13000 / 13115 - Publikace - 2013

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Impulse Current Transformer with a Nanocrystalline Core. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 77-80. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2217734.

DOLEŽEL, I. et al. Optimized control of field current in thermoelastic actuator for accurate setting of position. Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7187-7193. ISSN 0096-3003. DOI 10.1016/j.amc.2011.06.008.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Numerical modeling of cylindrical induction shrink fits. Computing. 2013, 95(1S), S445-S458. ISSN 0010-485X.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Numerical modelling of cylindrical induction shrink fits. Computing. 2013, 95(SUPPL.1), S445-S458. ISSN 0010-485X. DOI 10.1007/s00607-012-0274-0.

ŠVEC, J. et al. Hybrid power filter for advanced power quality in industrial systems. Electric Power Systems Research. 2013, 103 157-167. ISSN 0378-7796. DOI 10.1016/j.epsr.2013.05.013.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Advanced adaptive algorithms in 2D finite element method of higher order of accuracy. COMPEL. 2013, 32(3), 834-849. ISSN 0332-1649. DOI 10.1108/03321641311305782.

Články v ostatních periodikách

BEJVL, M. et al. Control Strategy of PWM Rectifiers Connected to Unbalanced Grids. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2013, 1(11), 421-425. ISSN 2172-038X. DOI 10.24084/repqj11.328.

MÜLLER, M., Z. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Overhead Line Mechanical Behaviour - Dynamic Model. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(10), 221-224. ISSN 0033-2097.

TUZIKOVA, V., R. JAKUBČÁK a L. BENA. Využitie statického synchronneho kompenzátora na znižovanie čínných strát v elektrizačných sústavách. Energetika. 2013, 6(2), 5-8. ISSN 1337-6756.

ESSILFIE, J., J. TLUSTÝ a P. SANTARIUS. Using SVC to Improve Voltage Stability of the Ghana Power Network. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(5), 47-53. ISSN 0033-2097.

HABEL, J., P. ŽÁK a J. ZÁLEŠÁK. Determination of luminous flux in conditions of mesopic vision. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(6), 334-336. ISSN 0033-2097.

KASEMBE, A., Z. MÜLLER a M. MÜLLER. Assessment of Power Systems with Doubly Fed Induction Generator Based Wind Turbines. Advanced Science Letters. 2013, 19(3), 811-815. ISSN 1936-6612. DOI 10.1166/asl.2013.4872.

MACH, F. et al. Separation of plastic particles in electrostatic field produced by electrodes of optimized shape. Communications. 2013, 15(2A), 40-45. ISSN 1335-4205.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Proposal of induction shrink fit between disk and shaft. Electrical Engineering. 2013,(73), 21-28. ISSN 1897-0737.

DOLEŽEL, I., M. ŠKOPEK a B. ULRYCH. Load-bearing actuator with permanent magnet for transport of rails Siłownik nośny z magnesami trwałymi to transportu szyn. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(2 B), 32-34. ISSN 0033-2097.

KŘIVKA, V. Prilivnyye elektrostantsii. Molodoj učenyj. 2013, 58(11), 120-126. ISSN 2072-0297.

CIMBOLINEC, I. Vliv jednofázové AC trakce na podzemní úložná zařízení. Energetika. 2013, 63(10), 561-573. ISSN 0375-8842.

KŘIVKA, V. Vzaimosvjazannye zadachi v elektroenergetike – razvitie, harakternye cherty i klassifikacija po fizicheskim poljam. Molodoj učenyj. 2013, 54(7), 52-54. ISSN 2072-0297.

KŘIVKA, V. Diagramma raspredelenija dnevnoj nagruzki. Molodoj učenyj. 2013, 55(8), 93-102. ISSN 2072-0297.

DOLEŽEL, I. et al. Induction heating of cylindrical billets in magnetic field produced by permanent magnets: Simulation and experiments Indukcyjne nagrzewanie cylindrycznych ke{ogonek}sów w polu magnesów trwałych: Symulacje i eksperymenty. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(3 A), 250-252. ISSN 0033-2097.

TUZIKOVA, V. a S. AKCHURINA. Ekonomická proveditelnost výstavby a optimální parametry zatížení centra zásobovacího systému ve velkých městech. Energetika. 2013, 63(3), 190-192. ISSN 0375-8842.

