13000 / 13131 - Publikace - 2012

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

ŽIDEK, J. et al. A Contribution to Nyquist-Rate ADC Modeling - Detailed Algorithm Description. Radioengineering. 2012, 21(1), 252-257. ISSN 1210-2512.

POKORNY, J. et al. Targeting mitochondria for cancer treatment. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY. 2012, 17(1), 23-36. ISSN 1128-6598.

SPORKA, A., O. POLÁČEK a J. HAVLÍK. Segmentation of Speech and Humming in Vocal Input. Radioengineering. 2012, 21(3), 923-929. ISSN 1210-2512.

KUČERA, O. a D. HAVELKA. Mechano-electrical vibrations of microtubules-Link to subcellular morphology. Biosystems. 2012, 109(3), 346-355. ISSN 0303-2647. DOI 10.1016/j.biosystems.2012.04.009.

STRUHOVSKÝ, P. et al. Developing Model-Based Design Evaluation for Pipelined A/D Converters. Radioengineering. 2012, 2012(3), 898-903. ISSN 1210-2512.

BÁRTŮ, M. Speech disorder analysis using Matching Pursuit and Kohonen Self-Organizing Maps. Neural Network World. 2012, 22(6), 519-533. ISSN 1210-0552.

ZEMÁNEK, I., V. HAVLÍČEK a A. HAVRÁNEK. Software for Magnetic Flux Density Waveform Correction Systems. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 3-8. ISSN 1335-3632.

Články v ostatních periodikách

PARÁK, J. et al. Rehabilitation of Patients Using Accelerometers: First Experiments. Lékař a technika. 2012, 42(2), 65-68. ISSN 0301-5491.

POLČÁK, M., V. FABIÁN a M. DOBIÁŠ. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. Lékař a technika. 2012, 42(2), 100-103. ISSN 0301-5491.

SEDLÁK, J. a R. ČMEJLA. THE REAL-TIME VIZUALIZATION OF PNEUMOGRAM SIGNALS. Lékař a technika. 2012, 42(2), 89-91. ISSN 0301-5491.

TUROŇ, V. A study of parameters setting of the STADZT. Acta Polytechnica. 2012, 52(5), 106-111. ISSN 1210-2709.

LOŽEK, M., M. HORÁLKOVÁ a J. HAVLÍK. Mechanical Model of the Cardiovascular System: Determination of Cardiac Output by Dye Dilution. Lékař a technika. 2012, 42(2), 77-80. ISSN 0301-5491.

ŠKOPEK, M., B. KRAČMAR a D. ŠPULÁK. Monitoring of changes of the involvement by EMG in the areas of pelvic girdle, shoulder girdle, and back in the process of walking end Nordic walking. Journal of Outdoor Activities. 2012, 6(1), 6-19. ISSN 1802-3908.

ČERNÝ, V. a J. ŠŤASTNÝ. Feedback Visualization Influence on a Brain-Computer Interface Performance. Lékař a technika. 2012, 42(2), 96-99. ISSN 0301-5491.

VAVŘINA, J. et al. A phoneme classification using PCA and SSOM methods for a children disorder speech analysis. Lékař a technika. 2012, 42(2), 85-88. ISSN 0301-5491.

TUČKOVÁ, J. a M. ŠRAMKA. ANN application in emotional speech analysis. Int.J. of Data Analysis Techniques and Strategies. 2012, 4(3/2012), 256-276. ISSN 1755-8050. DOI 10.1504/IJDATS.2012.047819.

HAVLÍK, J. Vzdálený monitoring pomáhá. Pražská technika. 2012, 14(3), 21. ISSN 1213-5348.

POLLÁK, P. a M. BORSKÝ. Small and Large Vocabulary Speech Recognition of MP3 Data under Real-Word Conditions: Experimental Study. Communications in Computer and Information Science. 2012, 314 409-419. ISSN 1865-0929. DOI 10.1007/978-3-642-35755-8_29.

ŠŤASTNÝ, J. Od algoritmu k číslicovému obvodu. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(1), 14-18. ISSN 1804-4891.

HAVEL, T. a J. BALACH. Use of Correlation Analysis for Onset Epileptic Seizure Detection. Lékař a technika. 2012, 42(2), 92-95. ISSN 0301-5491.

