13000 / 13115 - Publikace - 2012

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

HABEL, J. a P. ŽÁK. The present and future of lighting engineering. Light & Engineering. 2012, 20(2), 5-11. ISSN 0236-2945.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Hard-coupled nonlinear model of induction heating of nonmagnetic cylindrical billets in rotation. COMPEL. 2012, 31(5), 1368-1378. ISSN 0332-1649.

ČEPA, L., Z. KOCUR a Z. MÜLLER. Migration of the IT Technologies to the Smart Grids. Elektronika ir Elektrotechnika. 2012, 7(123), 123-128. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.123.7.2390.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Modeling of Induction Shrink Fit of Action Wheel in Gas Turbine. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(1a), 151-154. ISSN 0033-2097.

TLUSTÝ, J. et al. Analytical Modeling and Simulation of Four-Switch Hybrid Power Filter Working with Sixfold Switching Symmetry. Mathematical Problems in Engineering. 2012, 2012 1-17. ISSN 1024-123X. DOI 10.1155/2012/292178.

KARBAN, P., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Numerical Model of Induction Shrink Fits in Monolithic Formulation. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(2), 315-318. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2011.2175712.

MACH, P., P. KARBAN a I. DOLEŽEL. Induction Heating of Cylindrical Nonmagnetic Ingots by Rotation in Static Magnetic Field Generated by Permanent Magnets. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 236(18), 4732-4744. ISSN 0377-0427. DOI 10.1016/j.cam.2012.02.035.

DRAXLER, K. et al. Measuring the Remanent Factor of TPY Class Transformers. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 71-74. ISSN 1335-3632.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Hard-Coupled Model of Local Direct Resistance Heating of Thin Sheets. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 236(18), 4725-4731. ISSN 0377-0427. DOI 10.1016/j.cam.2012.02.036.

Články v ostatních periodikách

MÜLLER, M. Overhead Line Mechanics Taking the Influence of Wind into Account. Acta Polytechnica. 2012, 52(5), 70-75. ISSN 1210-2709.

ULRYCH, B., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Contact Problem of Disk on Shaft Fixed by Induction Shrink Fit. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(12b), 32-34. ISSN 0033-2097.

KŘIVKA, V. Electromagnetic damping system with three permanent magnets. Acta Technica CSAV. 2012, 57(3), 283-294. ISSN 0001-7043.

MACH, F. et al. Higher-Order Modeling of Electrostatic Separator of Plastic Particles. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(12b), 74-76. ISSN 0033-2097.

KYNCL, J. et al. Aproximating hysteresis curves for study of ferroresonance in iron cored transformers. Acta Technica CSAV. 2012, 57(3), 273-282. ISSN 0001-7043.

TLUSTÝ, J. et al. Analysis of Generalized Non-Active Power Theory for Compensation of Non-Periodic Disturbances. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2012, 1(10), 1173-1178. ISSN 2172-038X. DOI 10.24084/repqj10.623.

OPREA, D. The Hydropower. Meridián Ingineresc. 2012, 2012(4), 35-39. ISSN 1683-853X.

TŮMA, J. a M. ZAMAZALOVÁ. Zvyšování energetické účinnosti- Důležitá součást rozvoje energetiky. Elektro. 2012, 22(11), 6-9. ISSN 1210-0889.

MORTE, M. Využití palivových článků v terciárním sektoru. ElectroScope. 2012, 6(1), 1-3. ISSN 1802-4564.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

KAŇKA, J. et al., eds. Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Praha, 2012-01-12. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012.

Stati ve sbornících konferencí

TUZIKOVA, V., A. YANUSHKEVICH a J. TLUSTÝ. Advanced Control Methods in Transmission Systems. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 217-220. ISBN 978-80-214-4514-7.

HRUŠKA, Z. a M. PISTORA. Impact of Electromagnetic Phenomena on Black Start of Hydro Power Plant Orlík. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 269-272. ISBN 978-80-214-4514-7.

ŠVEC, J. et al. Synchronous Phasors Monitoring System - Testing Project in the Czech Republic. In: Proceedings of the 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems. 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems, Montreal, 2012-09-24/2012-09-26. Montreal: Cigre Canada, 2012. s. 1-8.

