramics. 2012, 1 50-59. ISSN 2226-4108. DOI 10.1007/s40145-012-0005-1.

WEINZETTEL, J., M. HAVRÁNEK a M. ŠČASNÝ. A consumption-based indicator of the external costs of electricity. Ecological Indicators. 2012, 17(17), 68-76. ISSN 1470-160X. DOI 10.1016/j.ecolind.2011.04.035.

STEEN-OLSEN, K. et al. Carbon, Land, and Water Footprint Accounts for the European Union: Consumption, Production, and Displacements through International Trade. Environmental Science and Technology. 2012, 46(20), 10883-10891. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es301949t.

RUDAJEVOVÁ, A. a K. DUŠEK. Influence of the thermal history and composition on the melting/solidification process in Sn-Ag-Cu solders. Kovové materiály. 2012, 50(5), 295-300. ISSN 0023-432X. DOI 10.4149/km_2012_5_295.

EWING, B. et al. Integrating ecological and water footprint accounting in a multi-regional input-output framework. Ecological Indicators. 2012, 23 1-8. ISSN 1470-160X. DOI 10.1016/j.ecolind.2012.02.025.

PODZEMSKÝ, J. et al. Influence of Intermetallic Compounds on RF Resistance of Joints Soldered with Lead Free Alloys. Radioengineering. 2012, 21(2), 573-579. ISSN 1210-2512.

SCHOER, K. et al. Raw Material Consumption of the European Union - Concept, Calculation Method, and Results. Environmental Science and Technology. 2012, 46(16), 8903-8909. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es300434c.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Zařízení pro vyhodnocování napěťových vlastností výkonových polovodičových součástek. Původci: J. HÁJEK, V. PAPEŽ a B. KOJECKÝ. Česká republika. Patent CZ 303040. 2012-01-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=840

ČVUT FEL. Bezkontaktní indikátor elektrického výkonu procházejícího přívodní šňůrou. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 24594. 2012-11-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=26675

České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 303133. 2012-03-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=278

ČVUT FEL. Tepelná trubice s řízeným transportem tepla. Původci: J. KUBA a R. JANIŠ. Česká republika. Užitný vzor CZ 24730. 2012-12-17. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=27004

České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Vysokofrekvenční výkonový drátový rezistor. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 303041. 2012-01-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=69

Články v ostatních periodikách

ČERNEK, P. et al. A Comparison of Power Quality Controllers. Acta Polytechnica. 2012, 2012(52), 22-25. ISSN 1805-2363. Dostupné z: http://ctn.cvut.cz/ap/index.php?year=2012

ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Diagnostika fotovoltaických modulů. Alternativní energie. 2012, 15(4), 1-4. ISSN 1212-1673.

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 2. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(5), 58-59. ISSN 1804-4891.

BENDA, V. SEMI Europe Brussels Forum. Inovační podnikání a transfer technologií. 2012, XX(4), 17-18. ISSN 1210-4612.

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 3. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(6), 58. ISSN 1804-4891.

BENDA, V. State of art and future trends in photovoltaic cells and modules. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2012, Volume 5(4), 1-8. ISSN 1791-9320. Dostupné z: http://www.jestr.org/

CTIBOR, P. et al. Microstructure and Properties of Plasma Sprayed Lead Zirconate Titanate (PZT) Ceramics. Coatings. 2012, 2012(2), 64-75. ISSN 2079-6412. DOI 10.3390/coatings2020064. Dostupné z: http://www.mdpi.com/journal/coatings/

POVOLOTSKAYA, E. a P. MACH. FMEA and FTA Analyses of the Adhesive Joining Process using Electrically Conductive Adhesives. Acta Polytechnica. 2012, 52(2), 48-55. ISSN 1210-2709.

JANIŠ, R. a J. KUBA. The Possibility of Cooling of Electronic Equipment. Transaction on Electrical Engineering. 2012, 2012(Vol. 1), 127-129. ISSN 1805-3386.

KYMPLOVÁ, J. et al. Posouzení vhodnosti použití excimerového laseru k léčení onychomykózy. Lékař a technika. 2012, 2012(1), 16-21. ISSN 0301-5491.

WOLF, P., O. KUŘÍK a V. BENDA. Fotovoltaický systém pro ohřev užitkové vody. Energetika. 2012, 62(12), 695-698. ISSN 0375-8842.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BENDA, V., ed. ISPS'12 PROCEEDINGS. Praha, 2012-08-28/2012-08-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05100-9.

BENDA, V. a T. MATUŠKA. Energie ze Slunce. In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: Profi Press, 2012. s. 82-113. ISBN 978-80-86726-48-9.

BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05022-4.

ZHURAVSKAYA, O., L. TARBA a P. MACH, eds. CONTRIBUTION TO THE STUDY OF LEAN SIX SIGMA, A CASE STUDY IN AUTOMOTIVE ELECTRONICS. Odessa, 2012-10-02/2012-10-12. 2012. ISSN 2224-0187. Dostupné z: http://www.sworld.com.ua/konfer28/480.pdf

Stati ve sbornících konferencí

MOLHANEC, M. a P. MACH. Quality management from the perspective of model based Project Management framework. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 237-241. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273079.

HORÁK, M. a V. PAPEŽ. Very Low Noise DC Power Supply. In: Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 22nd International Conference Radioelektronika 2012, Brno, 2012-04-17/2012-04-18. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2012. s. 99-102. ISBN 978-80-214-4468-3.

ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Diagnostika fotovoltaických modulů. In: 7. Česká fotovoltaická konference - Sborník příspěvků. 7. Česká fotovoltaická konference, Brno, 2012-05-03. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-260-2232-9.

WOLF, P., O. KUŘÍK a V. BENDA. Fotovoltaický systém předávající výkon do odporové zátěže. In: Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice, Brno, 2012-05-21/2012-05-23. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 44-50. ISBN 978-80-02-02372-2.

BENDA, V. Diagnostics of photovoltaic power plant operation. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203:res-week-summercourse-2012-&catid=75:-academic-announcements

JIRSA, J., K. DUŠEK a P. ČERNEK. Risk analysis of reflow technologies in electronics assembly. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 178-182. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273134.

BENDA, V. Photovoltaic Cells and Modules - State of Art and Future Trends. In: Proceedings of the Sixth Global Conference on Power Control and Optimization. The Sixth Global Conference on Power Control and Optimization, Las Vegas, 2012-08-06/2012-08-08. New York: American Institute of Physics, 2012. s. 6-14. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1113-5. DOI 10.1063/1.4768962.

ŽÁK, P. a E. KIZIMOVA. History of Radio Receivers in Czech Republic. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-01-05043-9.

BUŠEK, D. a P. MACH. Study of Glass Transition Temperature of Electrically Conductive Adhesives. In: 18th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. Alba Iulia, 2012-10-25/2012-10-28. New York: IEEE, 2012. s. 143-146. ISBN 9781467347594. DOI 10.1109/SIITME.2012.6384364.

LIPTÁK, J. et al. Effect of Carbon Black Modification on Electrical Properties of Carbon Black - Polymer Composites. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. s. 55. ISBN 978-80-260-2357-9.

PODZEMSKÝ, J., J. URBÁNEK a K. DUŠEK. Degradation of Soldered Joints Made of Lead Free Alloys and its Influence on Mechanical Properties. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 196-201. ISBN 978-80-214-4539-0.

JANIŠ, R. a J. KUBA. The Possibility of Cooling of Electronic Equipment. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Air-Conditioner Control System for Foodstuffs Storing. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 161-164. ISBN 978-80-01-04987-7. Dostupné z: http://www.mechatronika2012.cedupoint.cz

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. s. 1-35. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203:res-week-summercourse-2012-&catid=75:-academic-announcements

BENDA, V. Present Photovoltaics and Education. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 5-8. ISBN 978-80-01-05022-4.

BENDA, V. Courses on Photovoltaics at the Czech Technical University in Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 25-28. ISBN 978-80-01-05022-4.

ŽÁK, P. a P. HROUDA. Comparison Of Environmental And Economical Parameters Of Photovoltaic Systems Using Lca. In: Manažment podnikania a veci verejných. Bratislava, 2012-02-01. Bratislava: Slovenská akadémia manažementu, o. z., 2012. s. 247-253. ISBN 978-80-970759-2-7.

ŽÁČEK, J. Příprava nové evropské směrnice o EMC. In: Sborník konference ERU 2012. X. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2012-11-29/2012-11-30. Praha: ELCOM, a.s., 2012. ISBN 978-80-260-3431-5.

SEDLÁČEK, J., P. CTIBOR a J. KOTLAN. Dielectric properties of calcium titanate prepared by plasma spraying techniques. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. s. 39. ISBN 978-80-260-2357-9.

DRÁPALA, J. et al. New types of lead-free solders and their properties. In: METAL 2012 Conference proceedings. METAL 2012 21st International Conference on Metalurgy and Materials, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012. s. 1455-1466. ISBN 978-80-87294-31-4.

