13000 / 13132 - Publikace - 2021

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2021

Články v ostatních periodikách

VODRÁŽKA, J. a Z. KOCUR. Technologie internetu věcí v prostředí chytrého měření. Elektro. 2021, 2021 17-20. ISSN 1210-0889.

Stránka vytvořena 01.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.