13000 / 13115 - Publikace - 2016

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

KOTLAN, V. et al. Combined heat treatment of metal materials. COMPEL. 2016, 35(4), 1450-1459. ISSN 0332-1649. DOI 10.1108/COMPEL-08-2015-0302.

Články v ostatních periodikách

ŽÁK, P. Nové normy pro osvětlení pozemních komunikací. Světlo. 2016, 19(6), 23-25. ISSN 1212-0812.

IGBINOVIA, F. et al. A review of electric vehicles emissions and its smart charging techniques influence on power distribution grid. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2016, 9(3), 80-85. ISSN 1791-9320.

PAVLOUSEK, J. et al. Využití a regulace denního světla k osvětlení kanceláře. Světlo. 2016, 19(6), 42-44. ISSN 1212-0812.

ŽÁK, P. a J. HABEL. Hodnocení oslnění metodou UGR. Světlo. 2016, 19(3), 46-50. ISSN 1212-0812.

MÜLLER, Z. et al. Application of generalized non-active power theory for parallel hybrid compensation of periodic a nd non-periodic disturbances. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2016, 1(14), 979-983. ISSN 2172-038X. DOI 10.24084/repqj14.543. Dostupné z: http://www.icrepq.com/icrepq%2716/543-16-muller.pdf

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-0908-4.

Stati ve sbornících konferencí

ŽÁK, P. Nové normy pro osvětlení pozemních komunikací. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 325-331. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

MÜLLER, Z. et al. Novel method of optimization of losses in power grid. In: IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering. 2016 IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering, Eilat, 2016-11-16/2016-11-18. Tel Aviv: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-2152-9. DOI 10.1109/ICSEE.2016.7806044. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7806044/

ŽÁK, P. a J. ZÁLEŠÁK. The influence of spectral properties of light in street lighting on visual perception. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745515.

KYNCL, J. et al. The correction of the influence of wind on thermographic measurement. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521772.

JÁNYŠ, P. a R. PROCHÁZKA. The Behaviour of Insulator Strings under Dry and Wet Conditions. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521825.

TERRICH, T. Preparation of light standards in photometry. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521801.

MÜLLER, Z., Z. POKORNÁ a S. HES. Smart region - Automation of distribution system. In: CIGRE Session 2016. Paris, 2016-08-21/2016-08-26. Paris: Cigre, 2016.

IGBINOVIA, F. et al. Optimal Location of the Synchronous Condenser in Electric-Power System Networks. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521731.

ŽÁK, P. a S. VONDRÁČKOVÁ. Conception of public lighting. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745514.

ZÁLEŠÁK, J. Studie jasových adaptačních podmínek pro uživatele veřejného osvětlení. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 316-320. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

BÁLSKÝ, M. Luminance values extraction from digital images. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745506.

DRAXLER, K. et al. Clamp Current Transformers for Noninvasive Calibration of Current Transformers. In: 2016 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Taipei, 2016-05-23/2016-05-25. New York: IEEE, 2016. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-9220-4. DOI 10.1109/I2MTC.2016.7520482.

VÍTEK, M., T. KRÁLÍK a J. TŮMA. The role of pumped storage power plants in the power system operation. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521824.

BAYER, R., Z. PANSKÁ a M. BREJCHA. Algorithmic Solution of Indoor Luminaire Placement. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521748.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Hodnocení oslnění metodou UGR. In: Technika osvětlování XXVII. Plzeň, 2016-05-25/2016-05-26. Plzeň: Česká společnost pro osvětlování, 2016.

HLAVÁČEK, J. et al. Influence of Rogowski Coil Shielding to Measurement Results. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521822.

DANG, M. a J. EHRENBERGER. Impacts of distributed generation in distribution network. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

MÜLLER, Z., J. TLUSTÝ a V. VALOUCH. Control of Flying Capacitor Multilevel Converter in Fault State after Grid Disturbance. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 180-185. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539444.

ŠTEFAN, J., Z. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Intelligent system for safe and reliable power supply. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7.

IGBINOVIA, F. et al. Cost Implication and Reactive Power Generating Potential of the Synchronous Condenser. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 212-217. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539450.

PROCHÁZKA, R. et al. Determination of Frequency Characteristics of High Voltage Dividers in Frequency Domain. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521821.

BÁLSKÝ, M. a R. BAYER. Electrical and heat performance of solar concentrator with tracking system. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521803.

EHRENBERGER, J. a J. ŠVEC. Protection settings optimization in distributed generation system. In: 2016 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2016. IEEE International Energy Conference, Leuven, 2016-04-16/2016-04-18. New York: IEEE, 2016. ISSN 2164-4322. ISBN 978-1-4673-8463-6. DOI 10.1109/ENERGYCON.2016.7514109.