KABELÁK, J. a J. ZBORNÍK. Ostrovní provozy PS, SG a VS jaderného bloku, model dieselgenerátoru jako nouzového zdroje. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 1097-1102. ISBN 978-80-214-4514-7.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Komplexní přístup k posuzování osvětlení vnitřních prostoru. In: IV Lighting Conference of the Visegrad Countries. LUMEN V4, Bratislava, 2012-09-26/2012-09-28. Bratislava: Kongres management s.r.o., 2012. s. 50-54. ISBN 978-80-89275-32-8.

BÁLSKÝ, M., R. BAYER a J. ZÁLEŠÁK. Methods for evaluation of lighting systems energy performance. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

HLAVÁČEK, J. a R. PROCHÁZKA. Construction of HV DC Precision Divider at 10 KV. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

MATYSKA, P. a O. ZOUBEK. Modernizace hrotových brusek s PLC řízením Simatic S7-1200. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference k problematice technologických a inovačních procesů Technológia Europea 2012. Mezinárodní vědecká konference k problematice technologických a inovačních procesů Technnológia Europea 2012, Hradec Králové, 2012-12-11/2012-12-14. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 17-23. ISBN 978-80-905243-4-7.

KRULA, A. Mathematical model of gas turbo generator. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-01-05096-5.

VALOUCH, V. et al. Evaluation of IRP, FBD, SD, and Generalized Non-Active Power Theories. In: 27th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel. Eilat, 2012-11-14/2012-11-17. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1-5. ISBN 978-1-4673-4680-1. DOI 10.1109/EEEI.2012.6376914.

PROCHÁZKA, R. et al. Impulse Current Transformer with Nanocrystalline Core. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 46. ISBN 978-80-01-05078-1.

AKCHURINA, S., V. TUZIKOVA a J. TLUSTÝ. Optimal Parameters of Load-Center Supply System for Peripheral Districts of Big Cities. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

BAYER, R., M. BÁLSKÝ a L. MUSÁLEK. Metody určení přímé a nepřímé složky slunečního záření. In: IV Lighting Conference of the Visegrad Countries. LUMEN V4, Bratislava, 2012-09-26/2012-09-28. Bratislava: Kongres management s.r.o., 2012. s. 318-321. ISBN 978-80-89275-32-8.

BÁLSKÝ, M. Matematický popis odrazných vlastností materiálů. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 126-130.

BAYER, R. Analýza spekter světelných diod. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 92-99.

MAREČEK, P. Possible future problems with connecting electric vehicles into the electricity grid. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

MORTE, M. Heat transfer in PEMFC. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-3. ISBN 978-80-01-05043-9.

MORTE, M. Semi-Qualitative Models as a Basis for Smart Stand-alone Systems with hydrogen. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05096-5.

KOTLAN, V., P. KŮS a I. DOLEŽEL. Thermoelastic Friction Clutch and its Operation Characteristics. In: Proceedings of ICEMS 2012. 2012 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Sapporo, 2012-10-21/2012-10-24. Tokyo: Institute of Electrical Engineers of Japan, 2012. s. 1-4. ISBN 978-4-88686-077-4.

DOLEŽEL, I. a B. ULRYCH. Load-Bearing Actuator with Permanent Magnet for Transport of Steel Rails. In: Load-Bearing Actuator with Permanent Magnet for Transport of Steel Rails. SAEM 2012 – The Fourth Symposium on Applied Electromagnetics, Sopron, 2012-06-03/2012-06-06. Gyor: University of Gyor, 2012. s. 1-2. ISBN 978-963-9819-85-6.

DOLEŽEL, I. et al. Load-Bearing Actuator with Permanent Magnet for Transport of Steel Rails. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. s. 411-414. ISBN 978-1-4673-1178-6.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Processing of Solid Metals Based on Thermal Effects of Electromagnetic Field and its Numerical Modeling. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 1-8. ISBN 978-83-85940-34-0.

MUSÁLEK, L., J. MELICHAR a J. KYNCL. Influence Analysis of Mean Radiant Temperature of Sky on Power Flows and Temperatures of Outdoor Electric Power Appliances. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 837-840. ISBN 978-80-214-4514-7.

KŘIVKA, V. Modelirovanie prizmatičeskogo trechfaznogo aktuatora. In: Teoretičeskie i praktičeskien aspekty estevstvennych i matematičeskych nauk. Novosibirsk, 2012-12-24. Novosibirsk: Sibirskaja asoicijacija konsultantov, 2012. s. 70-82. ISBN 978-5-4379-0195-3.

