13000 / 13113 - Publikace - 2014

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2014

Články v časopisech WoS

RUDAJEVOVÁ, A. a K. DUŠEK. Study of Undercooling and Recalescence During Solidification of Sn 62.5 Pb 36.5 Ag 1 and Sn 96.5 Ag 3 Cu 0.5 Solders in Real Electronic Joints. Journal of Electronic Materials. 2014, 43 2479-2486. ISSN 0361-5235. DOI 10.1007/s11664-014-3121-6.

KOTLAN, J. et al. Improving dielectric properties of plasma sprayed calcium titanate (CaTiO3 ) coatings by thermal annealing. Ceramics International. 2014, 40(8), 13049-13055. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2014.04.168.

BARTO, Seba a Pavel MACH. Analysis of the Curing Process of Electrically Conductive Adhesives Using Taguchi Approach and Full Factorial Experiments Approach. Arabian Journal for Science and Engineering. 2014, 39(39), 4935-4944. ISSN 1319-8025. DOI 10.1007/s13369-014-1167-7. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007/s13369-014-1167-7

HOLOVSKÝ, J. a C. BALLIF. Thin-film limit formalism applied to surface defect absorption. Optics Express. 2014, 22(25), 31466-31472. ISSN 1094-4087. DOI 10.1364/OE.22.031466.

CTIBOR, P. et al. Photocatalytic activity of visible-light-active iron-doped coatings prepared by plasma spraying. Ceramics International. 2014, 40(1), 2365-2372. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2013.08.007.

CTIBOR, P. et al. Plasma spraying of cerium-doped YAG. Journal of Materials Research. 2014, 29(19), 2344-2351. ISSN 0884-2914. DOI 10.1557/jmr.2014.251.

PAPEŽ, V., J. HÁJEK a B. KOJECKÝ. Influence of surface states on the reverse and noise properties of silicon power diodes. IET Circuits, Devices & Systems. 2014, 8(3), 213-220. ISSN 1751-858X. DOI 10.1049/iet-cds.2013.0219.

WEINZETTEL, J. et al. Ecological footprint of nations: Comparison of process analysis, and standard and hybrid multiregional input-output analysis. ECOLOGICAL ECONOMICS. 2014, 101 115-126. ISSN 0921-8009. DOI 10.1016/j.ecolecon.2014.02.020.

Patenty a užitné vzory

ČVUT v Praze, FEL. Zařízení pro měření kapacity výkonových vysokonapěťových polovodičových součástek. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 27126. 2014-06-30. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10040

ČVUT v Praze, FEL. Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 304363. 2014-02-12. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1934745&lan=cs

ČVUT v Praze, FEL. Kompenzovaná vysokofrekvenční zátěž. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 304364. 2014-02-12. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1956064&lan=cs

Články v ostatních periodikách

KOBLÍŽEK, V. Thermoelectric Behavior of Isotropically Conductive Adhesive. Journal of Mechanics Engineering and Automation. 2014, 4(2), 172-176. ISSN 2159-5275.

PIKNA, P. et al. ANNEALING OF POLYCRYSTALLINE THIN FILM SILICON SOLAR CELLS IN WATER VAPOUR AT SUB-ATMOSPHERIC PRESSURES. Acta Polytechnica. 2014, 54(5), 341-347. ISSN 1210-2709. DOI 10.14311/AP.2014.54.0341.

KUDLÁČEK, I., J. WEINZETTEL a T. HOLKUP. Příspěvek k environmentální analýze slévárenského provozu. Konstrukce. 2014, 13 77-78. ISSN 1213-8762.

BENDA, V. Crystalline silicon cells and modules in present photovoltaics. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2014, 7(2), 7-15. ISSN 1791-9320.

BOUDA, V. a A. HELMICHOVÁ. Umělý sval z nanovláken. TecniCall. 2014, 2015(3), 18. ISSN 1805-1030.

KUDLÁČEK, I. a A. MAREŠ. Kritický pohled na ekodesign kompaktních světelných zdrojů. Konstrukce. 2014, 13 70-72. ISSN 1213-8762.

ČERNÁ, L. et al. Termografie ve fotovoltaice. Energetika. 2014, 64(8-9), 440-442. ISSN 0375-8842.

COSTOPOULOU, C. a M. MOLHANEC. Evolution Towards Mobile Government: The Greek and the Czech Cases. Communications in Computer and Information Science. 2014, 441 183-191. ISSN 1865-0929. DOI 10.1007/978-3-319-11710-2_17.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MOLHANEC, M. Webové metodiky. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2014. Informatika. ISBN 978-80-87197-84-4.

HORÁK, M. a V. VIGNER, eds. Advanced Measurement of Photovoltaic Cells. Praha, 2014-05-15. 2014. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2014/

BENDA, V., J. LUTZ a M. MOLHANEC, eds. ISPS'14 PROCEEDINGS. Praha, 2014-08-27/2014-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05555-7.