PIKNA, P. a V. BENDA. Pasivácia tenkovrstvých poly-Si solárnych článkov vodnou parou. In: XII. Tradiční workshop doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Ostrava, 2012-04-25. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2012. s. 55-58. ISBN 978-80-248-2664-6.

ŽÁK, P. Ecological aspects of lead-free mounting technology in terms of LCA. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Influence of Viscosity of Thick Film Pastes on Quality of Printed Structures. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 283-288. ISBN 978-80-214-4539-0.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK a J. URBÁNEK. Methods of Accelerated Growth of Tin Whiskers. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. s. 69. ISBN 978-80-260-2357-9.

MACH, P. a E. POVOLOTSKAYA. Study of Curing Process of Electrically Conductive Adhesives Using Differential Scanning Calorimetry. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 248-253. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273081.

PIKNA, P. a V. BENDA. Advanced Course of Photovoltaics - SUNS-Voc Method. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 91-93. ISBN 978-80-01-05022-4.

ŽÁK, P. a M. TUČAN. Voids in Joints Made of Electrically Conductive Adhesive. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ČERNEK, P. et al. Comparison of Power Quality Controllers. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

DUŠEK, K., V. NÁHLÍK a I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ. Solderability and aggression comparison of commonly used fluxes. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 12-15. ISBN 978-80-214-4539-0.

DUŠEK, K., M. NOVÁK a A. RUDAJEVOVÁ. Study of the components self-alignment in surface mount technology. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 197-200. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273138.

DUŠEK, K. et al. Influence of Humidity on Voids Formation Inside the Solder Joint. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. s. 23. ISBN 978-80-260-2357-9.

MOLHANEC, M. Enterprise Systems Meet Social BPM. In: Advanced Information Systems Engineering Workshops. 8th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Gdansk, 2012-06-26/2012-06-28. Heidelberg: Springer, 2012. s. 413-424. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-642-31068-3. DOI 10.1007/978-3-642-31069-0_33.

BOUDA, V. Biologically Inspired Nano-Motor. In: NANOCON 2012. Brno, 2012-10-23/2012-10-25. Ostrava: Tanger, 2012. s. 121. ISBN 978-80-87294-32-1.

HÁJEK, J., V. PAPEŽ a B. KOJECKÝ. Influence of surface states on reverse and noise properties of silicon. In: BENDA, V., ed. ISPS'12 PROCEEDINGS. 11th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2012-08-28/2012-08-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 173-177. ISBN 978-80-01-05100-9.

ČERNÁ, L. a L. MUSÁLEK. Modelling of Photovoltaic Modules. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

HÁJKOVÁ, L. a J. PETR. The Ability of Correct Evaluation of Selected Diagnostic Methods Used in the Diagnostics of Insulating System Generators. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 907-910. ISBN 978-80-214-4514-7.

BENDA, V. Photovoltaic cells and module physics and technology. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203:res-week-summercourse-2012-&catid=75:-academic-announcements

DUŠEK, K. a V. NÁHLÍK. Comparison of commonly used fluxes aggression on copper surface. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 193-196. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273137.

DUŠEK, K. et al. Vliv mechanického namáhaní pájených spojů u elektrických zařízení. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-214-4514-7.

HROUDA, P. a P. ŽÁK. Ekonomicky optimalizovaná implementace normy čsn en iso 9001 do podnikové praxe. In: Manažment podnikania a veci verejných. Bratislava, 2012-02-01. Bratislava: Slovenská akadémia manažementu, o. z., 2012. s. 145-149. ISBN 978-80-970759-2-7.

HÁJEK, J. Odhad tepelných ztrát sinusových a du/dt filtrů. In: Sborník konference ERU 2012. X. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2012-11-29/2012-11-30. Praha: ELCOM, a.s., 2012. ISBN 978-80-260-3431-5. Dostupné z: http://www.eru-konference.cz/Program_2012.htm

MOLHANEC, M. ICT Support of PV Education and PV Data Web Presentation at FEE CTU in Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 53-60. ISBN 978-80-01-05022-4.

PIKNA, P. a V. BENDA. Water Vapor Passivation of Poly-Si Thin Film Solar Cells. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 55-58. ISBN 978-80-01-05043-9.

POVOLOTSKAYA, E. a P. MACH. Fuzzy Risk Analysis Approach Test-Case: Lead-Free Soldering Process. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 260-265. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273083.

MOLHANEC, M. a E. POVOLOTSKAYA. Model based FMEA - An efficient tool for quality management of the free lead soldering. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 230-236. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273078.

BREJCHA, M. et al. Střední hodnota okamžitého výkonu pro řízení aktivních filtrů. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 323-328. ISBN 978-80-214-4514-7.