MATOUŠEK, D. Nábojové pumpy - přehled. Slaboproudý obzor. 2012, 68(3), 25-30. ISSN 0037-668X.

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace pomocí assertions: seznámení. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(6), 4-8. ISSN 1804-4891.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ a M. ŠVADLENKA. EEG database merging for BCI applications. ElectroScope. 2012, 2012(3), 1-7. ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r5c4c3.pdf

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. AUTOMATIC SEGMENTATION OF PHONEMES DURING THE FAST REPETITION OF (/PA/-/TA/-/KA/) SYLLABLES IN A SPEECH AFFECTED BY HYPOKINETIC DYSARTHRIA. Lékař a technika. 2012, 42(2), 81-84. ISSN 0301-5491.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05050-7.

ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. ISBN 978-80-01-05164-1.

HAVLÍK, J. a O. ŠTĚPÁNKOVÁ, eds. Smart Homes 2012. Praha, 2012-11-20. Prague: Czech Technical University, 2012. ISBN 978-80-01-05144-3. Dostupné z: http://amber.feld.cvut.cz/smarthomes/

LHOTSKÁ, L. a J. HAVLÍK, eds. The Fifth Biomedical Engineering Conference of Young Biomedical Engineers and Researchers YBERC 2012. Praha, 2012-07-11/2012-07-13. Praha: FEL ČVUT, 2012. Dostupné z: http://www.yberc.sk/2012

LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05153-5. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat/index.htm

BORTEL, R. a P. SOVKA. Real-Time Robust Heart Rate Estimation Based on Bayesian Framework and Grid Filters. In: MAGDALENA-BENEDITO, R. et al., eds. Medical Applications of Intelligent Data Analysis. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2012. s. 67-90. ISBN 978-1-4666-1803-9.

Stati ve sbornících konferencí

ŠPULÁK, D. Zpracování povrchových elektromyografických signálů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 49-52. ISBN 978-80-01-05050-7.

HAVLÍK, J. et al. Modular Hardware Design and Realization for Vital Signs Monitoring. In: Ambient Assisted Living and Home Care. The 4th International Workshop on Ambient Assisted Living, Vitoria-Gasteiz, 2012-12-03/2012-12-05. Heidelberg: Springer, 2012. s. 192-199. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-35394-9.

BALACH, J. DETECTING TECHNICAL INTERFERENCE IN MULTICHANNEL ECOG RECORD. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05153-5. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat/

HAVEL, T. Frequency Domain Modification Filter in Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

ŠPULÁK, D. et al. Muscle Activity Detection Using EMG Envelope Thresholding - Comparison of Various Approaches. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-970519-4-5.

HAVEL, T., J. BALACH a P. JEŽDÍK. Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 172-176. ISBN 978-80-214-4539-0.

HAVEL, T. High Frequency Oscillations in iEEG records: The Automatic Detection. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 39-41. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

ŠŤASTNÝ, J. A Modular Hardware Platform for Brain Computer Interface. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 287-290. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

POKORNÝ, M. a J. HAVLÍK. Kompaktní senzorický systém pro sběr biologických signálů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 53-56. ISBN 978-80-01-05050-7.

NOVOTNÝ, M. et al. HODNOCENÍ HYPOKINETICKÝCH PROMLUV U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ POMOCÍ VOICE ONSET TIME. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 118-120. ISBN 978-80-7262-940-4.

DOBIÁŠ, M. Application of Independent Component Analysis for High-resolution EEG Classification. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-01-05043-9.

HAVRÁNEK, A. Correction of Magnetic Flux Density Waveform. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-3. ISBN 978-80-01-05043-9.

TUROŇ, V., P. SOVKA a M. VLČEK. Vybrané adaptivní metody pro spektrální analýzu signálů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 20-23. ISBN 978-80-01-05050-7.

LUSTYK, T., P. BERGL a R. ČMEJLA. THE RELATION BETWEEN SPECTRAL CHANGES DISTANCE AND PROLONGATION IN SPEECH OF STUTTERERS. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-970519-4-5.

TUROŇ, V., P. SOVKA a M. VLČEK. Comparison of selected methods for spectral analysis of non-stationary signals. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 317-321. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Parametrizace průběhu křivky pro hodnocení chraptivosti. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. ISBN 978-80-970519-4-5.