YANUSHKEVICH, A. a J. TLUSTÝ. Active Power Compensation in Industrial Applications Using Statcom with Supercapacitors. In: Proceedings of the 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems201. The 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Istanbul, 2012-06-10/2012-06-14. Istanbul: Istanbul Technical University, 2012. s. 1-4.

POSPÍŠIL, V. Power Network Losses Minimization in Correlation with Voltage Security. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-16. ISBN 978-80-01-05096-5.

ŠVEC, J. et al. Advanced Applications of FACTS in Industrial Distribution Systems in Middle Europe. In: Proceedings of the 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems. 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems, Montreal, 2012-09-24/2012-09-26. Montreal: Cigre Canada, 2012. s. 1-8.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a P. MAREČEK. Low Frequency High Voltage Source for Diagnostic of Insulation Diagnosis of Electrical Equipment - Design and Simulations. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 925-928. ISBN 978-80-214-4514-7.

MAREČEK, P. et al. Dispersed Generation Impact on Faulted Currents in Distribution Systems. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 749-752. ISBN 978-80-214-4514-7.

MORTE, M. The Stand-alone systems with fuel cells in the regional energy mix. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 577-580. ISBN 978-80-214-4514-7.

MACH, F. et al. Higher-Order Finite Element Simulation of Device for Electrostatic Separation of Plastic Particles. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 49-50. ISBN 978-83-85940-34-0.

DOLEŽEL, I. a B. ULRYCH. Load-Bearing Transport Element with Permanent Magnet. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 23-24. ISBN 978-83-85940-34-0.

MUSÁLEK, L. et al. Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets in Magnetic Field Produced by Rotating Permanent Magnets. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 43-44. ISBN 978-83-85940-34-0.

MACH, F. et al. Higher-Order Modeling of Electrostatic Separator of Plastic Particles. In: Proceedings of PTZE 2012. XXI PSAE (PTZE) Symposium Applied Electromagnetism in Modern Technologies and Informatics, Sandomierz, 2012-09-09/2012-09-12. Sandomierz: Polish Society of Applied Electromagnetics, 2012. s. 155-157. ISBN 83-88131-99-0.

KASEMBE, A. et al. Synchronous Phasors Monitoring System Application Possibilities. In: 27th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel. Eilat, 2012-11-14/2012-11-17. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1-3. ISBN 978-1-4673-4680-1.

MÜLLER, Z. et al. Stability of Operation with Small Hydropower Plants in Islanded Network. In: 16. konference ČK CIRED. Tábor, 2012-11-06/2012-11-07. Praha: CIRED, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-905014-1-6.

MÜLLER, Z. et al. The Use of Regression Methods for Measurement and Diagnostics in Electrical Power Engineering. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 413-417. ISBN 978-80-214-4514-7.

HRUŠKA, Z. Effects of Adaptive Voltage Control on Distribution Grid. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

ZAMAZALOVÁ, M. Different Types of Trombe Wall in Low Energy Consuming Buildings. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-01-05096-5.

KŘIVKA, V. Opredelenije parametrov defektov plastiny s pomošju teplovizora i programmy MatLab. In: Materijaly V maždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci – Teorija i praktika sovremennoj nauki. Materijaly V maždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci, Moskva, 2012-04-03/2012-04-04. Moskva: Speckiga, 2012. s. 218-225. ISBN 978-5-91891-135-8.

HABEL, J. et al. Rozdíly ve vjemu překážek v podmínkách uličního osvětlení a osvětlení světlomety automobilů. In: Kurz osvětlovací techniky XXIX. Kouty nad Desnou, 2012-10-15/2012-10-17. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2012. s. 311-316. ISBN 978-80-248-2832-9.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Vývojové tendence ve světelných zdrojích a svítidlech. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 100-113.

MUSÁLEK, L., L. STRAKA a M. JURÍK. Modeling of parallel path magnetic technologies in Agros2D. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

ŠVEC, J. et al. UPQC application for EAF flicker mitigation. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

MAREČEK, P. The Aspects of Shunting in MV Compensated Network. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

MUSÁLEK, L., P. MATYSKA a A. HARIRAM. Equipment design for combustion of pulverized biomass. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

MORTE, M. Inteligentní sítě v rámci stand-alone systémů s vodíkovým hospodářstvím. In: Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice, Brno, 2012-05-21/2012-05-23. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 75-78. ISBN 978-80-02-02372-2.

