13000 / 13131 - Publikace - 2017

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

TYKALOVÁ, T. et al. Distinct patterns of imprecise consonant articulation among Parkinson's disease, progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy. Brain and Language. 2017, 165 1-9. ISSN 0093-934X. DOI 10.1016/j.bandl.2016.11.005.

BONNET, C. et al. GABA spectra and remote distractor effect in progressive supranuclear palsy: A pilot study. Revue Neurologique. 2017, 173(4), 225-229. ISSN 0035-3787. DOI 10.1016/j.neurol.2017.03.007.

HAVRÁNEK, A. et al. Implementation of rapid imaging system on the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design. 2017, vol. 123 857-860. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2017.03.129.

HLAVNIČKA, J. et al. Automated analysis of connected speech reveals early biomarkers of Parkinson’s disease in patients with rapid eye movement sleep behaviour disorder. Scientific Reports. 2017, 7(12), ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-017-00047-5. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/s41598-017-00047-5

RUSZ, J. et al. High-Accuracy Voice-Based Classification Between Patients With Parkinson’s Disease and Other Neurological Diseases May Be an Easy Task With Inappropriate Experimental Design. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2017, 25 1319-1321. ISSN 1534-4320. DOI 10.1109/TNSRE.2016.2621885.

DESHAZER, G. et al. Computational modeling of 915 MHz microwave ablation: comparative assessment of temperature-dependent tissue dielectric models. Medical Physics. 2017, 44(9), 4859-4868. ISSN 0094-2405. DOI 10.1002/mp.12359.

WEINZETTL, V. et al. Dust remobilization experiments on the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design. 2017, vol. 124 446-449. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2017.01.044.

BORSKÝ, M. et al. Dithering techniques in automatic recognition of speech corrupted by MP3 compression: Analysis, solutions and experiments. Speech Communication. 2017, 86 75-84. ISSN 0167-6393. DOI 10.1016/j.specom.2016.11.007.

RUSZ, J. et al. Comparative analysis of speech impairment and upper limb motor dysfunction in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. 2017, 124(4), 463-470. ISSN 0300-9564. DOI 10.1007/s00702-016-1662-y.

KUDLÁČEK, J. et al. Lacosamide and Levetiracetam Have No Effect on Sharp-Wave Ripple Rate. Frontiers in Neurology. 2017, 8 ISSN 1664-2295. DOI 10.3389/fneur.2017.00687. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2017.00687/full

HAVRÁNEK, A. a I. ZEMÁNEK. Magnetizing process control for compensation ferrometers. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2017, 443 137-141. ISSN 0304-8853. DOI 10.1016/j.jmmm.2017.07.054.

KUBÁK, J., P. SOVKA a M. VLČEK. Evaluation of Computing Symmetrical Zolotarev Polynomials of the First Kind. Radioengineering. 2017, 26(3), 903-913. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2017.0903.

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Guidelines on the switch transistors sizing using the symbolic description for the cross-coupled charge pump. Radioengineering. 2017, 26(3), 781-790. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2017.0781.

WEINZETTL, V. et al. Progress in diagnostics of the COMPASS tokamak. Journal of Instrumentation. 2017, vol. 12(issue 12), ISSN 1748-0221. DOI 10.1088/1748-0221/12/12/C12015. Dostupné z: http://stacks.iop.org/1748-0221/12/i=12/a=C12015?key=crossref.04f1ec5d5769d8be41b63792424cebed

ŠEBEK, J. et al. Analysis of minimally invasive directional antennas for microwave tissue ablation. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA. 2017, 33(1), 51-60. ISSN 0265-6736. DOI 10.1080/02656736.2016.1195519.

ŠEBEK, J. et al. Feasibility Assessment of Microwave Ablation for Treating Esophageal Varices. Journal of Medical Devices. 2017, 11(3), ISSN 1932-6181. DOI 10.1115/1.4037187.