JANČA, R. Robust Spike Detection for Quantitative Evaluation of Multichannel Intracranial Electroencephalography. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

BORSKÝ, M. Experimental Setup of LVCSR System Based on HTK Tools for Evaluation and Development Purposes. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

LUSTYK, T., R. ČMEJLA a P. BERGL. Hodnoceni koktavosti. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 108-112. ISBN 978-80-01-05050-7.

LOŽEK, M., J. HAVLÍK a Z. HORČÍK. Návrh mechanického modelu kardiovaskulárního systému. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 62-67. ISBN 978-80-01-05050-7.

HAVLÍK, J. et al. The database of the cardiovascular system related signals. In: BÖHM, CH. et al., eds. Information Technology in Bio- and Medical Informatics. 3rd International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Vienna, 2012-09-04/2012-09-05. Heidelberg: Springer, 2012. s. 169-170. LNCS 7451. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-32394-2. DOI 10.1007/978-3-642-32395-9_14.

DOBIÁŠ, M. Verifikace a úpravy klastrování výsledků ICA při zpracování EEG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 36-43. ISBN 978-80-01-05050-7.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Hodnocení chraptivosti na základě analýzy akustického signálu řeči. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 51-58. ISBN 978-80-01-05133-7.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Automatické hodnocení poruch artikulace založené na rychlém opakování slabik u pacientů trpících Parkinsonovou nemocí. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 35-40. ISBN 978-80-01-05133-7.

RUSZ, J., M. NOVOTNÝ a T. TYKALOVÁ. Akustické analýzy řeči u Parkinsonovy nemoci. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 45-50. ISBN 978-80-01-05133-7.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Parametrizace prodloužené fonace pro hodnocení chraptivosti. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 126-128. ISBN 978-80-7262-940-4.

NEJEPSOVÁ, M. et al. Objektivní hodnocení závažnosti vývojové dysfázie dle mluveného projevu dětí. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 102-107. ISBN 978-80-01-05050-7.

SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. VOKŘÁL. Využití pneumografie a záznamu pneumogramu pro foniatrická vyšetření. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 124-125. ISBN 978-80-7262-940-4.

ŠENFELD, L. a V. TŮMA. SOFTWARE PRO PREZENTACI EEG SIGNÁLŮ A JEJICH ANALÝZ VYTVOŘENÝCH V MATLABU. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 74. ISBN 978-80-970519-4-5. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2012

TUROŇ, V. A study of parameters setting of the STADZT. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05043-9.

BORSKÝ, M. a P. POLLÁK. Knowledge-Based and Automated Clustering in MLLR Adaptation of Acoustic Models for LVCSR. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 33-36. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

NÁHLÍK, J. Simulation of the Switched Capacitor Filter Bank by WinSpice program. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

KOSTÍLEK, M. a J. ŠŤASTNÝ. EEG biometric identification: repeatability and influence of movement-related EEG. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 147-150. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

PARÁK, J. Heart Rate Detection from Ballistocardiogram. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

RUSZ, J. et al. Artikulace samohlásek u Parkinsonovy nemoci. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 121-123. ISBN 978-80-7262-940-4.

LUSTYK, T., P. BERGL a R. ČMEJLA. Použití systému hodnocení LBDL jako kontrolních dat pro automatické algoritmy. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 112-114. ISBN 978-80-7262-940-4.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Assessment of Hoarseness by Means of Analysis of Acoustic Signals. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 62-63. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

POLČÁK, M., M. DOBIÁŠ a V. FABIÁN. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. In: Proceedings of the 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Eight Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2012-10-25/2012-10-28. Brno: NOVPRESS, 2012. s. 116. ISBN 978-80-87342-15-2.

TYKALOVÁ, T., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Akustické analýzy nestability rytmu u Parkinsonovy nemoci. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-3. ISBN 978-80-970519-4-5. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2012/

JANČA, R. et al. DETEKCE VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ V CHRONICKÉM MODELU TEMPORÁLNÍ EPILEPSIE. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-970519-4-5. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2012/

SEDLÁK, J. a R. ČMEJLA. Design and Construction of Pneumograph. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 59-61. ISBN 978-80-01-05164-1.