MACH, F. et al. Optimized Arrangement of Device for Electrostatic Separation of Plastic Particles. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. s. 431-434. ISBN 978-1-4673-1178-6.

MÜLLER, Z. et al. Advanced Method of Phasors Identification in Electrical Grids. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 419-424. ISBN 978-80-214-4514-7.

MÜLLER, Z. et al. Generalized Non-Active Power Theory for Non-Periodic Disturbances. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 407-411. ISBN 978-80-214-4514-7.

ZAMAZALOVÁ, M. Trombe Wall in Low Energy Consuming Buildings. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 581-585. ISBN 978-80-214-4514-7.

CIMBOLINEC, I. Vliv jednofázové AC trakce na podzemní úložná zařízení. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-21. ISBN 978-80-01-05096-5.

KŘIVKA, V. Sovremennye promyšlennye technologii obrabotki tekučich metallov pod upravleniem elektromagnitnogo polja. In: V mire naučných otkrytij III. Taganrog, 2012-04-30. Taganrog: Sputnik +, 2012. s. 157-160. ISBN 978-5-9973-1940-3.

ZÁLEŠÁK, J. Zrak v oblasti mezopického vidění. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 119-125.

MACH, F. et al. Coupled Model of Induction Heating in Magnetic Field Produced by Rotating Permanent Magnets. In: Proceedings of EPNC 2012. XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, Pula, 2012-06-26/2012-06-29. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2012. s. 5-6. ISBN 978-83-921340-9-1.

ČERNÁ, L. a L. MUSÁLEK. Modelling of Photovoltaic Modules. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

YANUSHKEVICH, A. Statcom with Active Power Storage: Wind Power Park Compensation. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

YANUSHKEVICH, A., P. MAREČEK a J. TLUSTÝ. Electromobility: distribution grid challenge Impact of electrical vehicles on distribution grid. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 741-744. ISBN 978-80-214-4514-7.

MÜLLER, M. a J. TLUSTÝ. Wire Motion Induced Ice Falling. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-01-05096-5.

KŘIVKA, V. Primenenie programmy Agros2D dlja rešenie zadač, svjazanych s fizičeskimi poljami. In: V mire naučných otkrytij II. V mire naučných otkrytij III, Taganrog, 2012-01-09. Taganrog: Sputnik +, 2012. s. 209-213. ISBN 978-5-9973-1832-1.

ZÁLEŠÁK, J. a J. HABEL. Spektrální a jasová citlivost zraku v oblasti mezopického vidění. In: IV Lighting Conference of the Visegrad Countries. LUMEN V4, Bratislava, 2012-09-26/2012-09-28. Bratislava: Kongres management s.r.o., 2012. s. 309-314. ISBN 978-80-89275-32-8.

OPREA, D. Calculation of emission factor. In: Bezpechnost jiznedeiatelinosti v tretiem tysiacheletii V-i Mejdunarodnaia nauchno-practicheskaia konferentziia. Celiabinsk, 2012-10-03/2012-10-05. Celiabinsk: Iujno-Uraliskii gosudarctvenii universitet, 2012. s. 18-21. ISBN 978-5-696-04315-9.

ULRYCH, B., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Contact Problem of Disk on Shaft Fixed by Induction Shrink Fit. In: Proceedings of PTZE 2012. XXI PSAE (PTZE) Symposium Applied Electromagnetism in Modern Technologies and Informatics, Sandomierz, 2012-09-09/2012-09-12. Sandomierz: Polish Society of Applied Electromagnetics, 2012. s. 219-221. ISBN 83-88131-99-0.

KŮS, P. et al. Solving Nonlinear Coupled Problems Using Agros2D. In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec, 2012-01-23/2012-01-27. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. s. 125-126. ISBN 978-80-7372-821-2.

YANUSHKEVICH, A. a J. TLUSTÝ. Analysis of photovoltaic systems influence on low voltage distribution grid. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 745-748. ISBN 978-80-214-4514-7.