MATOUŠEK, D., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. New Discrete Fibonacci Charge Pump Design, Evaluation and Measurement. Measurement Science Review. 2017, 2017(3), 100-107. ISSN 1335-8871. DOI 10.1515/msr-2017-0013.

POPLOVÁ, M., P. SOVKA a C.M. CIFRA MICHAL. Poisson pre-processing of nonstationary photonic signals: Signals with equality between mean and variance. PLoS ONE. 2017, 12(12), ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0188622. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188622

FICKER, O. et al. Losses of runaway electrons in MHD-active plasmas of the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion. 2017, 57(7), ISSN 0029-5515. DOI 10.1088/1741-4326/aa6aba.

ADAMEK, J. et al. Electron temperature and heat load measurements in the COMPASS divertor using the new system of probes. Nuclear Fusion. 2017, 57(11), ISSN 0029-5515. DOI 10.1088/1741-4326/aa7e09.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Systém monitorování krevního zásobování transplantovaného orgánu. Původci: R. BORTEL et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 31012. 2017-09-12. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10331720&lan=cs&s_majs=&s_puvo=bortel&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

KALA, D. et al. /GD-Tracker/ A software for blood-brain barrier permeability assessment. Lékař a technika. 2017, 47(2), 43-48. ISSN 0301-5491.

ZBOŘILOVÁ, M.Z., J. SEDLÁK a B.K. KRAČMAR. Rowing stroke on a single scull versus rowing stroke on an ergometer Concept 2 - Preliminary case study. Journal of Outdoor Activities. 2017, 1(11), 20-28. ISSN 1802-3908.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HAVLÍK, J. a K. ROUBÍK, eds. Seminář biomedicínského inženýrství 2017. Praha, 2017-04-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06133-6.

HAVLÍK, J., N. HAVLÍČKOVÁ a Z. HORČÍK, eds. Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2017. Chlum u Třeboně, 2017-09-19/2017-09-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06134-3.

GRILL, P. a J. TUČKOVÁ. Classification and Detection of Specific Language Impairments in Children Based on their Speech Skills. In: Learning Disabilities - An International Perspective. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2017. ISBN 978-953-51-3652-1.

Stati ve sbornících konferencí

KUDLÁČEK, J. et al. Long-term fluctuations in seizure probability in tetanus toxin model of epilepsy. In: The Eleventh Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, 2017-11-28/2017-11-29. Praha: Czech Neuroscience Society, 2017.

HAVRÁNEK, A. a I. ZEMÁNEK. New Compensation Ferrometer Design. In: Magnetic Measurements 2017 Book of abstracts. Magnetic measurements 2017, Praha, 2017-09-17/2017-09-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 42. ISBN 978-80-01-06188-6.

JANČA, R. et al. Intraoperative in vivo thermography in safety control of the electrical stimulation mapping. In: 32nd International Congress on Epilepsy - Barcelona. 32nd International Epilepsy Congress, Barcelona, 2017-09-02/2017-09-06. The International League Against Epilepsy, 2017. Dostupné z: http://epilepsybarcelona2017.org

FALLAHI, H. et al. Global microwave endometrial ablation for menorrhagia treatment. In: Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE. Conference on Energy-Based Treatment of Tissue and Assessment IX, San Francisco, CA, 2017-01-29/2017-01-30. Bellingham: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2017. Proceedings of SPIE. sv. 10066. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0573-2. DOI 10.1117/12.2254097.

MACÍK, M. et al. Breathing Friend: Tackling Stress Through Portable Tangible Breathing Artifact. In: Human-Computer Interaction – INTERACT 2017. 16th IFIP TC 13 International Conference INTERACT 2017, Mumbai, 2017-09-25/2017-09-29. Wien: Springer, 2017. s. 106-115. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI. sv. 10516. ISSN 1611-3349. ISBN 9783319680583. DOI 10.1007/978-3-319-68059-0_6. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68059-0_6

PAULŮ, F. a J. HOSPODKA. GEEC: Graphic editor of electrical circuits. In: 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 155-158. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8.

