13000 / 13113 - Publikace - 2016

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK a Z. PALA. Dielectric and electrochemical properties through-thickness mapping on extremely thick plasma sprayed TiO2. Ceramics International. 2016, 42(6), 7183-7191. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.01.108.

BUŠEK, D. et al. Flux effect on void quantity and size in soldered joints. Microelectronics Reliability. 2016, 60 135-140. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2016.03.009.

PEKÁREK, S. et al. Effect of TiO2 on Various Regions of Active Electrode on Surface Dielectric Barrier Discharge in Air. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2016, 36(5), 1187-1200. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-016-9723-4.

DUŠEK, K. a D. BUŠEK. Problem with no-clean flux spattering on in-circuit testing pads diagnosed by EDS analysis. Microelectronics Reliability. 2016, 56(1), 162-169. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2015.10.020.

POKORNÝ, P., J. CINERT a Z. PALA. Fe-Zn INTERMETALLIC PHASES PREPARED BY DIFFUSION ANNEALING AND SPARK-PLASMA SINTERING. Materials and Technology. 2016, 50(2), 253-256. ISSN 1580-2949. DOI 10.17222/mit.2014.309.

ZHANG, Yu et al. Limits in Proton Nuclear Singlet-State Lifetimes Measured with para-Hydrogen-Induced Polarization. ChemPhysChem. 2016, 17(19), 2967-2971. ISSN 1439-4235. DOI 10.1002/cphc.201600663.

NĚMEC, M., V. GÄRTNEROVÁ a A. JÄGER. Influence of severe plastic deformation on intermetallic particles in Mg-12 wt.%Zn alloy investigated using transmission electron microscopy. Materials Characterization. 2016, 119 129-136. ISSN 1044-5803. DOI 10.1016/j.matchar.2016.07.016.

CTIBOR, P. et al. Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics Zr0.8Sn0.2TiO4. Materials Science. 2016, 22(3), 435-439. ISSN 1392-1320. DOI 10.5755/j01.ms.22.3.8767.

CTIBOR, P et al. Barium titanate nanometric polycrystalline ceramics fired by spark plasma sintering. Ceramics International. 2016, 42(14), 15989-15993. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.07.104.

DUŠEK, K. et al. Experimental and Numerical Analysis of Melting and Solidification of SnAgCu Joints. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. 2016, 6(9), ISSN 2156-3950. DOI 10.1109/TCPMT.2016.2593709.

DUŠEK, K., A. RUDAJEVOVÁ a M. PLAČEK. Influence of latent heat released from solder joints on the reflow temperature profile. Journal of materials science - materials in electronics. 2016, 27(1), 543-549. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-015-3787-4.

KOTLAN, J. et al. On reactive suspension plasma spraying of calcium titanate. Ceramics International. 2016, 42(3), 4607-4615. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2015.11.159.

DAIRAKU, T et al. Structure Determination of an AgI-Mediated Cytosine–Cytosine Base Pair within DNA Duplex in Solution with 1H/15N/109Ag NMR Spectroscopy. Chemistry - A European Journal. 2016, 22(37), 13028-13031. ISSN 0947-6539. DOI 10.1002/chem.201603048.

ILLÉS, B. et al. Effects of substrate thermal properties on the heat transfer coefficient of vapour phase soldering. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016, 101 69-75. ISSN 0017-9310. DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.04.116.

KOTLAN, J. et al. The role of amorphous phase content on the electrical properties of atmospheric plasma sprayed (Ba,Sr)TiO3 coatings. Ceramics International. 2016, 42(9), 11010-11014. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.03.241.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6 - Dejvice, CZ; České vysoké učení technické v Praze, UCEEB, Buštěhrad, CZ. Zařízení ke zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy u polostabilních a stabilních hasicích zařízení. Původci: O. DVOŘÁK, J. KOLLER a P. LUKÁŠ. Česká republika. Užitný vzor CZ 30012. 2016-11-15. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10239524&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická,Praha 6, CZ. Univerzální měřicí cela pro izolanty a dielektrika. Původci: V. KOBLÍŽEK. Česká republika. Patent CZ 305980. 2016-04-20. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10097369&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Původci: J. PAVELKA a M. BREJCHA. Česká republika. Patent CZ 306490. 2016-12-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2015&pcipv=841

