13000 / 13115 - Publikace - 2015

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Magnetic Circuit of a High-voltage Transformer up to 10 kHz. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2357784.

VALOUCH, V. et al. Power Control at Grid Connected Converters and Analytical Solution of Steady States. Mathematical Problems in Engineering. 2015, ISSN 1024-123X. DOI 10.1155/2015/601916.

EL-ZOHRI, EH, H. ZIEDAN a R. PROCHÁZKA. A new proposed dynamic arc model for flashover performance of a non-uniform polluted insulator string under HVAC stress. Electric Power Systems Research. 2015, 119 278-286. ISSN 0378-7796.

VALOUCH, V. et al. Power Control of Grid-Connected Converters Under Unbalanced Voltage Conditions. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2015, 62(7), 4241-4248. ISSN 0278-0046.

Články v ostatních periodikách

VANIŠOVÁ, L. AFTER - identifikace zranitelnosti energetických sítí a výroben elektrické energie a ochrana před možnými kaskádovitými jevy. All for Power. 2015, 9(5), 72-73. ISSN 1802-8535.

DOLEŽEL, I., K. LEUBNER a R. LAGA. Model of magnetic gun with respecting eddy currents. Electrical Engineering. 2015, 81 21-29. ISSN 1897-0737.

CIMBOLINEC, I., J. TŮMA a L. STRAKA. Vliv obnovitelných zdrojů elektřiny na řízení elektrizační soustavy. Elektro. 2015, 25(3), 90-93. ISSN 1210-0889.

ZÁLEŠÁK, J., J. HABEL a R. BAYER. Hodnocení energetické náročnosti navržených osvětlovacích soustav. Světlo. 2015, 18(2), 48-49. ISSN 1212-0812. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2015/02/Svetlo_02_2015/index.html#p=2

ČERŇAN, M., Z. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Increase of Voltage Quality in Industrial Distribution Systems. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2015, 1(13), 704-707. ISSN 2172-038X. DOI 10.24084/repqj13.459.

PROCHÁZKA, R. et al. Kalibrace Rogowského cívky při velkých proudech. Metrologie. 2015, 24(4), 2-6. ISSN 1210-3543.

LEUBNER, K., R. LAGA a I. DOLEŽEL. Advanced Model of Electromagnetic Launcher. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(3), 223-229. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i3.1419.

MORTE, M. Various Loads in a Microgrid with Hydrogen Energy Storage. ECS Transactions: Analytical Techniques for Semiconductor Materials and Process Characterization 6 (ALTECH 2009). 2015, 70 197-203. ISSN 1938-5862. DOI 10.1149/07001.0197ecst.

Stati ve sbornících konferencí

PROCHÁZKA, R. et al. Laboratory Study of Flashover Performance of Polluted and Ice-covered Insulators Exposed to Impulse Overvoltage. In: 19th International Symposium on High Voltage Engineering. Pilsen, 2015-08-23/2015-08-28. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0477-3.

LACHI, S. et al. Overhead Lines Partial Discharges Detection. In: 19th International Symposium on High Voltage Engineering. Pilsen, 2015-08-23/2015-08-28. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0477-3.

ČERŇAN, M. a J. TLUSTÝ. Study of the susceptance control of industrial Static Var Compensator. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 538-541. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161150.

MÜLLER, M., Z. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Overhead Line Mechanical Behaviour - Dynamic Model. In: 23rd International Conference on Electricity distribution. Lyon, 2015-06-15/2015-06-18. Brussels: CIRED, 2015. ISSN 2032-9644.

KNĚNICKÝ, M. New Method for Transformer Winding Fault Detection. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05499-4.

BRETTSCHNEIDER, Z. et al. A probabilistic approach to power electric systems analysis. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 69-72. ISBN 978-80-553-2187-5.

KANALIK, M., J. BUSA a J. KYNCL. Analysis of voltage transients caused by singleline to ground fault in medium voltage distribution networks. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 368-371. ISBN 978-80-553-2187-5.

KOTLAN, V., L. KOUDELA a I. DOLEŽEL. Model of thermal clamping of high-speed machine tools based on novel way of induction heating. In: Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2015). The 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Yokohama, 2015-11-09/2015-11-12. Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan, 2015. s. 2556-2561. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4799-1762-4. DOI 10.1109/IECON.2015.7392487.

PANSKÁ, Z., P. ŽÁK a J. HABEL. Comprehensive evaluation of interior lighting. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 113-116. ISBN 978-80-214-5244-2. DOI 10.13164/conf.light.2015.113.

VALOUCH, V., P. SIMEK a J. SKRAMLIK. New three phase PLL and FLL techniques for converters used in distributed sources. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 94-99. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161093.

BÁLSKÝ, M. a J. HABEL. Measurement and Recording of Reflective Properties of Materials. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 263-266. ISBN 978-80-214-5244-2. DOI 10.13164/conf.light.2015.263. Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/51680?show=full

ŽÁK, P., J. HABEL a Z. PANSKÁ. Delivery of Light to Buildings. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 75-77. ISBN 978-80-214-5244-2. DOI 10.13164/conf.light.2015.75.

ŽÁK, P. a S. VONDRÁČKOVÁ. Comprehensive Approach to Public Lighting. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 155-157. ISBN 978-80-214-5244-2. DOI 10.13164/conf.light.2015.155.

EHRENBERGER, J., Z. MÜLLER a J. ŠVEC. Calculation of magnetic and electric field under OHL and its reduction. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 117-120. ISBN 978-80-553-2187-5.

MÜLLER, M., Z. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Icing influence simulation using 3-DOF overhead line modelling. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 381-384. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161158.

TERRICH, T. Operation of the public lighting system. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05499-4.