VAVŘINA, J. GRAVITY IN VOWEL MISCLASSIFICATION FOR CHILDREN WITH SPEECH DISORDER. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05153-5. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat/index.htm

NEJEPSOVÁ, M. Subjective listening tests for the evaluation of developmental dysphasia. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

CEJNAR, M., J. PARÁK a J. HAVLÍK. MINIATURE WIRELESS DEVICE FOR INERTIAL MEASUREMENT. In: HAVLÍK, J. a O. ŠTĚPÁNKOVÁ, eds. Smart Homes 2012. Praha, 2012-11-20. Prague: Czech Technical University, 2012. s. 18-21. ISBN 978-80-01-05144-3.

LUSTYK, T., P. BERGL a R. ČMEJLA. Relation Between Stuttering Severity and Automatic Algorithms. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 52-53. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

NOVOTNÝ, M. Automatická segmentace hlásek při rychlém opakovaní slabik (/pa/-/ta/-/ka/) u hypokinetické dysartrie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 92-97. ISBN 978-80-01-05050-7.

LOŽEK, M. Model of the Cardiovascular System: Pump Control. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

PARÁK, J. a J. HAVLÍK. Klasifikácia život ohrozujúcich stavov. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 57-61. ISBN 978-80-01-05050-7.

PARÁK, J. et al. Modular development telemonitoring system. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 494-498. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256343.

BARTOŠEK, J. a V. HANŽL. Prozodická analýza a modelování. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 78-80. ISBN 978-80-01-05050-7.

BAUER, L., J. RUSZ a R. ČMEJLA. ALGORITMY DETEKCE ŘEČOVÝCH PATOLOGIÍ NA ZÁZNAMECH PRODLOUŽENÝCH FONACÍ. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 109-111. ISBN 978-80-7262-940-4.

ŠPULÁK, D. a P. MIKULÍKOVÁ. Segmentation of Electromyographic Signal During Periodic Movements. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

ČMEJLA, R. Syntéza audio signálů. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-970519-4-5.

KUBEŠ, J. et al. IMPLEMENTATION OF THE BLUETOOTH WIRELESS COMMUNICATION USING THE FINITE STATE MACHINE. In: HAVLÍK, J. a O. ŠTĚPÁNKOVÁ, eds. Smart Homes 2012. Praha, 2012-11-20. Prague: Czech Technical University, 2012. s. 33-35. ISBN 978-80-01-05144-3.

ŠPULÁK, D., J. SEDLÁK a R. ČMEJLA. Processing of Multichannel Surface Electromyographic Signals. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. ISBN 978-80-01-05164-1.

NOVOTNÝ, M. Characterization of magnetoelastic properties of magnetic shape memory alloys by ultrasound methods. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

RUSZ, J. Dopaminergic effects on speech impairment in early Parkinson's disease. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 35-38. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

BAUER, L., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Estimation of fundamental frequency in pathological speech. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 45-47. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

KOSTÍLEK, M. Využití EEG signálu pro identifikaci osob. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 30-35. ISBN 978-80-01-05050-7.

STRÁNÍK, A. Comparison of Harmonics-to-noise Ratio Estimated in Frequency Domain with Praat. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Objektivizace chraptivosti - porovnání výpočtu HNR ve frekvenční oblasti s Praatem. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 113-119. ISBN 978-80-01-05050-7.

VAVŘINA, J., P. ZETOCHA a J. TUČKOVÁ. Detection of Degree of Developmental Dysphasia based on Methods of Vowel Analysis. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 503-507. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256345. Dostupné z: http://tsp.vutbr.cz/

CHRÁSTKOVÁ, M. et al. Komparativní analýza běhu na lyžích volnou technikou a bruslení na kolečkových lyžích. In: Scientia Movens - Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 27. března 2012. Scientia Movens, Praha, 2012-03-27. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 28-36. ISBN 978-80-86317-92-2.

SEDLÁK, J.S. a R. ČMEJLA. Evaluation of respiratory parameters from pneumogram. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-3. ISBN 978-80-970519-4-5.

HAUSER, J. et al. SYSTEM ANALYZE OF THE WINDKESSEL MODELS. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 7-11. ISBN 978-80-01-05153-5.

MACHEK, J., J. PARÁK a J. HAVLÍK. MOVEMENT DETECTION IN THE ACCELEROMETER DATA. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 2-6. ISBN 978-80-01-05153-5.

