13000 / 13132 - Publikace - 2019

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2019

Články v časopisech WoS

KUFNER, J. a R. MAŘÍK. Restful State Machines and SQL Database. IEEE Access. 2019, 7 144603-144617. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2944807. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8853255

SEDLÁČEK, M. a R. BEŠŤÁK. Evaluation of Random Physical Cell Id Assignment to Femtocells Under Dense Cell Deployment. Wireless Personal Communications. 2019, 104(2), 753-769. ISSN 0929-6212. DOI 10.1007/s11277-018-6049-y.

ZITTA, T. et al. Experimental load test statistics for the selected IPS tools on low-performance IoT devices. Journal of Electrical Engineering. 2019, 70(4), 285-294. ISSN 1339-309X. DOI 10.2478/jee-2019-0058. Dostupné z: https://content.sciendo.com/view/journals/jee/70/4/article-p285.xml

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. The World of Ripples. IEEE Circuits and Systems Magazine. 2019, 19(2), 59-66. ISSN 1531-636X. DOI 10.1109/MCAS.2019.2909660.

MACH, P., Z. BEČVÁŘ a M. NAJLA. Resource Allocation for D2D Communication With Multiple D2D Pairs Reusing Multiple Channels. IEEE Wireless Communications Letters. 2019, 8(4), 1008-1011. ISSN 2162-2337. DOI 10.1109/LWC.2019.2903798.

LI, H. et al. Versatile Digital Polymerase Chain Reaction Chip Design, Fabrication, and Image Processing. Sensors and Actuators B: Chemical. 2019, 283 677-684. ISSN 0925-4005. DOI 10.1016/j.snb.2018.12.072.

KUFNER, J. a R. MAŘÍK. From a BPMN Black Box to a Smalldb State Machine. IEEE Access. 2019, 7(1), 56276-56296. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2912567. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8698227

CHENG, R. et al. Two-Phase Random Access Procedure for LTE-A Networks. IEEE Transactions on Wireless Communications. 2019, 18(4), 2374-2387. ISSN 1536-1276. DOI 10.1109/TWC.2019.2903479.

NAJLA, M. et al. Efficient Exploitation of Radio Frequency and Visible Light Communication Bands for D2D in Mobile Networks. IEEE Access. 2019, 7 168922-168933. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2954049.

PLACHÝ, J. et al. Joint Positioning of Flying Base Stations and Association of Users: Evolutionary-Based Approach. IEEE Access. 2019, 2019(7), 11454-11463. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2892564.

Patenty a užitné vzory

Hyperspektrální kamera. Původci: P. ZAHRADNÍK. Česká republika. Užitný vzor.

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ. Optický vláknový mikrofon a snímač vibrací. Původci: L. BOHÁČ. Česká republika. Užitný vzor CZ UV 2019-36780. 2019-12-04. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033494.pdf

ČVUT v Praze. A Method of Determining Systolic and Diastolic Blood Pressure and the Unit for this Method. Původci: J. CHOD a P. ZAHRADNÍK. European Patent Office. Patent EP3010400. 2019-07-31. Dostupné z: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=3010400B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20190731&DB=EPODOC&locale=en_EP

Články v ostatních periodikách

VODRÁŽKA, J. et al. Použití otevřených nástrojů pro testování přístupových sítí nové generace. Elektrorevue. 2019, 21(3), 62-67. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/pouziti-otevrenych-nastroju-pro-testovani-pristupovych-siti-nove-generace/

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 6. Elektroinstalatér. 2019, XXV.(2/2019), ISSN 1211-2291.

ŠUSTA, M., P. ZAHRADNÍK a B. ŠIMÁK. Laboratory Measurement Instrument for Testing Broadband Image Sensor. Elektrorevue. 2019, 21(6), 162-165. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/laboratory-measurement-instrument-for-testing-broadband-image-sensor/

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 9. Elektroinstalatér. 2019, XXV.(4/2019), ISSN 1211-2291.

DOLEŽAL, J. a T. ZEMAN. Introduction to the Computation Offloading from Mobile Devices to the Edge of Mobile Network. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2019, 17(4), 413-422. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v17i4.2695.

SVOBODA, J. Vzpomínání na vznik a spletitou historii radioklubu Říčany - 2. Praktická elektronika - Amatérské Radio. 2019, 24 39. ISSN 1804-7173.