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ; Ing. Patrik Hochmal, zadní Třebáň, CZ. Zařízení pro rychlou analýzu fotovoltaických modulů. Původci: L. ČERNÁ, P. HRZINA a P. HOCHMAL. Česká republika. Užitný vzor CZ 30095. 2016-11-29. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10245681&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie, Praha 6, CZ. Zařízení pro sledování úniku těkavých složek a prskání látek. Původci: K. DUŠEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 29138. 2016-02-08. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029138.pdf

Články v ostatních periodikách

REICHL, T. a P. HRZINA. Impulse Diagnostic Test of Battery and Load Influence. ECS Transactions. 2016, ISSN 1938-5862. DOI 10.1149/07401.0009ecst. Dostupné z: http://ecst.ecsdl.org/content/74/1/9.abstract

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Automated measuring station for accumulator testing. Agronomy Research. 2016, 14(2), 1212-1221. ISSN 1406-894X.

DUŠEK, K. et al. How to rework underfilled BGA. ElectroScope. 2016, 2016(1), ISSN 1802-4564.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Optimization of a solar power station with LiFePO4 accumulators. Agronomy Research. 2016, 14(2), 1200-1211. ISSN 1406-894X.

DUŠEK, K. Diagnostika residuí na testovacích ploškách desek plošných spojů. DPS - Elektronika od A do Z. 2016, 2016(2), 78-79. ISSN 1805-5044.

MOLHANEC, M., V. MERUNKA a E HERŠAK. Neoslavonic Language. GRUNDLAGENSTUDIEN AUS KYBERNETIK UND GEISTESWISSENSCHAFT. 2016, 57(2), 114-134. ISSN 0723-4899.

CIBULKA, O et al. Comparison of Silicon Nanocrystals Prepared by Two Fundamentally Different Methods. Nanoscale Research Letters. 2016, 11 ISSN 1931-7573. DOI 10.1186/s11671-016-1655-7.

DUŠEK, K. Demontáž součástek se spodní výplní pomocí speciální frézky. DPS - Elektronika od A do Z. 2016, 2016(1), 32-33. ISSN 1805-5044.

BENDA, V. Photovoltaic cells and modules towards terawatt era. OAHOST. 2016, 1(1), Dostupné z: http://www.oahost.org/index.php/journal/article/view/10

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. a J. MOČIČKA. The Viscosity Thermal Dependence of Paste Material for Electronics. ElectroScope. 2016, 2016(3), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo3_2016/r10c3c4.pdf

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

PERGL, R. et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Ljubljana, 2016-06-13/2016-06-14. Wien: Springer, 2016. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-49453-1.

BENDA, V. a S.N.E. MADATHIL, eds. ISPS'16 PROCEEDINGS. Praha, 2016-08-31/2016-09-02. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05998-2.

HERTWICH, E.G. et al. Matching supply and demand: grid and storage. In: Green Energy Choices (The Benefits, Risks and Trade-Offs of Low-Carbon Technologies for Electricity Production). United Nations iLibrary, 2016. s. 396-423. ISBN 9789210599603. DOI 10.18356/b2f16918-en.

Stati ve sbornících konferencí

LUKÁŠ, P. et al. Zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy PHZ a SHZ pomocí elektrického pole generovaného stejnosměrným vysokým napětím. In: Požární ochrana 2016 - Sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Požární ochrana 2016, Ostrava, 2016-09-21/2016-09-22. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 232-235. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-177-4.

BUŠEK, D., O. KRAMMER a B. VARGA. Investigating the effect of solder paste viscosity change on the pressure during stencil printing. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. s. 36-39. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777238.

HRZINA, P., T. REICHL a L. ČERNÁ. Teaching of PV Energy Storage at the Department of Electrotechnology. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2016-04-07/2016-04-08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. s. 51-52. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.

MACH, P. a J. KOLÁŘOVÁ. Loss Factor of Alumina and AlN Thin Films Created by Reactive Magnetron Sputtering. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 378-381. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563224.

MACH, P. a S. BARTO. Nonlinear Distortion of C/V Characteristic - Useful Tool for Diagnostics of Electrically Conductive Adhesives - Theoretical Background, Measuring Equipment, Selected Applications. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. s. 142-145. ISBN 978-1-5090-6179-2. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736501.

MACH, P., S. BARTO a A. DURAJ. Conductive Adhesive Joints under Combined Load. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 241-244. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563197.