JANČA, R. a R. ČMEJLA. ROBUST EPILEPTIFORM SPIKE DETECTION IN INTRACRANIAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 50-51. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

HAVEL, T. a P. JEŽDÍK. DETEKOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH GRAFOELEMENTŮ V iEEG ZÁZNAMU. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-970519-4-5. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2012

NEJEPSOVÁ, M., R. ČMEJLA a J. VOKŘÁL. Evaluation of severity of developmental dysphasia. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 54-56. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

JANÍK, J., P. SOVKA a M. VLČEK. How we came up with ADZCT. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 119-122. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

BARTOŠEK, J. REAL-TIME MOŽNOSTI ZKRÁCENÉ AUTOKORELAČNÍ FUNKCE PRO DETEKCI ZÁKLADNÍ FREKVENCE. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-970519-4-5.

GRILL, P. The database of the children with developmental dysphasia. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 32-34. ISBN 978-80-01-05153-5. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat/index.htm

TŮMA, V. a L. ŠENFELD. MATLAB GENERATED EEG SIGNAL PRESENTATION SOFTWARE. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05153-5. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat/

BROŽOVÁ, H. et al. Hodnocení spolehlivosti dotazníku na poruchy chůze u Parkinsonovy nemoci. In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 26. slovenský a český neurologický zjazd, Martin, 2012-11-07/2012-11-10. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012. s. 15. ISSN 1210-7859.

TALÁCKOVÁ, L. et al. REHABILITATION USING ACCELEROMETERS: TINNETI BALANCE ASSESSMENT TOOL AND MEASUREMENTS OF PACIENT AFTER HIP REPLACEMENT. In: HAVLÍK, J. a O. ŠTĚPÁNKOVÁ, eds. Smart Homes 2012. Praha, 2012-11-20. Prague: Czech Technical University, 2012. s. 14-17. ISBN 978-80-01-05144-3.

ČMEJLA, R. Using of Bayesian changepoint detectors in analysis of speech pathology. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 32-34. ISBN 978-80-01-05164-1.

POKORNÝ, M. Collision-free Path Planning for Mobile Robots Based on Extended A* Algorithm. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

KREJČÍ, R. Rozpoznávání řeči pomocí signálových procesorů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 75-77. ISBN 978-80-01-05050-7.

TYKALOVÁ, T. et al. Akustické analýzy emocí u Parkinsonovy nemoci. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 129-131. ISBN 978-80-7262-940-4.

LUSTYK, T. Detection of Repetitions in Stuttered Speech by Means of VAD and Time Thresholds. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

KOSTÍLEK, M. EEG signal as biometric characteristic and its long-term temporal stability. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

JANÍK, J., P. SOVKA a M. VLČEK. How we came up with ADZCT The way from DZCT to ADZCT. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 119-122. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

KLAPUCH, J. a P. POLLÁK. ANALÝZA POTLAČOVÁNÍ AKUSTICKÉHO ECHA A DTD DETEKCE V CHYTRÝCH TELEFONECH. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-970519-4-5.

MIZERA, P. a P. POLLÁK. Odhad základního tónu řeči s lokalizací hlasivkových pulsů a pitch-synchronní segmentace. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-970519-4-5.

ONDRÁČEK, V. Computation of TRAP Speech Features Using MATLAB and QuickNet Toolkit. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Automatické hledání významných pozic v Parkinsonických promluvách založených na rychlém opakováni slabik /pa/ - /ta/ - /ka/. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-970519-4-5. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2012/

JEŽDÍK, P. a A. JAHODOVÁ. STATISTICKÁ ANALÝZA KLINICKÉ STUDIE CHARAKTERISTICKÝCH MRI RYSŮ EPIELPTOGENNÍCH ZÓN U DĚTÍ S TUBEROZNÍMI SKLERÓZAMI. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 33. ISBN 978-80-970519-4-5. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2012

BALACH, J. a P. JEŽDÍK. ODHALOVÁNÍ TECHNICKÝCH ARTEFAKTŮ VE VÍCEKANÁLOVÉM ECOG ZÁZNAMU. In: 20th Annual Conference Proceeding's Technical Computing Bratislava 2012. Technical Computing Bratislava 2012, Bratislava, 2012-11-07. Praha: Humusoft, 2012. s. 11. ISBN 978-80-970519-4-5. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2012

NEJEPSOVÁ, M. et al. Hodnocení vývojové dysfázie. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 115-117. ISBN 978-80-7262-940-4.

