13000 / 13132 - Publikace - 2021

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2021

Články v časopisech WoS

BEČVÁŘ, Z. et al. Hierarchical Scheduling for Suppression of Fronthaul Delay in C-RAN with Dynamic Functional Split. IEEE Communications Magazine. 2021, 59(4), 95-101. ISSN 0163-6804. DOI 10.1109/MCOM.001.2000697.

VONDROUŠ, O., Z. KOCUR a J. HRAD. Verification of a new metric for data flow continuity and sustainability optimization. International Journal of Communication Systems. 2021, 34 ISSN 1099-1131. DOI 10.1002/dac.4890. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/dac.4890

MACH, P., T. SPYROPOULOS a Z. BEČVÁŘ. Incentive-Based D2D Relaying in Cellular Networks. IEEE Transactions on Communications. 2021, 69(3), 1775-1788. ISSN 0090-6778. DOI 10.1109/TCOMM.2020.3042461.

PLACHÝ, J. et al. Dynamic Allocation of Computing and Communication Resources in Multi-Access Edge Computing for Mobile Users. IEEE Transactions on Network and Service Management. 2021, 2021(18), 2089-2106. ISSN 1932-4537. DOI 10.1109/TNSM.2021.3072433. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9400385

MAGA, D. et al. Application of Minimum Energy Effect to Numerical Reconstruction of Insolation Curves. Energies. 2021, 14(17), ISSN 1996-1073. DOI 10.3390/en14175313. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/17/5313

NAJLA, M., Z. BEČVÁŘ a P. MACH. Reuse of Multiple Channels by Multiple D2D Pairs in Dedicated Mode: Game Theoretic Approach. IEEE Transactions on Wireless Communications. 2021, 20(7), 4313-4327. ISSN 1536-1276. DOI 10.1109/TWC.2021.3057825.

NAJLA, M. et al. Positioning and Association Rules for Transparent Flying Relay Stations. IEEE Wireless Communications Letters. 2021, 10(6), 1276-1280. ISSN 2162-2337. DOI 10.1109/LWC.2021.3063909.

Články v ostatních periodikách

NIKOOROO, M. a Z. BEČVÁŘ. Optimal Positioning of Flying Base Stations and Transmission Power Allocation in NOMA Networks. IEEE Transactions on Wireless Communications. 2021, ISSN 1536-1276. DOI 10.1109/TWC.2021.3103639.

BARTOŠOVÁ, K., M. NERUDA a L. VOJTĚCH. Methodology of Studying Effects of Mobile Phone Radiation on Organisms: Technical Aspects. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 18(23), 1-9. ISSN 1660-4601. DOI 10.3390/ijerph182312642. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/23/12642

VODRÁŽKA, J. a Z. KOCUR. Technologie internetu věcí v prostředí chytrého měření. Elektro. 2021, 2021 17-20. ISSN 1210-0889.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MAGA, D. a J. HÁJEK, eds. Proceedings of the 2021 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). Praha, 2021-09-01/2021-09-04. Piscataway: IEEE, 2021. ISBN 978-1-7281-9324-3.

Stati ve sbornících konferencí

ZEMAN, T. et al. Prostředí pro otevřené digitální výukové zdroje VOVCR.CZ. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2021. 20. ročník soutěže eLearning a 21. ročník konference s mezinárodní účastí eLearning 2021, Praha, 2021-09-02/2021-09-03. Hradec Králové: Gaudeamus, 2021. s. 67-72. ISBN 978-80-7435-831-9.

VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a J. HRAD. NGA for a New Dimension of Distance Education. In: MAGA, D. a J. HÁJEK, eds. Proceedings of the 2021 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Praha, 2021-09-01/2021-09-04. Piscataway: IEEE, 2021. s. 13-17. ISBN 978-1-7281-9324-3. DOI 10.1109/EAEEIE50507.2021.9530964. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9530964

MADELKHANOVA, A. a Z. BEČVÁŘ. Optimization of Cell Individual Offset for Handover of Flying Base Station. In: 2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference (VTC2021-Spring). Helsinki, 2021-04-25/2021-05-19. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2021. ISSN 1550-2252. ISBN 978-1-7281-8964-2. DOI 10.1109/VTC2021-Spring51267.2021.9448970. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9448970

KLEMSA, J. TFHE Parameter Setup for Effective and Error-Free Neural Network Prediction on Encrypted Data. In: Intelligent Computing. Computing Conference 2021, London, 2021-07-15/2021-07-16. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 702-721. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-030-80128-1. DOI 10.1007/978-3-030-80129-8_49.

NUGRAHA, T., Z. BEČVÁŘ a P. MACH. Selection of Relays in Multi-Pair D2D Communication with Multicast. In: European Wireless 2021. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2021. s. 36-41. ISSN 2153-3644. ISBN 978-3-8007-4948-5. Dostupné z: https://ew2020.european-wireless.org/

ONDRÁČEK, P. Družice ve volnočasových aktivitách. In: Radiokomunikace 2021. Pardubice, 2021-10-19/2021-10-20. Pardubice: UNIT, 2021. s. 215-223. ISBN 978-80-905345-7-5.

ZEMAN, T., J. HRAD a M. NEVOSAD. Efficient Self-Production of Advanced Teaching Materials. In: MAGA, D. a J. HÁJEK, eds. Proceedings of the 2021 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Praha, 2021-09-01/2021-09-04. Piscataway: IEEE, 2021. s. 9-12. ISBN 978-1-7281-9324-3. DOI 10.1109/EAEEIE50507.2021.9530910. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9530910

KLEMSA, J. Fast and Error-Free Negacyclic Integer Convolution using Extended Fourier Transform. In: Cyber Security Cryptography and Machine Learning. 5th International Symposium, CSCML 2021, Be'er Sheva, 2021-07-08/2021-07-09. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 282-300. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-78085-2. DOI 10.1007/978-3-030-78086-9_22.

VODRÁŽKA, J. 25 let renesance metalických sdělovacích kabelů. In: HRON, J., ed. Měření a údržba sdělovacích kabelů LI.. Tábor, 2021-10-18/2021-10-19. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2021.

Stránka vytvořena 01.12.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.