ČERNÁ, L. et al. IMPEDANCE SPECTROSCOPY AND ITS POSSIBLE USE FOR DEFFECTS DETECTION. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Mnichov, 2016-06-20/2016-06-24. Munich: WIP - Renewable Energies, 2016. s. 1842-1845. ISBN 3-936338-41-8. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com

MERUNKA, V., M. MOLHANEC a E. HERŠAK. NOVSLAVA LINGVO - Konstruado de zonaj lingvoj: defio, sperto kaj oportuno por la dudek-unua jarcento. In: Prilingve en Nitro - politike, historie, teorie, instrue. 101-a Universala Kongreso de Esperanto, Nitra, 2016-07-23/2016-07-30. Roterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2016. s. 117-140. ISBN 978-92-9017-130-0.

FINSTERLE, T. et al. Degradace tenkovrstvých modulů. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2016-05-18/2016-05-20. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 33-36. ISBN 978-80-02-02653-2.

REICHL, T. a P. HRZINA. Impulse Diagnostic Test of Battery and Load Influence. In: Proceedings of Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF, Brno, 2016-08-28/2016-08-31. Brno: Brno University of Technology, 2016. ISBN 978-80-214-5384-5.

DUŠEK, K. et al. Influence of latent heat on the shape of temperature profile for different types of solder alloys. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 214-217. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563191.

BAYER, R., Z. PANSKÁ a M. BREJCHA. Algorithmic Solution of Indoor Luminaire Placement. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521748.

DUŠEK, K., D. BUŠEK a T. BERAN. INFLUENCE OF REFLOW TEMPERETURE PROFILE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SOLDER JOINTS. In: OTAHAL, A., J. SKACEL a I. SZENDIUCH, eds. 2nd Flash Conference 2016, Book of Abstracts. 2nd IMAPS flash Conference 2016, Brno University of Technology, FEEC, 2016-11-03/2016-11-04. Brno: CEITEC - Central European Institute of Technology, 2016. ISBN 978-80-214-5416-3.

BENDA, V. Současný vývoj v oblasti CdS/CdTe tenkovrstvých modulů. In: MAULE, P, ed. FF2016 - Sborník přednášek z duální konference Praha. Fotovoltaické Fórum & Energetická konference 2016, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2016. s. 80-83. ISBN 978-80-906281-3-7.

MACH, P. a T PALKOVSKÝ. Application of 3D Printing in Electronics. In: OTAHAL, A., J. SKACEL a I. SZENDIUCH, eds. 2nd Flash Conference 2016, Book of Abstracts. 2nd IMAPS flash Conference 2016, Brno University of Technology, FEEC, 2016-11-03/2016-11-04. Brno: CEITEC - Central European Institute of Technology, 2016. s. 29-32. ISBN 978-80-214-5416-3.

BENDA, V. New curricula of undergraduate and graduate courses on Photovoltaics at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2016-04-07/2016-04-08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. s. 17-21. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.

KONEČNÁ, Z. Electrification of Hruby Rohozec Castle. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/

BUŠEK, D., J. VÁVRA a K. DUŠEK. Whisker growth and its dependence on substrate type and applied stress. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 263-266. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563202.

MACH, P. a S. BARTO. Sensitivity of Resistance, Noise and Nonlinearity of Conductive Adhesive Joints to Changes in Adhesive. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. s. 40-43. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777239.

MACH, P. a L. TARBA. Analysis on Quality of Diagnostic Processes in Power Electrical Engineering using Combined Methods of Lead Six Sigma and Fuzzy Approaches. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. s. 146-149. ISBN 978-1-5090-6178-5. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736499.

BENDA, V. Present Photovoltaics State of Art and Education. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2016-04-07/2016-04-08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. s. 5-9. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.

HRZINA, P. a T. CETL. Evoluce infrastruktury pro elektromobily. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2016-05-18/2016-05-20. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 6-9. ISBN 978-80-02-02653-2.

REICHL, T. Impulzní charakteristiky baterií. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2016-05-18/2016-05-20. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 102-105. ISBN 978-80-02-02653-2.

UMLAUF, J. a K. DUŠEK. Qualification processes during flux and solder paste evaluation. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 218-221. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563192.

FINSTERLE, T. et al. Study of Shunt Distributions in Thin Film Multijunction Solar Cells. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Mnichov, 2016-06-20/2016-06-24. Munich: WIP - Renewable Energies, 2016. s. 1250-1252. ISBN 3-936338-41-8. Dostupné z: http://www.eupvsec-proceedings.com/

TARBA, L. a P. MACH. Optimization of PCB Assembly Process. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. s. 55-58. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777242.