ŽIDEK, J. et al. An FPGA Algorithm Development for an Improved Servo-Loop Method. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). 15th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Tallinn, 2012-04-18/2012-04-20. New York: IEEE Computer Society Press, 2012. s. 151-154. ISBN 978-1-4673-1185-4.

LHOTSKÁ, L. a J. HAVLÍK. User involvement and system adaptability. In: BIERHOFF, I. et al., eds. Partnership for Social Innovation in Europe. AAL FORUM 2011, Lecce, 2011-09-26/2011-09-28. Eindhoven: Smart Homes, 2012. s. 513-515. ISBN 978-90-819709-0-7.

ZEMÁNEK, I., V. HAVLÍČEK a A. HAVRÁNEK. Software for Magnetic Flux Density Waveform Correction Systems. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 12. ISBN 978-80-227-3770-8.

ZEMÁNEK, I., V. HAVLÍČEK a A. HAVRÁNEK. Sensor of Magnetic Flux Density Waveform Distortion. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 137. ISBN 978-80-01-05078-1.

NOVÁ, I., V. HAVLÍČEK a I. ZEMÁNEK. Dynamic Hysteresis Loops Modelling by Means of Extended Hyperbolic Model. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 138. ISBN 978-80-01-05078-1.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Evaluation of Parkinsonian speech attributes obtained from utterances based upon the fast /pa/ - /ta/ - /ka/ syllables repetition. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 57-58. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

BOCKLET, T. et al. Automatic Speech Evaluation of Parkinson's Disease. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 12-15. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

DOLEŽAL, J., V. ČERNÝ a J. ŠŤASTNÝ. Online motor-imagery based BCI. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 65-68. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

GRILL, P. Odhad formantů v patologické řeči. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 82-85. ISBN 978-80-01-05050-7.

HAVLÍK, J., O. FOUSEK a M. LOŽEK. Patient monitoring using bioimpedance signal. In: BÖHM, CH. et al., eds. Information Technology in Bio- and Medical Informatics. 3rd International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Vienna, 2012-09-04/2012-09-05. Heidelberg: Springer, 2012. s. 171-172. LNCS 7451. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-32394-2. DOI 10.1007/978-3-642-32395-9_15.

BAUER, L. Zkušenosti s programováním kochleárních implantátů u dětí a mladistvých. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05133-7.

ČMEJLA, R. et al. Analýza patologického hlasu a řeči v laboratoři SAMI ČVUT. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 28-30. ISBN 978-80-7262-940-4.

ČMEJLA, R. Techniky číslicové audio syntézy v MATLABu. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 11-16. ISBN 978-80-01-05133-7.

LUSTYK, T., P. BERGL a R. ČMEJLA. Akusticke parametry pro analyzu neplynule reci. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 25-30. ISBN 978-80-01-05133-7.

RUSZ, J. et al. Acoustic Analysis of Speech Progression in Parkinson's Disease. In: Twenty-second Meeting of the European Neurological Society. Praha, 2012-06-09/2012-06-12. HEIDELBERG: European Neurological Society, 2012. s. 4. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354.

ČMEJLA, R. a J. RUSZ. Akustické analýzy poruch hlasu a řeči u onemocnění centrální nervové soustavy. In: Sborník příspěvků MEDSOFT 2012. MEDSOFT 2012, Roztoky u Prahy, 2012-03-20/2012-03-21. Praha: Creative Connections, 2012. s. 52-60. ISSN 1803-8115.

BRTNÍK, Bohumil a D. MATOUŠEK. Compiling a Conductivity Matrix of a Switched Currents Circuits by Means of Two-Graphs. In: Energy Procedia. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN ENERGY ENGINEERING (ICAEE), Bangkok, 2011-12-27. Amsterdam: Elsevier, 2012. s. 167-172. ISSN 1876-6102.

MATOUŠEK, D., Miroslav STEHLÍK a Zdeňka DOSTÁLOVÁ. The INZ-BUS. In: QIONG, Junqiao, ed. Lecture Notes in Information Technology. 2012 International Conference on Future Electrical Power and Energy Systems, Sanya, 2012-02-21/2012-02-22. Newark, Delaware: Information Engineering Research Institute, 2012. s. 129-133. ISSN 2070-1918. ISBN 978-1-61275-005-7.

