13000 / 13116 - Granty - 2013

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2013

Bejbl, J.: Modelování cen hnědého uhlí při respektování výnosu na vložený kapitál a podnikatelských rizik subjektů v rámci celého palivového cyklu
2013 - 2013, SGS13/076/OHK5/1T/13
Dobiáš, M.: Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách
2011 - 2014, TA01011138
Kloubec, M.: Inteligentní měřící systémy
2013 - 2014, SGS13/137/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích
2010 - 2013, VG20102013060
Starý, O.: SmartArt 2013
2013 - 2013, SVK 19/13/F3
Stránka vytvořena 16.04.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.