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 7. Elektroinstalatér. 2019, XXV.(3/2019), ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Vzpomínání na vznik a spletitou historii radioklubu Říčany. Praktická elektronika - Amatérské Radio. 2019, 24 39. ISSN 1804-7173.

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 8. Elektroinstalatér. 2019, XXV.(4/2019), ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 10. Elektroinstalatér. 2019, XXV.(6/2019), ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 5. Elektroinstalatér. 2019, XXV.(1/2019), ISSN 1211-2291.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

VODRÁŽKA, J., ed. Optical Communications 2019. Praha, Česká republika, 2019-11-11/2019-11-12. Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2019. ISBN 978-80-86742-52-6. Dostupné z: https://www.action-m.com/ok2019/

ANTOUŠEK, K. et al., eds. XXIX. konference Radiokomunikace 2019 - Sborník přednášek. Pardubice, 2019-10-15/2019-10-17. Pardubice: Unit s.r.o., 2019. ISBN 978-80-87942-57-4.

MAGA, D., ed. Proceedings of the 2019 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC). Praha, 2019-04-03/2019-04-05. IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0289-4.

Stati ve sbornících konferencí

KHUDER, I. a R. BEŠŤÁK. Analyzing user mobility using signaling data. In: KŘIVÁNEK, V., ed. Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies 2019, Brno, 2019-05-30/2019-05-31. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8. DOI 10.1109/MILTECHS.2019.8870096.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Modern Methods for Management of Large-Scale Open Digital Resources Development. In: ZAHARIEV, P., ed. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Ruse, 2019-09-04/2019-09-06. Piscataway: IEEE, 2019. s. 141-144. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000413.

NAJLA, M. et al. Machine Learning for Power Control in D2D Communication based on Cellular Channel Gains. In: 2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) - Proceedings. IEEE Global Communications Conference 2019, Waikoloa, HI, 2019-12-09/2019-12-13. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2019. ISSN 2576-6813. ISBN 978-1-7281-0962-6.

PRITZL, V. et al. Real-Time Localization of Transmission Sources by a Formation of Helicopters Equipped with a Rotating Directional Antenna. In: Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS 2018). MESAS 2018 - Modelling & Simulation for Autonomous Systems, Praha, 2018-10-17/2018-10-19. Cham: Springer International Publishing AG, 2019. s. 335-350. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-14983-3. DOI 10.1007/978-3-030-14984-0_25.

HRAD, J. a T. ZEMAN. Improving the Quality of International Education through ECVET Units. In: ZAHARIEV, P., ed. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Ruse, 2019-09-04/2019-09-06. Piscataway: IEEE, 2019. s. 145-149. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000425.

AZIZ, Z. a R. BEŠŤÁK. Mobile Voice Traffic Load Characteristics. In: 26th International Science Conference on Computer Networks. 26th International Conference on Computer Networks, Kamień Śląski, 2019-06-25/2019-06-27. Cham: Springer, 2019. s. 193-207. sv. 1039. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-030-21951-2. DOI 10.1007/978-3-030-21952-9_15.

MACH, P., Z. BEČVÁŘ a T. SPYROPOULOS. Incentive Mechanism and Relay Selection for D2D Relaying in Cellular Networks. In: 2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) - Proceedings. IEEE Global Communications Conference 2019, Waikoloa, HI, 2019-12-09/2019-12-13. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2019. ISSN 2576-6813. ISBN 978-1-7281-0962-6.

NIKOOROO, M. a Z. BEČVÁŘ. Joint Positioning of UAV and Power Control for Flying Base Stations in Mobile Networks. In: 2019 International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob). Barcelona, 2019-10-21/2019-10-23. Barcelona: IEEE, 2019. s. 1-6. ISSN 2160-4894. ISBN 978-1-7281-3316-4. DOI 10.1109/WiMOB.2019.8923247.

ŠIMÁK, B. et al. IT Sharkie – Modern Approach to Teaching Informatics at Secondary Technical Schools. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Education Science and Social Development (ESSD 2019). 2nd International Conference on Education Science and Social Development (ESSD 2019), Changsha, 2019-07-20/2019-07-21. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 295-299. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. ISSN 2352-5398. ISBN 978-94-6252-758-4. DOI 10.2991/essd-19.2019.65.