NERUDOVÁ, M. et al. Signal preprocessing and fractal analysis of luminol photon emission from neutrophils. In: NAWROCKA-BOGUSZ, H.N., ed. Fields of the cell. Fields of the cell, International conference on basic research and theory on cell electromagnetic fields and their contribution to life processes, Basel, 2012-10-06/2012-10-07. 2012. s. 12-13. Dostupné z: http://www.fieldsofthecell2012.com/

JANÍK, J., P. SOVKA a M. VLČEK. Cesta k Aproximovanej Diskrétnej Zolotarev Kosínusovej Transformácii. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 14-19. ISBN 978-80-01-05050-7.

NÁHLÍK, J. a J. HOSPODKA. Techniky implementace banky filtrů pomocí SC obvodů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 24-29. ISBN 978-80-01-05050-7.

NEJEPSOVÁ, M. et al. The severity rating of developmental dysphasia by utterances from 5-7 years old patients. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 191-194. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

CHRÁSTKOVÁ, M. et al. Comparison of Barefoot and Shoe Running. In: The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness - Vol. 52 - Suppl. I to No. 6 - December 2012. 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference, Praha, 2012-11-22/2012-11-25. Roma: Instituto di Medicina e Scienza dello Sport, 2012. s. 4.

KLAPUCH, J. Modelling of Real Acoustic Echo and Environmental Noise Background in Smartphone Devices. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

NEJEPSOVÁ, M. et al. Charakteristické rysy v řečovém projevu dětí s vývojovou dysfázií. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 31-34. ISBN 978-80-01-05133-7.

HAVEL, T. DETECTION OF HIGH-FREQUENCY ACTIVITY IN IEEG RECORDS OF EPILEPTIC PATIENTS. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2012 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2012-11-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05153-5. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat/

BALACH, J. et al. Detection of Epieptic Seizure from Scalp EEG as a Support for SPECT Scan. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 116-119. ISBN 978-80-214-4539-0.

TYKALOVÁ, T. et al. Acoustic Analysis of Stress Pattern in Parkinson's disease. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals - Proceedings. Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals, Praha, 2012-11-26. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2012. s. 64-66. ISBN 978-80-01-05164-1. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/cgw12/

JANČA, R. et al. Lokalizace zdrojů epileptiformních výbojů při peroperační kortikografii. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 44-48. ISBN 978-80-01-05050-7.

BORSKÝ, M. Použitie MLLR adaptácie akustických modelov trifónov v rozpoznávači spojitej reči na bázi HTK. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 68-74. ISBN 978-80-01-05050-7.

BAUER, L. Odhad základní hlasivkové frekvence v patologické řeči. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY, Praha, 2012-05-24/2012-05-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 86-92. ISBN 978-80-01-05050-7.

BAUER, L. Harmonic-to-noise ratio extraction for speech pathology detection on sustained vowel phonations. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

TYKALOVÁ, T. et al. Akustické analýzy důrazu u Parkinsonovy nemoci. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. Sborník 85. akustického semináře. 85. akustický seminář, Želiv, 2012-10-16/2012-10-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 65-70. ISBN 978-80-01-05133-7.

Dizertace

NOVÁ, I. Matematické modelování hystereze a jeho využití při měření otevřených vzorků magneticky měkkých materiálů. Datum obhajoby 2013-03-15. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektrických pohonů a trakce. Vedoucí práce I. ZEMÁNEK.

RUSZ, J. Acoustic Analysis of Voice and Speech Disorders in Parkinson’s Disease. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra teorie obvodů.

Výzkumné zprávy

BORTEL, R. Bluetooth Low Energy Link Reference Design. [Výzkumná zpráva] 2012.

PARÁK, J. et al. Intelligent Primer Nurse. [Výzkumná zpráva] Praha: FEL ČVUT, 2012. Zpráva č. !!!.

Nepublikované přednášky

HAVLÍK, J. Střípky z konferencí Smart Homes 2012 a AAL Forum 2012. [Nepublikovaná přednáška] FCC Public, s. r. o.. 2012-11-21.

HAVLÍK, J. AAL Forum 2012. [Nepublikovaná přednáška] Smart Homes 2012. 2012-11-20.

Stránka vytvořena 15.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.