13000 / 13115 - Publikace - 2021

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2021

Články v časopisech WoS

SIMEK, P. a V. VALOUCH. Generalized predictive power control for grid-connected converter. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2021, 125 ISSN 0142-0615. DOI 10.1016/j.ijepes.2020.106380.

Články v ostatních periodikách

ČERŇAN, M. et al. An improved SVC control for electric arc furnace voltage flicker mitigation. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2021, 129 ISSN 0142-0615. DOI 10.1016/j.ijepes.2021.106831.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.