CIMBOLINEC, I. Vliv jednofázové AC trakce na podzemní úložná zařízení. In: 16. konference ČK CIRED. Tábor, 2012-11-06/2012-11-07. Praha: CIRED, 2012. s. 1-24. ISBN 978-80-905014-1-6.

MÜLLER, M. Overhead Line Mechanics Respecting Wind Influence. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

MÜLLER, M. a J. TLUSTÝ. Dynamic Model of Overhead Line Mechanics. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 917-920. ISBN 978-80-214-4514-7.

KŘIVKA, V. Byčislenie ustanovivšegosja režima sjeti peremennogo tok osa vstroennoj liniej postojannogo toka. In: Materijaly meždunadornoj zaočnoj naučno-praktičeskoj konferenci - Voprosy nauki i techniki. Materijaly meždunadornoj zaočnoj naučno-praktičeskoj konferenci – Voprosy nauki i techniki, Novosibirsk, 2012-01-16. Novosibirsk: EKOP-kniga, 2012. s. 137-148. ISBN 9785856182490.

ZÁLEŠÁK, J. a J. HABEL. Světelnětechnické výpočty v oblasti mezopického vidění a jejich praktická aplikace. In: Kurz osvětlovací techniky XXIX. Kouty nad Desnou, 2012-10-15/2012-10-17. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2012. s. 198-203. ISBN 978-80-248-2832-9.

MATYSKA, P. et al. Vývoj matematického modelu pro optimalizaci provozu budov. In: ŠIKULA, O. a J. HIRŠ, eds. Simulace budov a techniky prostředí 2012. Brno, 2012-11-08/2012-11-09. Praha: IBPSA-CZ, 2012. s. 83-86. ISBN 978-80-260-3392-9.

MATYSKA, P. a A. HARIRAM. Energy Savings from the Optimization of Variable Speed High Pressure Feeding Pumps at the Heating Plant in Přívoz. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, http://www.mmk.econference.cz/, 2012-12-10/2012-12-14. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 3031-3035. ISBN 978-80-905243-3-0.

MACH, F. et al. Optimization of PPMT Machine Using Higher-Order Finite Element Method. In: Proceedings of ICEMS 2012. 2012 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Sapporo, 2012-10-21/2012-10-24. Tokyo: Institute of Electrical Engineers of Japan, 2012. s. 1-4. ISBN 978-4-88686-077-4.

DOLEŽEL, I. et al. Fixing element with permanent magnet for transport of rails. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. s. 411-414. ISBN 978-1-4673-1178-6. DOI 10.1109/ELEKTRO.2012.6225693.

VYORALOVÁ, Z. et al. Světlo v architektuře. In: KAŇKA, J. et al., eds. Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Praha, 2012-01-12. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. s. 45-51.

SOIBELZON, H. et al. Methodology for Lightning Protection of Medium and High Voltage Networks. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-10. ISBN 978-80-01-05096-5.

BÁLSKÝ, M. a R. BAYER. Analýza odrazných vlastností materiálů pro interiéry. In: Kurz osvětlovací techniky XXIX. Kouty nad Desnou, 2012-10-15/2012-10-17. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2012. s. 194-197. ISBN 978-80-248-2832-9.

MUSÁLEK, L. et al. Use of a solar concetrator to produce electrical energy and heat. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK a B. ULRYCH. Static and Dynamic Characteristics of Pulsed Actuator with Plunger Consisting of Iron Core and Permanent Magnet. In: Proceedings of ICEMS 2012. 2012 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Sapporo, 2012-10-21/2012-10-24. Tokyo: Institute of Electrical Engineers of Japan, 2012. s. 1-6. ISBN 978-4-88686-077-4.

OPREA, D. a O. GRÜNWALD. Optimization Model of Energy Mix Taking into Account the Environmental Impact. In: 11th Intenational Scientific Conference: Energy, Ecology, Economy 2012. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-89402-49-6.

Dizertace

MÜLLER, Z. Pokročilé metody pro zvyšování bezpečnosti provozu elektrizačních soustav. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. TLUSTÝ.

PROCHÁZKA, R. Elektrické pole v okolí zemničů. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce F. FENCL.

HLAVÁČEK, J. Analýza snímacích prvků proudu v elektroenergetice. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce V. KVASNIČKA.

BRETTSCHNEIDER, Z. Nelineární jevy v elektrizační soustavě. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. TLUSTÝ.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.