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Prognostika spolehlivosti v období aplikace bezolovnatých technologií montáže. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 801-806. ISBN 978-80-214-4514-7.

NÁHLÍK, V. Testing of fluxes aggression. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

MOLHANEC, M. Implementing Social Features in WebRatio. In: 38th Software Development 2012. Ostrava, 2012-05-23/2012-05-25. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 61-69. ISBN 978-80-248-2669-1.

MOLHANEC, M. Ontology-Driven FMEA Method. In: 38th Software Development 2012. Ostrava, 2012-05-23/2012-05-25. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 70-76. ISBN 978-80-248-2669-1.

MOLHANEC, M. PV Education and PV Data Web Presentation at FEE CTU in Prague. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. s. 1-48. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/attachments/203_program.pdf

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Impact of ROHS 2.0 on Electronic Industry. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 202-207. ISBN 978-80-214-4539-0.

BARTO, S. a P. MACH. Using Fractional Factorial Experiments for Determination of Factors Influencing Parameters of Electrically Conductive Adhesives. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. s. 266-269. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273084.

BENDA, V. a Z. MACHÁČEK. Experience from PV system performance including comparison of on-roof and facade. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. ISBN 978-960-7801-23-4.

ŽÁK, P., D. HRDINA a I. KUDLÁČEK. Porovnání technických a ekologických parametrů fotovoltaických panelů. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 523-527. ISBN 978-80-214-4514-7.

DRÁPALA, J et al. NEW TYPES OF LEAD-FREE SOLDERS AND THEIR PROPERTIES. In: NANOCON 2012. Brno, 2012-10-23/2012-10-25. Ostrava: Tanger, 2012. ISBN 978-80-87294-32-1.

ČERNÁ, L., V. BENDA a Z. MACHÁČEK. A Note on Irradiance Dependence of Photivoltaic Cell and Module Parameters. In: Proceedings MEIL 2012. MIEL 2012 : 28th International Conference on Microelectronics, Niš, 2012-05-13/2012-05-16. Piscataway: IEEE, 2012. s. 273-276. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4673-0238-8.

PIKNA, P. a V. BENDA. Basic Course of Photovoltaics Especially for Erasmus Students. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 83-86. ISBN 978-80-01-05022-4.

ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Laboratory Exercises in Teaching Solar Systems at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 49-52. ISBN 978-80-01-05022-4.

KYMPLOVÁ, J. et al. Ozařování plísní a kůže excimerovým laserem pro stanovení parametrů léčby onychomykózy. In: Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. Dny lékařské biofyziky, Rožnov pod Radhoštěm, 2012-06-04/2012-06-06. Olomouc: Ústav lékařské biofyziky, biometrie a informatiky LF UP, 2012. s. 27. ISBN 978-80-244-3125-3.

Dizertace

BUŠEK, D. Study of Modern Materials of Electrically Conductive Joints in Electronics. Praha: Datum obhajoby 2012-06-29. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie. Vedoucí práce P. MACH.

ŽÁK, P. Spolehlivostní rizika bezolovnatých druhů montáže. Praha: Datum obhajoby 2013-03-22. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie. Vedoucí práce I. KUDLÁČEK.

HÁJEK, J. Optimální technologie a konstrukce EMC dolnofrekvenčních filtrů. Praha: Datum obhajoby 2012-06-29. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie. Vedoucí práce V. PAPEŽ.

Výzkumné zprávy

KÜNZEL, K. et al. Diagnostika velkých transformátorů - vliv korozivní síry. [Výzkumná zpráva] 2012. Zpráva č. 13113/5/2012.

MINDL, P., V. HLINOVSKÝ a P. MACH. Faktory spolehlivosti kondenzátorů ve stejnosměrných meziobvodech elektronických měničů. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2012. Zpráva č. VZ322/K13114/12.

DUŠEK, K. Defektoskopie - obrazova analýza, RTG vybraných komponent. [Výzkumná zpráva] 2012.

KÜNZEL, K. et al. Posouzení poruchy transformátoru 8BT1. [Výzkumná zpráva] 2012. Zpráva č. 13113/04/2012.

DUŠEK, K. Diagnostika nesmáčivosti pájecích plošek. [Výzkumná zpráva] 2012.

Nepublikované přednášky

KYMPLOVÁ, J. et al. Assessment of suitability of Eximer laser in treating onychomycosis. [Nepublikovaná přednáška] 42nd Congress and championship of the world medical tennis society, conference on sports medicine and preventive medicine. 2012-09-25.

Stránka vytvořena 26.02.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.