13000 / 13115 - Granty - 2013

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2013

Doležel, I.: Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice
2011 - 2015, GAP102/11/0498
Kyncl, J.: Sdružená analýza elektromagnetického, teplotního a rychlostního pole v tavném systému se studeným kelímkem pro přípravu pokročilých kovových materiálů
2013 - 2014, 7AMB13PL020
Müller, Z.: Centrum pokročilých jaderných technologií
2012 - 2019, TE01020455
Musil, L.: Určování parametrů pro modely tepelné a radiační energetické výměny energetických zařízení, systémů a budov
2013 - 2015, SGS13/197/OHK3/3T/13
Procházka, R.: Frekvenční dielektrická spektroskopie a její využití pro diagnostiku izolačních systémů
2012 - 2013, SGS12/138/OHK3/2T/13
Švec, J.: Partnerství v jaderné energetice nové generace
2011 - 2014, CZ.1.07/2.4.00/17.0116
Švec, J.: Distribuční soustavy s rozptýlenými filtry pro zvýšení spolehlivosti a kvality elektrické energie
2012 - 2013, SGS12/139/OHK3/2T/13
Tlustý, J.: Výzkum a vývoj efektivní kombinované výroby elektrické energie a tepelné energie s ověřením této technologie
2012 - 2014, FR-TI4/692
Tlustý, J.: Minimalizace zpětných vlivů nelineárních a dynamických zátěží na napájecí síť
2013 - 2016, TA03020095
Zálešák, J.: Komplexní hodnocení osvětlení v budovách z hlediska kvality a energetické náročnosti
2012 - 2013, SGS12/140/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 18.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.