ZEMAN, T., J. HRAD a J. HOLEČEK. User-friendly Tool for Conversion of Study Texts into a Form Suitable for Presentation on the Internet. In: WANG, F.L. et al., eds. ISET 2019. 2019 International Symposium in Educational Technology, Hradec Králové, 2019-07-02/2019-07-04. USA: IEEE Computer Society, 2019. s. 183-185. ISBN 978-1-7281-3387-4. DOI 10.1109/ISET.2019.00045.

ŘÍHA, J., J. KLEMSA a M. NOVOTNÝ. Multiprecision ANSI C Library for Implementation of Cryptographic Algorithms on Microcontrollers. In: STOJANOVIC, R. et al., eds. Proceedings of the 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO'2019. The 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO'2019, Budva, 2019-06-10/2019-06-14. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2019. s. 275-278. ISSN 2377-5475. ISBN 978-1-7281-1739-3. DOI 10.1109/MECO.2019.8760285.

BEČVÁŘ, Z. et al. Positioning of Flying Base Stations to Optimize Throughput and Energy Consumption of Mobile Devices. In: 2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference. Kuala Lumpur, 2019-04-28/2019-05-01. Piscataway (New Jersey): IEEE, 2019. s. 1-7. 89. ISSN 1550-2252. ISBN 978-1-7281-1217-6. DOI 10.1109/VTCSpring.2019.8746555.

CASAS, P., P. MULINKA a J. VANERIO. Should I (re)Learn or Should I Go(on)?: Stream Machine Learning for Adaptive Defense against Network Attacks. In: International Conference on Software Engineering. MTD'19: Proceedings of the 6th ACM Workshop on Moving Target Defense, London, 2019-11-11. New York: ACM, 2019. s. 79-88. ISBN 978-1-4503-6828-5. DOI 10.1145/3338468.3356829. Dostupné z: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3338468.3356829

ZAHRADNÍK, P. Closed-form Design of Optimal FIR Filters. In: 6th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN 2019). Delhi, 2019-03-07/2019-03-08. New Delhi: Excellent Publishing House, 2019. s. 438-439. ISBN 978-1-7281-1380-7.

KHUDER, I. a R. BEŠŤÁK. Vectors-based method to deduce neighboring cells in mobile networks. In: 2019 International IEEE Conference and Workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering. Budapešť, 2019-11-20/2019-11-21. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2019. s. 35-40. ISBN 978-1-7281-4357-6. DOI 10.1109/CANDO-EPE47959.2019.9111034.

MULINKA, P., P. CASAS a J. VANERIO. Continuous and Adaptive Learning over Big Streaming Data for Network Security. In: IEEE International Conference on Cloud Networking. Coimbra, 2019-11-04/2019-11-06. Santa Monica: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4832-8. DOI 10.1109/CloudNet47604.2019.9064134.

MAŘÍK, R. a T. ZIKMUND. Overlapping Communities in Bipartite Graphs. In: AIELLO, L.M. et al., eds. Complex Networks and Their Applications VII. COMPLEX NETWORKS: International Conference on Complex Networks and their Applications, Cambridge, 2018-12-11/2018-12-13. Springer, Cham, 2019. s. 207-218. sv. 1. ISSN 1860-9503. ISBN 978-3-030-05410-6. DOI 10.1007/978-3-030-05411-3_17.

SLÁDEK, O., B. KAMRLOVÁ a T. ZEMAN. Data Analytics Experience: Finding Equilibrium Between Surveys, Evaluation and Modeling. In: GÓMEZ CHOVA, L., A. LÓPEZ MARTÍNEZ a I. CANDEL TORRES, eds. EDULEARN19 Proceedings - 11th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN19 - 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 2019-07-01/2019-07-03. Valencia: IATED Academy, 2019. ISSN 2340-1117. ISBN 978-84-09-12031-4.

VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a J. HRAD. Impact of High-Capacity Internet Access on Technical Level of e-Learning. In: ZAHARIEV, P., ed. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Ruse, 2019-09-04/2019-09-06. Piscataway: IEEE, 2019. s. 297-301. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000447.

