13000 / 13114 - Publikace - 2019

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2019

Články v časopisech WoS

YANG, X. et al. Virtual Impedance Sliding Mode Control-Based MMC Circulating Current Suppressing Strategy. IEEE Access. 2019, 7 26229-26240. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2900471.

LIPČÁK, O., J. BAUER a P. KOBRLE. Offline method for determination of non-linear dependence of machine magnetising inductance utilising parallel operation of current and voltage model. IET Power Electronics. 2019, 12(11), 2843-2850. ISSN 1755-4535. DOI 10.1049/iet-pel.2018.6321.

ŠIMEK, P., J. ŠKRAMLÍK a V. VALOUCH. A frequency locked loop strategy for synchronization of inverters used in distributed energy sources. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2019, 107 120-130. ISSN 0142-0615. DOI 10.1016/j.ijepes.2018.11.004.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska. Původci: P. PECHOVÁ et al. Česká republika. Patent CZ 307682. 2019-01-03. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307682.pdf

Články v ostatních periodikách

PAVELKA, J. et al. Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění. Elektro. 2019, 6-9. ISSN 1210-0889.

PICHLÍK, P. Summary of the Modern Wheel Slip Controller Principles. Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 26-31. ISSN 1805-3386. DOI 10.14311/TEE.2019.2.026.

ZOUBEK, O. a T. MUSIL. High Performance IIR Filter FPGA Implementation Utilizing SOS Microcode Core. Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 22-25. ISSN 1805-3386. DOI 10.14311/TEE.2019.2.022.

PAVELKA, J. et al. The Cause of Mechanical Vibration of Palasher Synchronous Motors and its Removal. Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(4), 68-73. ISSN 1805-3386. DOI 10.14311/TEE.2019.4.068.

TAO, H. et al. 电能路由器中基于 MMC 的超级电容储能系统 及其改进 SOC 均衡控制策略. Power System Technology. 2019, 43(11), 3970-3978. ISSN 1000-3673. DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2019.1377.

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Modernization of Drive System of Experimental Electric Vehicle. Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(1), 4-7. ISSN 1805-3386. DOI 10.14311/TEE.2019.1.004. Dostupné z: http://www.transoneleng.org/2019/20191b.pdf

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LETTL, J., J. PAVELKA a J. BAUER. Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2019. ISBN 978-80-01-06514-3.

Stati ve sbornících konferencí

ZEDNÍK, J. a T. KOŠŤÁL. Determination of MMC Submodule Capacitor Value. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Experimentální elektromobil pro výuku. In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň, 2019-06-11/2019-06-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. ISBN 978-80-02-02860-4.

KOŠÍK, M. a J. LETTL. Analysis of Bifurcation in Series-Series and Series-Parallel Compensated Inductive Power Transfer. In: 2019 IEEE PELS Workshop on Emerging Technologies: Wireless Power Transfer (Wow). London, 2019-06-16/2019-06-21. NEW YORK, NY: IEEE, 2019. s. 75-80. ISBN 978-1-5386-7514-4. DOI 10.1109/WoW45936.2019.9030605.

MINDL, P., Z. ČEŘOVSKÝ a P. MŇUK. Optimální regulace napětí a kmitočtu asynchronního motoru napájeného z elektronického měniče. In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň, 2019-06-11/2019-06-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 1-138. ISBN 978-80-02-02860-4.

LIPČÁK, O. Observer-Based Identification of Nonlinear Magnetizing Inductance of Induction Machine. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 273-274. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

LI, Z. et al. Improved Modular Multilevel Converter with Symmetrical Integrated Super Capacitor Energy Storage System for Electrical Energy Router Application. In: Proceedings of 2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. IEEE Energy Conversion Congress & Expo, Baltimore, 2019-09-29/2019-10-03. Stoughton: The Printing House Inc., 2019. s. 5365-5372. ISBN 9781728103952. DOI 10.1109/ECCE.2019.8913048.