PAULŮ, F. a J. HOSPODKA. Návrh analogové neuronové sítě. In: 978-80-01-06161-9. LDD'17 Letní doktorandské dny, Praha, 2017-05-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 31-37. ISBN 978-80-01-06161-9. Dostupné z: http://sami.feld.cvut.cz/ldd17/sbornik_LDD2017.pdf

ŠAJDÍKOVÁ, M et al. Laserová část FLACS v rukách rezidenta - naše zkušenosi. In: 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Ostrava, 2017-05-19/2017-05-20. Prague: ČLS JEP, 2017. s. 33. ISBN 978-80-906549-6-9.

KALA, D. et al. ROZSAH POŠKOZENÍ HEMATOENCEFALICKÉ BARIERY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ. In: 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd. Brno, 2017-11-22/2017-11-25. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017. ISSN 1802-4041. Dostupné z: http://www.csns2017.cz/abstrakta/

HAVRÁNEK, A. Regulátor magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů. In: 978-80-01-06161-9. LDD'17 Letní doktorandské dny, Praha, 2017-05-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 16-19. ISBN 978-80-01-06161-9. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd17/

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Analýza přechodových dějů v křížově vázané nábojové pumpě. In: 978-80-01-06161-9. LDD'17 Letní doktorandské dny, Praha, 2017-05-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 25-30. ISBN 978-80-01-06161-9. Dostupné z: http://sami.feld.cvut.cz/ldd17/sbornik_LDD2017.pdf

NÁHLÍK, J. a J. HOSPODKA. Efektivita optimalizačních metod pro SC obvody. In: 978-80-01-06161-9. LDD'17 Letní doktorandské dny, Praha, 2017-05-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 20-24. ISBN 978-80-01-06161-9. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd17/

VESELÁ, M et al. Akcelerovaný cross-linking – roční výsledky. In: 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Ostrava, 2017-05-19/2017-05-20. Prague: ČLS JEP, 2017. s. 28. ISBN 978-80-906549-6-9.

JANČA, R. et al. Intraoperative thermography in safety control of the electrical stimulation mapping. In: 2017 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA). Rochester, Minesota, 2017-05-07/2017-05-10. Piscataway: IEEE Service Center, 2017. s. 183-188. ISBN 978-1-5090-2983-9. DOI 10.1109/MeMeA.2017.7985872. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7985872

HAVLÍČKOVÁ, N. Hydrodynamická měření ve vodohospodářských systémech. In: 978-80-01-06161-9. LDD'17 Letní doktorandské dny, Praha, 2017-05-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 38. ISBN 978-80-01-06161-9.

CHVOJKA, J. et al. Úloha interiktálních výbojů v patogenezi vzniku záchvatů. In: 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd. Brno, 2017-11-22/2017-11-25. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017. ISSN 1802-4041.

JANČA, R. et al. In Vivo Thermography Measurement of Diathermy Lesion in Neurosurgery. In: The Eleventh Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, 2017-11-28/2017-11-29. Praha: Czech Neuroscience Society, 2017.

KUDLÁČEK, J. et al. Changes in microseizure properties anticipate seizure clusters in tetanus toxin model of temporal lobe epilepsy. In: 32nd International Congress on Epilepsy - Barcelona. 32nd International Epilepsy Congress, Barcelona, 2017-09-02/2017-09-06. The International League Against Epilepsy, 2017.

KOSEK, M. a P. MIZERA. Implementation of Cepstral Voice Activity Detector. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 1-4. ISBN 978-80-01-06153-4.