MAREČEK, P. et al. Elektromobilita a její možnosti využití v ČR. Energetika. 2013, 63(10), 576-581. ISSN 0375-8842.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HABEL, J. a P. ŽÁK. Světlo a osvětlování. Praha: FCC Public s.r.o., 2013. ISBN 978-80-86534-21-3.

Stati ve sbornících konferencí

DOLEŽEL, I. et al. Modeling and control of laser hardening. In: Proceedings - CPEE - AMTEE 2013. Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Roztoky u Křivoklátu, 2013-09-04/2013-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. ISBN 978-80-261-0247-2.

PELÁNOVÁ, Z. a J. ZÁLEŠÁK. Horizontální osvětlenost v podmínkách standardizovaných obloh CIE. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. s. 130-137. ISBN 978-80-248-3173-2.

ZÁLEŠÁK, J. Rozbor jasu zorného pole pozorovatele ve venkovním prostředí. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. s. 250-253. ISBN 978-80-248-3173-2.

FOLTÝN, D. Optimization of operation of renewable energy sourc es. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

DOLEŽEL, I., L. MUSÁLEK a J. DOUBEK. Induction heating in magnetic fields produced by permanent magnets. In: Elektroenergetika 2013. Stará Lesná, 2013-09-18/2013-09-20. Košice: Technical University of Kosice, 2013. s. 327-330. ISBN 978-80-553-1442-6.

MÜLLER, Z. et al. Advances in Distribution System Architecture. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

KYNCL, J. et al. Simulating the Power System Dynamics and Energy Consumption in a Hydrogen Bus. In: 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering. Wroclaw, 2013-05-05/2013-05-08. Warsaw: IEEE, 2013. s. 82-88. ISBN 978-1-4673-3060-2. DOI 10.1109/EEEIC.2013.6549594.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK a B. ULRYCH. Static characteristics of pulsed actuator with combined plunger. In: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan, 2013-04-23/2013-04-24. Poznaň: Poznan University of Technology, 2013. s. 127-136. ISSN 1508-4248. ISBN 978-83-7775-232-6.

BÁLSKÝ, M. a T. DRÁBEK. Automatizované měření osvětlenosti v interiéru. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. s. 115-118. ISBN 978-80-248-3173-2.

BAYER, R. a J. ZÁLEŠÁK. Improving Measurements with OPTE - F3K. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 471-474. ISBN 978-80-248-2988-3.

BÁLSKÝ, M. Evaluation of energy efficiency of artificial lighting systems in buildings. In: World sustainable energy days 2013. World Sustainable Energy Days, Wels, 2013-02-27/2013-03-01. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2013. Dostupné z: http://www.wsed.at/en/reviews/wsed-2013/programme/wsednext/

DOUBEK, J. et al. Behaviour of Ferrofluidic Liquid in Heat Pipe Affected by External Magnetic Field. In: ISTET 2013. Plzeň, 2013-06-24/2013-06-26. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. s. I11-I12. ISBN 978-80-261-0246-5.

BAYER, R. Automatizovaný systém měření činitele odrazu. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. s. 200-205. ISBN 978-80-248-3173-2.

VALOUCH, V. et al. Microgrid Control Techniques at Power Converter Level. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

MÜLLER, M. et al. Dopady nových trendů na distribuční sítě. In: CIRED 2013. CIRED Tábor 2013, Tábor, 2013-11-05/2013-11-06. Praha: CIRED, 2013. ISBN 978-80-905014-2-3.

YANUSHKEVICH, A., P. MAREČEK a J. TLUSTÝ. Using Statcom with active power compensation for voltage flicker mitigation. In: Proceedings of Colloquium HVDC and Power Electronics to Boost Network Performance. Colloquium HVDC and Power Electronics to Boost Network Performance, Brasilia, 2013-10-02/2013-10-03. Brasilia: Cigre Brasil, 2013.

KYNCL, J., A. HARIRAM a Z. NOVÁK. Equivalent Circuit Model for a Single Phase Transformer. In: ISTET 2013. Plzeň, 2013-06-24/2013-06-26. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. ISBN 978-80-261-0246-5.

MACH, F. et al. Modeling of triboelectric separation of plastic particles in electric field. In: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan, 2013-04-23/2013-04-24. Poznaň: Poznan University of Technology, 2013. s. 107-117. ISSN 1508-4248. ISBN 978-83-7775-232-6.