VODRÁŽKA, J., Z. KOCUR a J. HRAD. Experimental Setup for Testing of Communication Systems and Services in Engineering Education. In: ZAHARIEV, P., ed. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Ruse, 2019-09-04/2019-09-06. Piscataway: IEEE, 2019. s. 302-305. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000470.

KRÁLÍČEK, J., J. MATAS a M. BUŠTA. Care Label Recognition. In: ICDAR2019: Proceedings of the 15th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition. ICDAR2019: 15th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition, Sydney, 2019-09-20/2019-09-25. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. s. 959-966. ISSN 1520-5363. ISBN 978-1-7281-3015-6. DOI 10.1109/ICDAR.2019.00158.

PLACHÝ, J. et al. Nash Bargaining Solution for Cooperative Relaying Exploiting Energy Consumption. In: 2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC). IEEE Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), Cannes, 2019-07-02/2019-07-05. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. ISSN 1948-3252. ISBN 978-1-5386-6528-2. DOI 10.1109/SPAWC.2019.8815520.

NUGRAHA, T., Z. BEČVÁŘ a P. MACH. Relay Selection exploiting Genetic Algorithms for Multi-Hop Device-to-Device Communication. In: WiCON 2019 – 12th EAI International Wireless Internet Conference. Taichung, 2019-11-26/2019-11-27. Cham: Springer, 2019. s. 1-12. ISSN 1867-8211. Dostupné z: http://wicon.org/

ZAHRADNÍK, P. Analytical Design of Two-dimensional Maximally Flat Notch FIR Filters. In: 6th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN 2019). Delhi, 2019-03-07/2019-03-08. New Delhi: Excellent Publishing House, 2019. s. 116-119. ISBN 978-1-7281-1380-7. DOI 10.1109/SPIN.2019.8711699.

KHUDER, I. a R. BEŠŤÁK. Cells Interrelation in Mobile Networks. In: 26th International Science Conference on Computer Networks. 26th International Conference on Computer Networks, Kamień Śląski, 2019-06-25/2019-06-27. Cham: Springer, 2019. s. 242-255. sv. 1039. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-030-21951-2. DOI 10.1007/978-3-030-21952-9_19.

WASSERMANN, S. et al. ADAM & RAL: Adaptive Memory Learning and Reinforcement Active Learning for Network Monitoring. In: CNSM 15th International Conference on Network and Service Management. Halifax, 2019-10-21/2019-10-25. St. Paul, Minnesota: IEEE, 2019. ISBN 978-3-903176-24-9. DOI 10.23919/CNSM46954.2019.9012675. Dostupné z: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02301393/

DELWAR, T.S. et al. Multiuser Interference Mitigation using CSK in Indoor Visible Light Communications. In: Proceedings - 2019 7th International Conference on Green and Human Information Technology. 7th International Conference on Green and Human Information Technology, Kuala Lumpur, 2019-01-16/2019-01-18. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. s. 39-42. ISBN 978-1-7281-0627-4. DOI 10.1109/ICGHIT.2019.00016.

Dizertace

VONDROUŠ, O. Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti. Praha: Datum obhajoby 2019-06-25. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT v Praze. Vedoucí práce J. HRAD.

HÉGR, T. On Bandwidth-Delay-Constrained Least-Delay-Variation Problem in Smart Grid Ethernet Networks. Praha: 2019. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT v Praze. Vedoucí práce L. BOHÁČ.

Nepublikované přednášky

KOCUR, Z. a J. VODRÁŽKA. Testing System for Communication Part of Smart Grid. [Nepublikovaná přednáška] IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications (ISPLC - IEEE ComSoc). 2019-04-05.

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2019

Články v ostatních periodikách

ŠUSTA, M., P. ZAHRADNÍK a B. ŠIMÁK. Laboratory Measurement Instrument for Testing Broadband Image Sensor. Elektrorevue. 2019, 21(6), 162-165. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/laboratory-measurement-instrument-for-testing-broadband-image-sensor/

Stati ve sbornících konferencí

ZAHRADNÍK, P. Analytical Design of Two-dimensional Maximally Flat Notch FIR Filters. In: 6th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN 2019). Delhi, 2019-03-07/2019-03-08. New Delhi: Excellent Publishing House, 2019. s. 116-119. ISBN 978-1-7281-1380-7. DOI 10.1109/SPIN.2019.8711699.

Stránka vytvořena 16.04.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.