HLAVNIČKA, J. et al. Dysprosody Differentiate Between Parkinson’s Disease, Progressive Supranuclear Palsy, and Multiple System Atrophy. In: INTERSPEECH 2017. Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Stockholm, 2017-08-20/2017-08-24. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2017. s. 1844-1848. ISSN 1990-9772. DOI 10.21437/Interspeech.2017-762. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.21437/Interspeech.2017-762

NOVOTNÝ, M. et al. Acoustic evaluation of nasality in cerebellar syndromes. In: INTERSPEECH 2017. Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Stockholm, 2017-08-20/2017-08-24. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2017. s. 3132-3136. ISSN 1990-9772. DOI 10.21437/Interspeech.2017-381. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/abstracts/0381.html

VLACHYNSKÁ, A, Z KOMINKOVA OPLATKOVA a M. ŠRAMKA. The coordinate system of the eye in cataract surgery: Performance comparison of the circle Hough transform and Daugman’s algorithm. In: SIMIS, T. a Ch. TSITOURAS, eds. Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS, Rhodes, 2016-09-19/2016-09-25. New York: AIP Conference Proceedings, 2017. AIP Conference Proceedings. sv. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6. DOI 10.1063/1.4992259. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4992259

KUDLÁČEK, J. et al. Changes in microseizure properties anticipate seizure clusters in tetanus toxin model of temporal lobe epilepsy. In: 32nd International Congress on Epilepsy - Barcelona. 32nd International Epilepsy Congress, Barcelona, 2017-09-02/2017-09-06. The International League Against Epilepsy, 2017.

KALA, D. et al. Detection of blood-brain barrier permeability impairment after stroke. In: 12th European Congress for Stereology and Image Analysis 2017. Kaiserslautern, 2017-09-11/2017-09-14. Ljubljana: International Society for Stereology, 2017. Dostupné z: http://www.mathematik.uni-kl.de/events/ecsia-2017/12th-ecsia-2017/

KOPECKÁ, N. Database of paroxysmal icEEG signals. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 1-5. ISBN 978-80-01-06153-4.

VRBA, J. et al. The Verification Possibility of Thermal Effect During Cortical Stimulation. In: Proceedings of the 39th PIERS in Singapore. The 39th PIERS in Singapore, Singapore, 2017-11-19/2017-11-22. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2017. s. 1-6. ISSN 1559-9450.

SEDLÁK, J. a R. ČMEJLA. Detekce pohybovych cyklů na základě multikanálového sEMG. In: 978-80-01-06161-9. LDD'17 Letní doktorandské dny, Praha, 2017-05-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 12-13. ISBN 978-80-01-06161-9.

JANČA, R. et al. Kontrola bezpečnosti elektrického kortikálního mapování pomocí intraoperační termografie. In: 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd. Brno, 2017-11-22/2017-11-25. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017. s. 2S70. ISSN 1802-4041. Dostupné z: http://www.csns2017.cz/abstrakta/

KALA, D. et al. Quantification of blood brain barrier impairment as biomarker of epileptogenesis. In: 32nd International Congress on Epilepsy - Barcelona. 32nd International Epilepsy Congress, Barcelona, 2017-09-02/2017-09-06. The International League Against Epilepsy, 2017. Dostupné z: http://epilepsybarcelona2017.org/

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Description of the Functional Blocks for the Cross-Coupled Charge Pump Design Algorithm. In: 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 107-110. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053594.

STODŮLKA, P a M. ŠRAMKA. Korekce presbyopie a myopie difrakční presbyopickou fakickou čočkou. In: 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Ostrava, 2017-05-19/2017-05-20. Prague: ČLS JEP, 2017. s. 17. ISBN 978-80-906549-6-9.

HAVLÍK, J. a Z. HORČÍK. ARDUINO JAKO NÁSTROJ PROJEKTOVÉ VÝUKY. In: Trendy v biomedicínském inženýrství 2017. Horní Lomná, 2017-09-25/2017-09-27. Ostrava: VŠB-TUO, 2017. ISBN 978-80-248-4099-4.

MATOUŠEK, D., O. ŠUBRT a J. HOSPODKA. Fibonacci Charge Pump Design, Test and Measurement. In: MEASUREMENT 2017. Smolenice, 2017-05-29/2017-05-31. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2017. s. 135-138. ISBN 9788097262914. DOI 10.23919/MEASUREMENT.2017.7983554.

MATOUŠEK, D., O. ŠUBRT a J. HOSPODKA. Fitting simulated and measured parameters of Dickson charge pump. In: MEASUREMENT 2017. Smolenice, 2017-05-29/2017-05-31. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2017. s. 131-134. ISBN 9788097262914. DOI 10.23919/MEASUREMENT.2017.7983553.