TUZIKOVA, V., S. AKCHURINA a J. TLUSTÝ. Multi-criteria optimization of the parameters of Load Center Supply System for peripheral areas of big cities. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

PROCHÁZKA, R. et al. Verification of Partial Discharge Calibrators. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 229-231. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

MAREČEK, P. et al. Elektromobilita - Technologie a možnosti implementace v městských sítích. In: CIRED 2013. CIRED Tábor 2013, Tábor, 2013-11-05/2013-11-06. Praha: CIRED, 2013. ISBN 978-80-905014-2-3.

BARGLIK, J. et al. 3D modeling of induction heating of teeth wheels. In: ISTET 2013. Plzeň, 2013-06-24/2013-06-26. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. ISBN 978-80-261-0246-5.

FANDI, G., J. ŠVEC a Z. MÜLLER. The Converter Choice and its Control Circuit Design for Synchronous Generators. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

ŠEFRÁNEK, J. a J. TŮMA. Kvalita dodávek elektrické energie v distribučních soustavách a možnosti jejího ovlivňování. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

KYNCL, J., A. HARIRAM a M. NOVOTNÝ. On Measurement of Synchronous Phasors in Electrical Grids. In: ISCAS 2013 Conference Proceedings. International Symposium on Circuits and System, Peking, 2013-05-19/2013-05-23. Piscataway: IEEE, 2013. s. 2972-2975. ISSN 0271-4302. ISBN 978-1-4673-5760-9. DOI 10.1109/ISCAS.2013.6572503.

PROCHÁZKA, R. et al. Precise 10 and 20 kV DC/AC Resistive Divider. In: I2MTC - 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Minneapolis, 2013-05-06/2013-05-09. Piscataway: IEEE, 2013. s. 774-777. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-4621-4. DOI 10.1109/I2MTC.2013.6555520.

MUSÁLEK, L. et al. Static and Dynamic Characteristics of PPMT Electromagnet. In: XXXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW. Ustron, 2013-02-22/2013-05-25. Ustron: Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Slaskiej, 2013. s. 75-76. ISBN 978-83-85940-35-7.

ŽÁK, P. a J. HABEL. Komplexní přístup k posuzování osvětlení vnitřních prostorů. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. s. 27-30. ISBN 978-80-248-3173-2.

ZÁLEŠÁK, J. a J. TOMÁŠ. Comparison of static visual adaptation field in night time and mesopic conditions. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 463-465. ISBN 978-80-248-2988-3.

KŮLA, J. et al. Provoz elektrárny v ostrovním režimu pro zásobování kritické infrastruktury. In: CIRED 2013. CIRED Tábor 2013, Tábor, 2013-11-05/2013-11-06. Praha: CIRED, 2013. ISBN 978-80-905014-2-3.

NOVÁK, Z. a A. HARIRAM. Study of Under Floor Hydronic System Heating Pipes. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

STRAKA, L. Moderní lokalizace poruch v sítích vvn. In: Technológia Europea 2013. Hradec Králové, 2013-12-16/2013-12-20. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2013. ISBN 978-80-87952-01-6.

BARGLIK, J. et al. Modelling of Contactless Induction Melting Systems. In: Spanish-Portuguese Conference on Electrical Engineering 2013. Valenica, 2013-07-03/2013-07-05. Valencia: University of Valencia, 2013. ISBN 978-84-695-7778-3.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a D. PÁNEK. Mathematical model of laser hardening. In: XXIII Sympozjum Srodowiskowe PTZE. Mikolajki, 2013-06-16/2013-06-19. Ksiaz: Polish Society of Electromagnetism, 2013. s. 78-80. ISBN 83-88131-99-0.

Dizertace

ESSILFIE, J. Development and static voltage stability enhacement of Ghanaian power network using FACTS (2010-2020). 2013. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. TLUSTÝ.

MÜLLER, M. Solution of EHV overhead lines coupled stress - static and dynamic models. 2013. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. TLUSTÝ.

Výzkumné zprávy

HLAVÁČEK, J. a R. PROCHÁZKA. Odlučování prachových částic v technických plynech. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2013. Zpráva č. 13115830131108.

CIMBOLINEC, I. et al. Znalecký posudek č. 20/2013 - neoprávněný odběr PRE. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Zpráva č. 20/2013.

KVASNIČKA, V. et al. Dělič pro přesné měření impulsních napětí do 100 kV. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2013. Zpráva č. 13115830130016.

CIMBOLINEC, I., J. VASTL a J. VAŠÍČEK. Znalecký posudek k soudnímu spisu č. j. 42 Cm 109/2011-160. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Zpráva č. 28/2013.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.