13000 / 13115 - Publikace - 2017

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

YANUSHKEVICH, A. a J. ŠVEC. Multi-Feeder Protection System with Hybrid Circuit Breakers for MVDC Grids. Electric Power Components and Systems. 2017, 45(10), 1130-1140. ISSN 1532-5008. DOI 10.1080/15325008.2017.1318978.

EHRENBERGER, J. a J. ŠVEC. Directional Overcurrent Relays Coordination Problems in Distributed Generation Systems. ENERGIES. 2017, 10(10), ISSN 1996-1073. DOI 10.3390/en10101452.

DOLEŽEL, I. et al. Numerical modeling of hybrid laser welding taking into account phase change of material. COMPEL. 2017, 36(2), 417-426. ISSN 0332-1649. DOI 10.1108/COMPEL-05-2016-0225.

PANEK, D. et al. Inverse technique for determining temperature dependence of material properties. COMPEL. 2017, 36(2), 427-435. ISSN 0332-1649. DOI 10.1108/COMPEL-05-2016-0227.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ZVÁNOVEC, S. et al. Visible Light Communications Based on Street Lighting. In: GHASSEMLOOY, Z. et al., eds. Visible Light Communications: Theory and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2017. s. 285-310. 1. ISBN 978-1-4987-6753-8. DOI 10.1201/9781315367330.

Stati ve sbornících konferencí

BÁLSKÝ, M. et al. Mathematical models for analysing the lighting system in a room with blinds. In: World Sustainable Energy Days 2017. Wels, 2017-03-01/2017-03-03. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2017.

ŽÁK, P. a P. SUCHAN. Rušivé účinky venkovního osvětlení. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. Kurz osvětlovací techniky XXXIII, Kouty nad Desnou, 2017-10-02/2017-10-04. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. s. 253-262. ISBN 978-80-248-4104-5.

ŽÁK, P., T. TERRICH a J. HABEL. LED světelné zdroje a přístroje. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. Kurz osvětlovací techniky XXXIII, Kouty nad Desnou, 2017-10-02/2017-10-04. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. s. 263-268. ISBN 978-80-248-4104-5.

BÁLSKÝ, M. et al. Use of tunable white luminaires for biodynamic lighting. In: Electric Power Engineering (EPE), 2017 18th International Scientific Conference on. 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2017. s. 660-663. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-6406-9. DOI 10.1109/EPE.2017.7967277. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7967277/

IGBINOVIA, F. et al. Effect of improved electricity product development on the business performance of a public electricity transmission company. In: 2017 IEEE PES‐IAS PowerAfrica. Accra, 2017-06-27/2017-06-30. Pistacaway, NJ: IEEE Power & Energy Society, 2017. s. 46-51. ISBN 978-1-5090-4746-8. DOI 10.1109/PowerAfrica.2017.7991198. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7991198/

VALOUCH, V. et al. Fault identification at microgrid-connected converter and its ride-through capability. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 68-71. ISBN 978-80-553-3195-9.

ŽÁK, P., T. TERRICH a M. BÁLSKÝ. Návrh národní metodiky pro výběr tříd veřejného osvětlení. In: Proceedings of the 22nd International Conference Light 2017. Light 2017, Podbánské, 2017-11-08/2017-11-10. Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2017. s. 249-253. ISBN 978-80-972865-0-7.

BÁLSKÝ, M. a P. ŽÁK. Uncertainty of near field photometry. In: PROCEEDINGS of the Lux Europa 2017 Conference. LUX EUROPA 2017 European Lighting Conference, Ljubljana, 2017-09-18/2017-09-20. Maribor: Lighting Engineering Society of Slovenia, 2017. s. 689-693. ISBN 978-961-93733-4-7.

KNĚNICKÝ, M., R. PROCHÁZKA a O. ŠEFL. Influence of Nonstandard Voltage Stresses on Transformer Insulation Paper. In: Proceedings of 2017 IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. 2017 IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, Fort Worth, 2017-10-22/2017-10-25. Piscataway: IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-4653-9. DOI 10.1109/CEIDP.2017.8257543.

SIMUTKIN, M. et al. Method of Calculating the Correction Factors for Cable Dimensioning in Smart Grids. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5th International Conference on Modern Technologies for Non-Destructive Testing, Tomsk, 2016-10-03/2016-10-08. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2017. sv. 189. ISSN 1757-8981. DOI 10.1088/1757-899X/189/1/012028. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/189/1/012028/meta

ŠPES, M. et al. Effect of average environmental conditions in Slovakia at the current conductor capacity of overhead transmission line. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 702-707. ISBN 978-80-553-3195-9.

FANDI, G. et al. Modeling and simulation of a gearless variable speed wind turbine system with PMSG. In: 2017 IEEE PES‐IAS PowerAfrica. Accra, 2017-06-27/2017-06-30. Pistacaway, NJ: IEEE Power & Energy Society, 2017. s. 59-64. ISBN 978-1-5090-4746-8. DOI 10.1109/PowerAfrica.2017.7991200. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7991200/

ŽÁK, P., T. TERRICH a M. BÁLSKÝ. Volba tříd osvětlení ve veřejném osvětlení. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. Kurz osvětlovací techniky XXXIII, Kouty nad Desnou, 2017-10-02/2017-10-04. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. s. 269-275. ISBN 978-80-248-4104-5.

BÁLSKÝ, M. et al. Vliv teploty chromatičnosti LED na biodynamické osvětlení. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. Kurz osvětlovací techniky XXXIII, Kouty nad Desnou, 2017-10-02/2017-10-04. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. s. 10-14. ISBN 978-80-248-4104-5.

Výzkumné zprávy

PAVELKA, J. et al. Assessing the feasibility of energy routers topologies. [Výzkumná zpráva] Praha 1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017. Zpráva č. VZ469/K13114/17.

HLAVÁČEK, J., K. DRAXLER a M. KNĚNICKÝ. Smluvní výzkum pro UNMZ. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. UNMZ/13115/2017.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.