KALA, D. et al. Blood-brain barrier disruption after cerebral ischemia spatially exceed ischemic core. In: The Eleventh Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, 2017-11-28/2017-11-29. Praha: Czech Neuroscience Society, 2017.

CHVOJKA, J. et al. Dual role of interictal discharges in hippocampal ictogenesis. In: The Eleventh Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, 2017-11-28/2017-11-29. Praha: Czech Neuroscience Society, 2017.

MIZERA, P. a P. POLLÁK. Improving of LVCSR for Casual Czech Using Publicly Available Language Resources. In: KARPOV, A., R. POTAPOVA a I. MPORAS, eds. Speech and Computer. 19th International Conference, SPECOM 2017, Hatfield, 2017-09-12/2017-09-16. Heidelberg: Springer, 2017. s. 427-437. Lecture Notes in Artificial Intelligence. sv. LNAI 10458. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-66428-6. DOI 10.1007/978-3-319-66429-3_42.

VOLÍN, J., T. TYKALOVÁ a T. BOŘIL. Stability of prosodic characteristics across age and gender groups. In: INTERSPEECH 2017. Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Stockholm, 2017-08-20/2017-08-24. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2017. ISSN 1990-9772. DOI 10.21437/Interspeech.2017-1503. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.21437/Interspeech.2017-1503

KUDLÁČEK, J. et al. Před vznikem shluků záchvatů dochází ke změnám parametrů mikrozáchvatů v tetanotoxinovém modelu epilepsie temporálního laloku. In: 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd. Brno, 2017-11-22/2017-11-25. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017. ISSN 1802-4041.

MARUSIC, P. et al. The decrease in network connectivity identifies brain tissue actively generating ictal activity. In: AES 2017 - ANNUAL MEETING ABSTRACT. 2017 AES Annual Meeting, Washington D.C., 2017-12-01/2017-12-05. Chicago: American Epilepsy Society, 2017. Dostupné z: https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting_abstracts/view/350117

KRŠEK, P. et al. EFFECTIVE AND SAFE PARADIGM OF INTRAOPERATIVE ELECTRICAL STIMULATION MAPPING IN CHILDREN. In: AES 2017 - ANNUAL MEETING ABSTRACT. 2017 AES Annual Meeting, Washington D.C., 2017-12-01/2017-12-05. Chicago: American Epilepsy Society, 2017. Dostupné z: https://www.aesnet.org/annual_meeting/abstract_search#

Dizertace

NOVOTNÝ, M. Automated assessment of diadochokinesis and resonance in dysarthrias associated with basal ganglia dysfunction. Datum obhajoby 2017-02-22. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra teorie obvodů. Vedoucí práce R. ČMEJLA a J. RUSZ.

BORSKÝ, M. Robust recognition of strongly distorted speech. Praha: Datum obhajoby 2017-04-10. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů. Vedoucí práce P. POLLÁK.

HAVRÁNEK, A. Algoritmy řízení magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů. Datum obhajoby 2018-03-08. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra teorie obvodů; ČVUT FEL. Centrum umělé inteligence. Vedoucí práce I. ZEMÁNEK.

BARTOŠEK, J. Prosody Utilization in Continuous Speech Recognition. Datum obhajoby 2017-04-10. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra teorie obvodů. Vedoucí práce V. HANŽL.

Výzkumné zprávy

HOSPODKA, J. Analýza neohraničených kolejových obvodů ve volném a šuntovém stavu při různých konfiguracích a kmitočtech. [Výzkumná zpráva] 2017.

Nepublikované přednášky

TUČKOVÁ, J. Neuronové sítě pro zpracování signálů. [Nepublikovaná přednáška] Prof. Ing. Milan Sigmund, CSc., garant předmětu DRE2, FEKT VUT v Brně. 2017-04-11.

Stránka vytvořena 20.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.