LIPČÁK, O., J. BAUER a M. CHOMÁT. Reactive Power MRAS for Rotor Resistance Estimation Taking Into Account Load-Dependent Saturation of Induction Motor. In: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, The High Tatras, 2019-09-24/2019-09-26. Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 255-260. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-7281-0389-1. DOI 10.1109/EDPE.2019.8883887. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8883887

THÖNDEL, E. Virtual Reality for a Realistic Simulation with Dynamic Motion Platforms. In: Proceedings of 33rd European Simulation and Modelling Conference. 33rd European Simulation and Modelling Conference - ESM'2019, Palma de Mallorca, 2019-10-28/2019-10-30. Ghent: EUROSIS - ETI, 2019. s. 259-263. ISBN 9789492859099.

ZEDNÍK, J. et al. Návrh velikosti kapacity submodulu MMC. In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň, 2019-06-11/2019-06-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 1-5. ISBN 978-80-02-02860-4.

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Tracking Deadtime Algorithm for GaN DC/DC Converter. In: 2019 International Conference on Applied Electronics. 24th International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2019-09-10/2019-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. s. 151-154. ISSN 1339-3944. ISBN 978-80-261-0812-2. DOI 10.23919/AE.2019.8866992.

VACARDA, M. a P. MINDL. PID regulace rekuperačního měniče superkapacitoru v hybridním pohonu. In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň, 2019-06-11/2019-06-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 1-138. ISBN 978-80-02-02860-4.

ČEŘOVSKÝ, Z., P. MINDL a P. MŇUK. Induction motor optimised supply voltage and frequency control. In: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, The High Tatras, 2019-09-24/2019-09-26. Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 286-291. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-7281-0389-1. DOI 10.1109/EDPE.2019.8883910. Dostupné z: http://www.edpe.sk/

TAO, H. et al. Analysis and Control of Improved MMC with Symmetrical Super Capacitor Energy Storage System in EER Application. In: 2019 4th IEEE Workshop on the Electronic Grid. Xiamen, 2020-11-11/2020-11-14. Beijing: IEEE, 2019. s. 1-7. ISBN 9781728157047. DOI 10.1109/eGRID48402.2019.9092628.

PICHLÍK, P. Locomotive Wheel Slip Controller based on Power Dissipation in Wheel-rail Contact. In: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, The High Tatras, 2019-09-24/2019-09-26. Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 211-216. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-7281-0389-1. DOI 10.1109/EDPE.2019.8883900.

KOŠŤÁL, T. Identification of Parameters of a 15 kW Induction Machine Implemented in FPGA - Processor System-On-Chip. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, Hradec Králové, 2019-12-16/2019-12-18. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 1376-1384. sv. X.. ISBN 978-80-87952-31-3.

PICHLÍK, P. Evaluation of Phase Shift in Electric Drive by Kalman Filter for Wheel Slip Control. In: 2019 International Conference on Applied Electronics. 24th International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2019-09-10/2019-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. s. 127-130. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0813-9. DOI 10.23919/AE.2019.8866989.

SKAROLEK, P. a J. LETTL. GaN Transistors Cooling Options Comparison. In: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, The High Tatras, 2019-09-24/2019-09-26. Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 323-326. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-7281-0389-1. DOI 10.1109/EDPE.2019.8883894. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8883894

LIPČÁK, O. a J. BAUER. Identifikace a kompenzace zkreslení výstupního napětí střídače pro bezsenzorově řízený asynchronní motor. In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň, 2019-06-11/2019-06-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. ISBN 978-80-02-02860-4.

RIPKA, P., V. GRIM a J. BAUER. DC current sensor using switching-mode excited in-situ current transformer. In: 24th Soft Magnetic Materials Conference. poznan, 2019-09-04/2019-09-07. Poznaň: Poznan University of Technology, 2019.

LIPČÁK, O. a J. BAUER. Analysis of Voltage Distortion and Comparison of Two Simple Voltage Compensation Methods for Sensorless Control of Induction Motor. In: 2019 IEEE 10th International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives, SLED 2019. 2019 IEEE 10th International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives, Turin, 2019-09-09/2019-09-10. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2019. ISBN 9781728107660. DOI 10.1109/SLED.2019.8896258. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8896258

Stránka vytvořena 18.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.