TERRICH, T. Vliv užitých světelných zdrojů ve veřejném osvětlení na stavební a provozní výdaje osvětlovacích soustav. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. ISBN 978-80-214-5244-2.

KOTLAN, V. et al. Combined Heat Treatment of Metal Materials. In: Proceedings of XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Kolobrzeg, 2015-06-07/2015-06-10. Szczecin: West Pomeranian University of Technology, 2015. ISBN 978-83-7663-196-7.

ZÁLEŠÁK, J. Visual field analysis for night-time drivers. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 195-197. ISBN 978-80-214-5244-2. DOI 10.13164/conf.light.2015.195.

BAYER, R. et al. Road lighting design by means of genetic algorithm. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 385-390. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161159. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7161159

EHRENBERGER, J. Adaptive Protection Scheme Used for Distributed Generation System Switched into Island Mode. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 560-563. ISBN 978-80-553-2187-5.

ŠVEC, J. a J. EHRENBERGER. Analysis of Current Unbalance in Meshed Transmission System. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 320-324. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2.

JÁNYŠ, P. Insulation Coordination of Insulator Strings under Dry and Wet Conditions. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05499-4.

BRETTSCHNEIDER, Z., R. HANUŠ a Z. MÜLLER. A Probabilistic Approach to Power Flow Analysis. In: 23rd International Conference on Electricity distribution. Lyon, 2015-06-15/2015-06-18. Brussels: CIRED, 2015. ISSN 2032-9644.

MÜLLER, Z., J. TLUSTÝ a V. VALOUCH. Flexible grid power control for distributed sources. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 61-64. ISBN 978-80-553-2187-5.

ČERŇAN, M. et al. Ferroresonance Phenomena in Medium Voltage Systems. In: 19th International Symposium on High Voltage Engineering. Pilsen, 2015-08-23/2015-08-28. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0477-3.

KNĚNICKÝ, M. a R. PROCHÁZKA. High Voltage Test Circuit for Harmonic and Impulse Voltage Stress. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 377-380. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161155.

KOTLAN, V. et al. Numerical model of laser welding with induction pre- and/or postheating and its experimental verification. In: Proceedings of the XVII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF 2015). XVII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF 2015), Valencia, 2015-09-10/2015-09-12. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2015. ISBN 978-84-606-9102-0.

PÁNEK, D. et al. Optimization of Inductor for Pre-Heating Material before its Laser Welding. In: Proceedings of XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Kolobrzeg, 2015-06-07/2015-06-10. Szczecin: West Pomeranian University of Technology, 2015. ISBN 978-83-7663-196-7.

BAYER, R. a M. BREJCHA. Luminous Intensity Distribution Curve Effect on Luminaire Placement. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 267-271. ISBN 978-80-214-5244-2. DOI 10.13164/conf.light.2015.267.

EHRENBERGER, J. Use of Directional Overcurrent Protection Scheme for Distributed Generation Systems. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 325-330. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2.

FANDI, G. et al. Using renewable MV wind energy resource to supply reactive power in MV distribution network. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 169-173. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161146.

ŠVEC, J. a J. EHRENBERGER. Current Unbalance Calculations in Meshed Transmission System. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 113-116. ISBN 978-80-553-2187-5.

ČERŇAN, M. et al. Srovnání různých přístupů ke zlepšování parametrů SAIFI a SAIDI v distribučních sítích vysokého napětí. In: 19. konference ČK CIRED. CK CIRED 2015, Tábor, 2015-11-10/2015-11-11. Tábor: Český komitét CIRED, 2015. ISBN 978-80-905014-4-7.

MÜLLER, Z., M. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Dynamic behaviour of overhead line under icing conditions. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 105-108. ISBN 978-80-553-2187-5.

TERRICH, T. a R. PROCHÁZKA. Design of the High-Voltage Optical Sensor. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 548-551. ISBN 978-80-553-2187-5.

DUSANE, P. et al. Analysis of the Synchronous Machine in its Operational Modes: Motor, Generator and Compensator. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

IGBINOVIA, F. et al. Comparative review of reactive power compensation technologies. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 2-7. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161066.

KNĚNICKÝ, M. a R. PROCHÁZKA. Study of Surface Discharges on Cable Termination. In: 19th International Symposium on High Voltage Engineering. Pilsen, 2015-08-23/2015-08-28. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0477-3.

SENGAR, A. et al. Comparison of the Operational Theory and Features of SVC and STATCOM. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

Dizertace

PROCHÁZKA, R. Flashover Performance Investigation of Polluted and Ice Covered Insulators Exposed to the Transient Overvoltage. 2015. Docentská habilitační práce. ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky.

Výzkumné zprávy

HABEL, J. a P. ŽÁK. Výzkum korekčních koeficientů - projekt MOMOK II. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015. Zpráva č. MOMOK/13115/15.

KVASNIČKA, V. et al. Neinvazivní měření střídavých proudů v elektroenergetice. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015. Zpráva č. UNMZ/13115/16.

KYNCL, J. Heat transfer functions research. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015. Zpráva č. EGE/13115/16.

TLUSTÝ, J. et al. SVC Operation study. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015. Zpráva č. ZELPO/13115/16.

VODRÁŽKA, J. et al. Rešerše protokolů AMM/SG s variantní možností spolupráce AMM s HDO. [Výzkumná zpráva] Brno: Masarykova univerzita, 2015.

PROCHÁZKA, R. a J. HLAVÁČEK. Detekce poruch vinutí transformátorů při zkratových zkouškách. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015.

TLUSTÝ, J. et al. Reliability and Safety Increasing Study. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015. Zpráva č. ADL/13115/16.

MÜLLER, Z. Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivé zásobování oblasti elektrickou energií - zpráva za rok 2015. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015. Zpráva č. ISSOR/13115/16.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.