BENDA, V., J. LUTZ a M. MOLHANEC, eds. ISPS'14 Proceedings. Praha, 2014-08-27/2014-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05555-7.

BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. Praha, 2014-03-27/2014-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05477-2.

Stati ve sbornících konferencí

KOTLAN, J. et al. Suspension Precursor Plasma Spraying as a Technique For Preparing Calcium Titanate Coatings. In: 9th International Materials Technology Conference and Exhibition. 9th International Materials Technology conference and Exhibition, Kuala Lumpur, 2014-05-13/2014-05-16. Selangor: Institute of Materials Malaysia, 2014. Dostupné z: http://www.imtce2014.com/

MACH, P. a M. HORÁK. Ageing of Self-healing Polypropylene Film Capacitors by Non-sinusoidal Votage. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, 2014-05-07/2014-05-11. New York: IEEE, 2014. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-4799-4455-2.

PLAČEK, M., K. DUŠEK a J. URBÁNEK. Whiskers Growth on Thick Tin Layers and Various Types of Surfaces. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, 2014-05-07/2014-05-11. New York: IEEE, 2014. s. 193-197. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-4799-4455-2. DOI 10.1109/ISSE.2014.6887591.

HRZINA, P., L. ČERNÁ a V. BENDA. From Basic Knowledge to Diagnostics. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2014-03-27/2014-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 57-59. ISBN 978-80-01-05477-2.

MOLHANEC, M. Extreme Manufacturing - Agility to Greater Productivity and Quality. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, 2014-05-07/2014-05-11. New York: IEEE, 2014. s. 164-169. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-4799-4455-2. DOI 10.1109/ISSE.2014.6887585.

MACH, P. a D. BUŠEK. Study of Thermomechanical Properties of One-and Two-Component Conductive Adhesives. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, 2014-05-07/2014-05-11. New York: IEEE, 2014. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-4799-4455-2.

MACH, P. a M. HORÁK. Examination of Influence of Electrical Stress on Parameters of PP Film Capacitors. In: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design an d Technology in Electronic Packaging ( SIITME ). 20th International Symposium for Design and Technology in Elecronic Packaging, Bukurešť, 2014-10-23/2014-10-26. Bucharest: Politehnica, 2014. s. 51-54. ISSN 2641-287X. ISBN 978-1-4799-6962-3. DOI 10.1109/SIITME.2014.6966993.

DUŠEK, K. et al. Measurements of solder paste viscosity during its tempering and aging. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, 2014-05-07/2014-05-11. New York: IEEE, 2014. s. 189-192. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-4799-4455-2. DOI 10.1109/ISSE.2014.6887590.

JANIŠ, R. The Possibility of Cooling of Electronic Equipment. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

ŽÁČEK, J. a K. KÜNZEL. Aktualizace evropských právních předpisů pro technické požadavky na výrobky. In: Sborník XI. koference "Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích". XI. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2014-11-27/2014-11-28. 2014. ISBN 978-80-905933-0-5. Dostupné z: http://www.eru-konference.cz/Soubory/2014/Anotace%20ERU_2014_ALL.pdf

DVOŘÁK, O. et al. Interakce elektrického pole s plameny. In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Sborník příspěvků z konference Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference, Ostrava, 2014-09-03/2014-09-04. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 55-59. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.

HORÁK, M. a P. MACH. Study of Electrical Ageing of Polypropylene Film Capacitors using Third Harmonics Measurement. In: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design an d Technology in Electronic Packaging ( SIITME ). 20th International Symposium for Design and Technology in Elecronic Packaging, Bukurešť, 2014-10-23/2014-10-26. Bucharest: Politehnica, 2014. s. 55-59. ISSN 2641-287X. ISBN 978-1-4799-6962-3. DOI 10.1109/SIITME.2014.6966994.

CTIBOR, P. et al. Study on the Plasma Sprayed Diopside. In: Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm, 2014-10-20/2014-10-21. Trenčín: Kníhviazačstvo s. r. o., 2014. s. 23-28. ISBN 978-80-970824-3-7.

PAPEŽ, V., J. HÁJEK a B. KOJECKÝ. Complementary methods for a diagnostic evaluation of physical and electrical parameters of power silicon devices. In: BENDA, V., J. LUTZ a M. MOLHANEC, eds. ISPS'14 PROCEEDINGS. 12th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2014-08-27/2014-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 111-116. ISBN 978-80-01-05555-7.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. High sensitivity phase noise measuring equipment. In: 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS - PROCEEDINGS. 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS, Bělehrad, 2014-05-12/2014-05-14. Piscataway: IEEE - Electron Devices Society, 2014. s. 337-340. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4799-5296-0. DOI 10.1109/MIEL.2014.6842158.

BENDA, V. Photovoltaics towards Terrawatts –Progress in Photovoltaic Cells and Modules. In: BENDA, V., J. LUTZ a M. MOLHANEC, eds. ISPS'14 Proceedings. 12th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2014-08-27/2014-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 117-126. ISBN 978-80-01-05555-7.

ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Students' projects at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2014-03-27/2014-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 36-38. ISBN 978-80-01-05477-2.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Sputtered Aluminium Thin Film. In: Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno, 2014-06-25/2014-06-26. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. s. 37-41. ISBN 978-80-214-4985-5.

DUŠEK, K. a J. STARÝ. Aspekty ultrazvukového pájení. In: Bulletin anotací - Pájení a tepelné procesy, čištění DPS, novinky v mikroelektronice, vady pájeného spoje. SMT info 10/14, Brno, 2014-10-21. Brno: SMT Info, 2014. s. 41-42. ISSN 1211-6947. Dostupné z: http://www.smtinfo.cz/download/bulletiny/SMT_bulletin1410.pdf

ČERNÁ, L. et al. Using Measurement of AC Parameters for CIGS PV Modules Degradation Studying. In: 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS - PROCEEDINGS. 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS, Bělehrad, 2014-05-12/2014-05-14. Piscataway: IEEE - Electron Devices Society, 2014. s. 307-310. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4799-5296-0. DOI 10.1109/MIEL.2014.6842150.

VODRÁŽKA, J., M. HORÁK a K. DUŠEK. Aging Analysis of Metalized Film Capacitors. In: BŘEZINA, T., D. MAGA a A. ŠTEFEK, eds. 16th Mechatronika 2014. Mechatronika, Brno, 2014-12-03/2014-12-05. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 648-651. ISBN 978-80-214-4817-9. DOI 10.1109/MECHATRONIKA.2014.7018336.

CETL, T. a P. HRZINA. Akumulátory vozidel se start/stop systémy. In: 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko - Češkovice, 2014-05-21/2014-05-23. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2014. s. 8-12. ISBN 978-80-02-02528-3.

BENDA, V. Present photovoltaics and Education. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2014-03-27/2014-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 5-8. ISBN 978-80-01-05477-2.

BENDA, V. Education in Photovoltaics at the Czech Technical University in Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2014-03-27/2014-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 18-22. ISBN 978-80-01-05477-2.

KYMPLOVÁ, J. et al. Laser v léčbě onychomykózy. In: XXX V II. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. Demänovská Dolina, 2014-05-26/2014-05-30. 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.

DUŠEK, K. et al. Study of influence of thermal capacity and flux activity on the solderability. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, 2014-05-07/2014-05-11. New York: IEEE, 2014. s. 185-188. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-4799-4455-2. DOI 10.1109/ISSE.2014.6887589.

MOLHANEC, M. ICT Support of PV Education and PV Data Web Presentation at FEE CTU in Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2014-03-27/2014-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 60-71. ISBN 978-80-01-05477-2.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Equipment for the automatic testing of power capacitors. In: 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS - PROCEEDINGS. 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS, Bělehrad, 2014-05-12/2014-05-14. Piscataway: IEEE - Electron Devices Society, 2014. s. 341-344. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4799-5296-0. DOI 10.1109/MIEL.2014.6842159.

MOLHANEC, M. a I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ. Employing Model Based Failure Mode and Effect Analysis for Screen Printing. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, 2014-05-07/2014-05-11. New York: IEEE, 2014. s. 158-163. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-4799-4455-2. DOI 10.1109/ISSE.2014.6887584.

Dizertace

BREJCHA, M. Řízení impulsních systémů pro kompenzaci neaktivní energie sítě. Praha: Datum obhajoby 2014-09-10. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce V. PAPEŽ.

CINGROŠ, F. Magnetic Field Control of Heat Transport in Heat Pipes. Praha: Datum obhajoby 2014-10-22. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie. Vedoucí práce J. KUBA.

Výzkumné zprávy

VOKÁČ, M. a L. ČERNÁ. Mechanické zkoušky fotovoltaických modulů FVE Zbudov a posouzení jejich vlastností v laboratoři diagnostiky fotovoltaických systémů. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 1400J153.

ŠKVOR, O., V. BENDA a P. HRZINA. Zařízení pro měření homogenity fotovoltaických článků metodou LBIV. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie, 2014. Zpráva č. 13113/1/2014.

FINSTERLE, T. et al. Korelace výsledků měření cole- cole diagramů a poklesu výkonu fotovoltaických panelů.. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 13113/2/2014.

URBÁNEK, J. Závěrečná zpráva - Technické komise CLC/SC 40, 40XA, 40XB - rezistory, kondenzátory. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 13113/3/2014.

DUŠEK, K. Možnosti ultrazvukového pájení u palivových článků. [Výzkumná zpráva] 2014.

DUŠEK, K. a P. JEŽDÍK. Diagnostika pájených spojů u BGA pouzder. [Výzkumná zpráva] 2014.

DUŠEK, K. Spolehlivost DPS. [Výzkumná zpráva] 2014.

DUŠEK, K. a I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ. Nanášení vodivých vrstev na sklo. [Výzkumná zpráva] 2014.

Stránka vytvořena 05.10.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.