13000 / 13116 - Publikace - 2017

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

VÁVROVÁ, K., J. KNÁPEK a J. WEGER. Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 67 426-436. ISSN 1364-0321. DOI 10.1016/j.rser.2016.09.015.

KNÁPEK, J. et al. Energy Biomass Competitiveness—Three Different Views on Biomass Price. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2017, 6(6), ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.261.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Česká republika. Patent CZ 306567. 2017-01-25. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2016&pcipv=6

Články v ostatních periodikách

HORÁK, P. Customer Lifetime Value in B2B Markets: Theory and Practice in the Czech Republic. International Journal of Business and Management. 2017, 12(2), 47-55. ISSN 1833-3850. DOI 10.5539/ijbm.v12n2p47.

EFMERTOVÁ, M. Hospodářské dějiny a business history ve francouzské historiografii. Český časopis historický. 2017, 115(3), 756-786. ISSN 0862-6111.

TOMEK, G. Marketing a současnost - Glosy, úvahy. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 28-29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Potěšený a nadšený zákazník jako základ marketingové strategie. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 12-14. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Výchova dětí k marketingu?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 29. ISSN 1211-5622.

EFMERTOVÁ, M. Témoignage. André Grelon, ses expériences tchèques et une étude de cas inspirée: les électrotechniciens František Křižík et Vladimír List. Quaderns d'història de l'enginyeria. 2017, 15(15), 205-221. ISSN 1135-934X.

TOMEK, G. Průmysl 4.0 a loajalita zákazníka. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 15-17. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 5. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a J. VYSEKALOVÁ. Věnovat se marketingu nebylo a není zbytečné. Prosperita. 2017, 19(Příloha MB), 8-9. ISSN 1213-6492.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Co vyžaduje Průmysl 4.0 od managementu firmy. IT System. 2017, 19(4), 14-16. ISSN 1212-4567.

LACHMANOVÁ, M. Renewables subsidies in Europe – new challenges. Economy And Entrepreneurship. 2017, 10(12-2), 133-140. ISSN 1999-2300.

VÁVROVÁ, V. Přistupujeme ke strategii promyšleně. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 30. ISSN 1211-5622.

DOBIÁŠ, M. et al. Determining a strategy for problem solving based on eye movements. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, 7(1), 26-27. ISSN 1804-7890. Dostupné z: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0701/papers/A_dobias.pdf

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Má smysl číslovat marketing?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 12-14. ISSN 1211-5622.

JANDERA, J. a G. TOMEK. Lze se vyznat ve značkách kvality - je možné, že je tolik různých kvalit?. Marketing & komunikace. 2017, 27(4), 24-25. ISSN 1211-5622.

LACHMANOVÁ, M. Resources adequacy – Short term variability analysis of renewable generation. Economy And Entrepreneurship. 2017, 11(10-2), 1190-1197. ISSN 1999-2300.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017.

LÍZAL, L., D. MIHALJEK a J. MAKUCH. Conducting monetary policy when fiscal space is limited. In: JAZBEC, B., B. BANERJEE a L. LÍZAL, eds. Rethinking Monetary–Fiscal Policy Coordination. Ljubljana: Bank of Slovenia, 2017. s. 1-151. ISBN 978-961-6960-12-0.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Das Phänomen der öffentlichen Beleuchtung – Die Anfänge der elektrischen Beleuchtung in den böhmischen Ländern. In: LUXBACHER, G. a F. DITTMANN, eds. Geschichte der elektrischen Beleuchtung. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2017. s. 231-260. ISBN 978-3-8007-4355-1.

JAZBEC, B., B. BANERJEE a L. LÍZAL, eds. Rethinking Monetary–Fiscal Policy Coordination. Ljubljana: Bank of Slovenia, 2017. ISBN 978-961-6960-12-0.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.

BERANOVSKÝ, J., M. JINDRÁK a V. BEJVLOVÁ. Efektivní vytápění úsporných domů. Praha: EkoWATT, 2017. ISBN 978-80-87333-14-3. Dostupné z: http://ekowatt.cz/cz/publikace/

ZAMAROVSKÝ, P. God and the Epistemology of Mathematics. In: DELIC, D., ed. Epistemology and Transformation of Knowledge in Global Age. Tuzla: Faculty of Mining,Geology and Civil Engineering, University of Tuzla, 2017. ISBN 978-953-51-3387-2.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Etika a pravidlo win-win. In: DYTRT, Z., ed. Management v nových podmínkách. Pardubice: Prion, 2017. s. 102-122. sv. 1. ISBN 978-80-87157-20-6.