DRAXLER, K. et al. Use of a Nanocrystalline Core for a Precise Non-invasive AC Current Measurement. In: Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016), 2016. Conference on Precision Electromagnetic Measurements 2016, Ottawa, 2016-07-10/2016-07-15. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2016. ISBN 978-1-4673-9134-4. DOI 10.1109/CPEM.2016.7540492.

MELKIOR, U. et al. The Reliability of the System with Wind Power Generation. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521833.

BEJVL, M. et al. Contribution to control strategies for converter connected to unbalanced grid. In: 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications. Hammamet, 2016-12-18/2016-12-20. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 313-319. ISBN 978-1-5090-4712-3. DOI 10.1109/SETIT.2016.7939886. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7939886/

PROCHÁZKA, R. Simulation Model of Flashover Process on Insulator String Exposed to the Impulse Voltages. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-6178-5. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736485.

VALOUCH, V. a M. BEJVL. LCL Filter Design for Interconnection Inverter of Distributed Source to Utility Grids. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. s. 458-462. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-0908-4. DOI 10.1109/EPE.2016.7521832.

MUSÁLEK, L. et al. Model and Optimization of Induction Heating for Annealing Rotationally Symmetrical Bodies. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. s. 543-546. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521787.

TERRICH, T. a R. PROCHÁZKA. Design and verification of the electro-optical high voltage sensor. In: Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application. IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application, No.298 Tianren South Street, Wuhou, Chengdu, 2016-09-19/2016-09-22. New York: IEEE, 2016. ISSN 2381-5043. ISBN 978-1-5090-0496-6.

MÜLLER, Z. et al. A Matlab-Simulink model of network reactive power compensation based on binary switchable capacitors and thyristor-controlled reactor. In: IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering. 2016 IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering, Eilat, 2016-11-16/2016-11-18. Tel Aviv: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-2152-9. DOI 10.1109/ICSEE.2016.7806150.

FANDI, G. et al. Advantageous Positioning of Wind Turbine Generating System in MV Distribution Network. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521807.

BAYER, R. a T. VESELKA. Measuring reflective properties of surfaces using OPTE-F3K. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745508.

BÁLSKÝ, M., J. PAVLOUSEK a Z. PANSKÁ. Analýza denního a umělého osvětlení kanceláře se žaluziemi. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 44-48. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

KNĚNICKÝ, M. a R. PROCHÁZKA. Test site for nonstandard combined accelerated aging of medium voltage insulation systems. In: Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application. IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application, No.298 Tianren South Street, Wuhou, Chengdu, 2016-09-19/2016-09-22. New York: IEEE, 2016. ISSN 2381-5043. ISBN 978-1-5090-0496-6. DOI 10.1109/ICHVE.2016.7800932.

EHRENBERGER, J. a J. ŠVEC. Nelder Mead Method Used in Protection Setting Optimization. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521806.

ŽÁK, P. a J. HABEL. Světelně technické výpočty v praxi. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 125-135. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

CIMBOLINEC, I., J. ŠVEC a J. EHRENBERGER. Ověřování činnosti používaných technických variant „přizemňování postižené fáze“ (shuntingu) v reálných podmínkách. In: Sborník konference ČK CIRED 2016. Konference ČK CIRED 2016, Tábor, 2016-11-08/2016-11-09. EnerGoConsult ČB, 2016. ISBN 978-80-905014-5-4.

LACHMAN, J. et al. Research into an increased number of unexplained line outages of polymeric insulator sets used within the Czech transmission grid. In: CIGRE Session 2016. Paris, 2016-08-21/2016-08-26. Paris: Cigre, 2016.

Dizertace

MAREČEK, P. Nové trendy v konceptu Smart grid. 2016. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. TLUSTÝ.

BAYER, R. Analýza mnohonásobných odrazů v soustavě nedifúzních povrchů. Praha: 2016. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. HABEL.

Výzkumné zprávy

MÜLLER, Z. Zpráva o řešení projektu TA04021240 za rok 2016. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. ISSOR/13115/2016.

TLUSTÝ, J. a Z. MÜLLER. Stanovení kapacity distribuční soustavy. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. SSE/13115/2016.

ŠPETLÍK, J. Technická doporučení pro PSO. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. PNE/13115/2016.

PROCHÁZKA, R. Napěťové zkoušky a optimalizace. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. CEPS2/2016/13115.

MÜLLER, Z. et al. Studie UIPQ. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. CEPS3/13115/2016.

TLUSTÝ, J., M. MÜLLER a Z. MÜLLER. Analýza možností připojitelnosti. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. ALPIQ/13115/2016.

MÜLLER, Z. Ekologická studie rozvodny. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. CEPS1/13115/2016.

HLAVÁČEK, J., K. DRAXLER a M. KNĚNICKÝ. Smluvní výzkum pro UNMZ. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. UNMZ/13115/2016.

MÜLLER, Z., M. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Nové trendy III. [Výzkumná zpráva] PREdistribuce, a.s., 2016. Zpráva č. NT3/13115/2016.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.