PLAČEK, M. et al. Temperature distribution during the phase change in the volume of the solder alloy. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 222-225. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0.

BUŠEK, D. et al. Investigations on heat transfer with different PCB substrates during Vapour Phase Soldering. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. s. 48-54. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777241.

DUŠEK, K. Teplotní profil - chyby při procesu pájení přetavením. In: SMT - info 10/16 Bulletin anotací, Pájení a tepelné procesy, čištění DPS, novinky v mikroelektronice, vady pájeného spoje. SMT - info 10/16, Brno, 2016-10-18/2016-10-19. Brno: NOVPRESS, 2016. s. 9-16. ISSN 1211-6947.

MERUNKA, V. a M. MOLHANEC. Neoslavonic Language Zonal language constructing: Challenge, experience, opportunity to the 21st century. In: 2nd International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC 2015). 2nd International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication, Kaifeng, Henan, China, 2015-11-07/2015-11-08. Kaifeng, Henan, China: The International Science and Culture Center for Academic Contacts (ISCCAC), 2016. s. 227-233. ISSN 2352-5398. ISBN 978-94-6252-152-0. DOI 10.2991/icelaic-15.2016.60. Dostupné z: https://www.academia.edu/17612506/Neoslavonic_Language_Zonal_language_constructing_Challenge_experience_opportunity_to_the_21st_century

BENDA, V. PHOTOVOLTAIC CELLS AND MODULES – STATE OF THE ARTS AND TRENDS. In: Renewable Energy Sources 2016 - Proceeding. 6th International Conference Renewable Energy Sources 2016, Tatranské Matliare, 2016-05-31/2016-06-02. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 8-13. ISBN 978-80-89402-82-3.

ČERNÁ, L. a T. FINSTERLE. Economic Balance of Disposal of Photovoltaic Modules Installed in the Czech Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

DUŠEK, K. et al. Experimental study of the influence of the temperature profile on the BGA soldering. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 210-213. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563190.

KONEČNÁ, Z. Temperature dependence of electrical parameters of coaxial cables. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. s. 67-70. ISBN 978-1-5090-6178-5. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736480.

BUŠEK, D. et al. Substrate influence on temperature distribution along the PCB during vapor phase soldering. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 267-272. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563203.

MOLHANEC, M., V. MERUNKA a E HERŠAK. Ontology-Based Translation of the Fusion Free Word Order Languages - Neoslavonic Example. In: PERGL, R. et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 12th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Ljubljana, 2016-06-13/2016-06-14. Wien: Springer, 2016. s. 139-153. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-49453-1. DOI 10.1007/978-3-319-49454-8_10.

MOLHANEC, M. a I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ. Employing model based failure mode and effect analysis for sputtering process. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 285-289. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563206.

PAPEŽ, V., J. HÁJEK a M. HORÁK. High-speed switch based on MOSFETs. In: BENDA, V. a S.N.E. MADATHIL, eds. ISPS'16 PROCEEDINGS. 13th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2016-08-31/2016-09-02. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. s. 177-182. ISBN 978-80-01-05998-2.

Dizertace

JANIŠ, R. Aplikace magnetických kapalin v tepelných trubicích. Praha: Datum obhajoby 2016-06-01. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektrotechnologie. Vedoucí práce J. KUBA.

Výzkumné zprávy

KOŠŤÁL, T. et al. Research Report JC2016-TCU-0018. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0018.

VODRÁŽKA, J. a K. DUŠEK. Analýza kvality součástkové základny přijímačů HDO. [Výzkumná zpráva] Děčín: ČEZ Distribuce, a.s., 2016. Zpráva č. verze 4.3.

ČERNÁ, L. et al. STUDIE MOŽNOSTÍ INSTALACÍ HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ ZÁLOHOVANÝCH SÍTÍ V ČR. [Výzkumná zpráva] PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., 2016.

DUŠEK, K. et al. Diagnostika defektu způsobeného svodem mezi vývody integrovaných kondenzátorů. [Výzkumná zpráva] 2016.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2016-TCU-0019. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0019.

BREJCHA, M. et al. Research Report JC2016-TCU-0015. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0015.

SEDLÁČEK, R. a J. SEDLÁČEK. Stanovení objemové rezistivity předložených vzorků na bázi polymerů a uhlíkových plniv. [Výzkumná zpráva] Neratovice: TIÚ-PLAST a.s., 2016. Zpráva č. HS8301601C048.

Stránka vytvořena 05.10.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.