Stati ve sbornících konferencí

MRÁZ, O. et al. Converting DEMO PSI Transaction Pattern into BPMN: A Complete Method. In: Advances in Enterprise Engineering XI. 7th Enterprise Engineering Working Conference, Antwerp, 2017-05-08/2017-05-12. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 85-98. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-57954-2. DOI 10.1007/978-3-319-57955-9_7.

VÍTEK, M. a J. VAŠÍČEK. New Ways of Providing Ancillary Services in a Power System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 484-488. ISBN 978-80-553-3195-9.

LACHMANOVÁ, M. Resources adequacy – Analysis of renewable generation variability. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 1-6. ISBN 978-80-553-3195-9.

BERANOVSKÝ, J., J. KNÁPEK a K. VÁVROVÁ. Locally produced solid biofuels for individual space heating - Competitiveness with brown coal and heat pumps. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 253-258. ISBN 978-80-553-3195-9. Dostupné z: http://toc.proceedings.com/35784webtoc.pdf

PURIČER, P. et al. Telemetry system for research stratospheric balloon. In: 22nd 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 171-174. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053608.

MIKEŠ, J., O. HANUŠ a J. KÁKONA. Methodology for Monitoring Lightning Stroke of an Object by Means of a Smart Sensoric. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2017). International Conference on Lightning & Static Electricity 2017, Winc Aichi, Nagoya, Aichi, 2017-09-13/2017-09-15. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2017.

EFMERTOVÁ, M., J. MIKEŠ a Z. NIKEL. STANDARDIZATION AND REGULATION OF THE ELECTROTECHNICAL BRANCHES IN CZECHOSLOVAKIA (1919-1939). In: JAKOBS, K. a K. BLIND, eds. Proceedings: 22nd EURAS Annual Standardisation Conference – Digitalisation: Challenge and Opportunity for Standardisation. 22nd EURAS Annual Standardisation Conference – Digitalisation: Challenge and Opportunity for Standardisation, Berlín, 2017-06-28/2017-06-30. Aachen: Druck und Verlagshaus Mainz GmbH, 2017. s. H3-H20. ISBN 978-3-95886-172-5.

VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK a J. KNÁPEK. Green Investment Scheme: Do Savings Deliver?. In: Proceedings of the 15th IAEE European Conference 2017 - HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?. 15th IAEE European Conference 2017 HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?, Vídeň, 2017-09-03/2017-09-06. Austrian Association for Energy Economics, 2017.

LACHMANOVÁ, M. Analysis of renewable resources production Benefits of RES power plants aggregation. In: LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. STOCHASTIKA 2017, Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017. s. 26.

BEMŠ, J., T. KRÁLÍK a O. STARÝ. Electricity Markets Integrations – What is the Current Status and Future Outlook of Bidding Zones Reconfiguration?. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 237-240. ISBN 978-80-553-3195-9.

HOLASOVÁ, A. Development of the activation of secondary control reserve. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

VAŠÍČEK, J., J. KNÁPEK a J. VECKA. Perspectives of cogeneration plants and district heating sector – assessment of the impact of CO2 auctions and other legislative changes. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 471-476. ISBN 978-80-553-3195-9. Dostupné z: http://toc.proceedings.com/35784webtoc.pdf

LACHMANOVÁ, M. Generation adequacy – RES short term variability analysis. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

LACHMANOVÁ, M. Resources adequacy – Analysis of renewable generation variability. In: Proceedings of the 15th IAEE European Conference 2017 - HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?. 15th IAEE European Conference 2017 HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?, Vídeň, 2017-09-03/2017-09-06. Austrian Association for Energy Economics, 2017. s. 1-6.

ERLEBACH, J. a O. KASL. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ V MANAGEMENTU LIDSKÝCH ZDROJŮ. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, Praha, 2017-12-18/2017-12-20. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2017. s. 753-762. sv. vol. VIII.. ISBN 978-80-87952-22-1. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2017.pdf

PAVLÍČEK, Josef et al. The Business Process Model Quality Metrics. In: PERGL, R. et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 13th International Workshop, EOMAS 2017, Held at CAiSE 2017, Essen, Germany, June 12-13, 2017, Selected Papers. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (EOMAS) 2017, Essen, 2017-06-12/2017-06-13. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. s. 134-148. Lecture Notes in Business Information Processing. sv. 298. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-68184-9. DOI 10.1007/978-3-319-68185-6_10.

SALABA, T. Business strategy of coal-fired power plant Dětmarovice from a publicly available data. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

Výzkumné zprávy

VÍTEK, M. et al. Znalecký posudek č. 116/2017 na ocenění práva využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 – 455.74/461,3-465,74 MHz. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. 116/2017.

BEMŠ, J., T. KRÁLÍK a M. LACHMANOVÁ. Studie ČEZ 2017. [Výzkumná zpráva] 2017.

Stránka vytvořena 15.06.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.