13000 / 13134 - Publikace - 2017

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

PRAJZLER, V. et al. Properties of Multimode Optical Epoxy Polymer Waveguides Deposited on Silicon and TOPAS Substrate. Radioengineering. 2017, 26(1), 10-15. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2017.0010.

JELÍNEK, M. a J. JAKOVENKO. An Effect of Output Capacitor ESL on Hysteretic PLL Controlled Multiphase Buck Converter. Radioengineering. 2017, 26(2), 515-521. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2017.0515.

PRAJZLER, V. et al. The evaluation of the refractive indices of bulk and thick polydimethylsiloxane and polydimethyl-diphenylsiloxane elastomers by the prism coupling technique. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2017, 28(11), 7951-7961. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-017-6498-1.

PRAJZLER, V. et al. Large core plastic planar optical splitter fabricated by 3D printing technology. Optics Communications. 2017,(400), 38-42. ISSN 0030-4018. DOI 10.1016/j.optcom.2017.04.070.

PROCHÁZKA, V. et al. Influence of non-adherent yeast cells on electrical characteristics of diamond-based field-effect transistors. Applied Surface Science. 2017, 2017(2), 214-219. ISSN 0169-4332. DOI 10.1016/j.apsusc.2016.05.003.

PRAJZLER, V. a R. MAŠTERA. Wavelength division multiplexing module with large core optical polymer planar splitter and multilayered dielectric filters. Optical and Quantum Electronics. 2017, 49(4), ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-017-0960-4.

VOBECKÝ, J. et al. Silicon Thyristors for Ultrahigh Power (GW) Applications (Invited Paper). IEEE Transactions on Electron Devices. 2017, 64(03), 760-768. ISSN 0018-9383. DOI 10.1109/TED.2016.2638476.

BAYANI, A. et al. Investigation of sub-10nm Cylindrical Surrounding Gate Germanium Nanowire Field Effect Transistor with Different Cross-Section Areas. Superlattices and Microstructures. 2017, 105 110-116. ISSN 0749-6036. DOI 10.1016/j.spmi.2017.03.020.

KALACHYOVA, Y. et al. Ultrasensitive and reproducible SERS platform of coupled Ag grating with multibranched Au nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics. 2017, 19(22), 14761-14769. ISSN 1463-9076. DOI 10.1039/c7cp01828b.

ELASHNIKOV, R. et al. Sandwiched gold/PNIPAm/gold microstructures for smart plasmonics application: towards the high detection limit and Raman quantitative measurements. The Analyst. 2017, 142(16), 2974-2981. ISSN 0003-2654. DOI 10.1039/c7an00419b.

STANEK, S. et al. The influence of silver ion exchange on the luminescence properties of Er-Yb silicate glasses. Optical Materials. 2017, 72(10), 183-189. ISSN 0925-3467. DOI 10.1016/j.optmat.2017.05.053.

NOMEROTSKI, A. et al. Characterization of TimepixCam, a fast imager for the time-stamping of optical photons. Journal of Instrumentation. 2017, 2017(04.01.2017), 1-8. ISSN 1748-0221. DOI 10.1088/1748-0221/12/01/C01017.

HAZDRA, P. a S. POPELKA. Radiation resistance of wide-bandgap semiconductor power transistiors. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE. 2017, 214(4), ISSN 1862-6300. DOI 10.1002/pssa.201600447.

POPELKA, S., P. HAZDRA a V. ZÁHLAVA. Operation of 4H-SiC high voltage normally-OFF V-JFET in radiation hard conditions: Simulations and experiment. Microelectronics Reliability. 2017, 74 58-66. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2017.05.015.

Patenty a užitné vzory

ČVUT / FEL / katedra mikroelektroniky. Způsob výroby flexibilních mnohavidových optických planárních vlnovodů a zařízení k provádění tohoto způsobu. Původci: V. PRAJZLER a R. MAŠTERA. Česká republika. Patent CZ 306971. 2017-09-06. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10247832&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25prajzler%25&s_naze=&s_anot=

Fyzikální ústav AV ČR. v. v. i., Praha 8, CZ Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4, CZ. Kultivační komora pro in-vitro opticko-elektrické monitorování biologických kultur s impedančními opticky-transparentními diamantovými elektrodami. Původci: R. MATĚJKA et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30691. 2017-05-18. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10267264&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

TESTIMA, spol. s r.o. Kamera pro měření ohnisek rentgenových lamp. Původci: M. KUBÍNYI et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30501. 2017-03-21.

ČVUT. Kmitočtové korektory. Původci: J. FOIT a M. HUSÁK. Česká republika. Užitný vzor CZ 30372. 2017-02-21. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030372.pdf

UJP PRAHA a.s., Praha - Zbraslav, CZ. Zařízení pro přenos a vyhodnocení dat z velkoplošných detektorů ionizujícího a neionozujícího záření do řídicí a zpracovatelské jednotky. Původci: M. SEMMLER et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30290. 2017-01-24.

ČVUT. Kmitočtově selektivní obvod s konstantní fází. Původci: J. FOIT a M. HUSÁK. Česká republika. Užitný vzor CZ 30411. 2017-02-28. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030411.pdf

Články v ostatních periodikách

HUSÁK, M. Senzory vodíku s nanodrátovými ZnO nanostrukturami. DPS - Elektronika od A do Z. 2017, 2017(3), 2-8. ISSN 1805-5044.

HUSÁK, M. Senzory s elektroaktivními polymery. DPS - Elektronika od A do Z. 2017, 2017(4), 2-7. ISSN 1805-5044.

HUSÁK, M. Iontové polymerové aktuátory se zpětnou senzorovou vazbou. DPS - Elektronika od A do Z. 2017, 2017(6), 2-10. ISSN 1805-5044.

HUSÁK, M. Senzory plynů: polovodičové struktury a SAW. DPS - Elektronika od A do Z. 2017, 2017(1), 2-6. ISSN 1805-5044.

HUSÁK, M. Senzory s elektroaktivními polymery II. DPS - Elektronika od A do Z. 2017, 2017(5), 2-9. ISSN 1805-5044.

PUCI, F. a M. HUSÁK. Magnetically Levitated and Guided Systems. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 2017, 2(3), 241-244. ISSN 2415-6698. DOI 10.25046/aj020333. Dostupné z: https://astesj.com/v02/i03/p33/

HUSÁK, M. Senzory vodíku s polovodičovými oxidovými nanostrukturami. DPS - Elektronika od A do Z. 2017, 2017(2), 2-8. ISSN 1805-5044.

Stati ve sbornících konferencí

PROCHÁZKA, V. et al. Real-Time Monitoring of Stem Cells by Diamond-Based Impedance Sensors. In: Proceedings of Eurosensors 2017. Eurosensors 2017, Paris, 2017-09-03/2017-09-06. Basel: MDPI AG, 2017. sv. 1. ISSN 2504-3900. DOI 10.3390/proceedings1040515. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2504-3900/1/4/515

KOŠŤÁL, M. 3D Printed Switch for Plastic Optical Fibres. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 1-4. ISBN 978-80-01-06153-4.

MAREŠ, D. et al. Design and optimization of the silver nanograting structure utilizing surface plasmon-polariton for increase of SERS sensor response. In: PÁTA, P. a K. FLIEGEL, eds. Photonics, Devices, and Systems VII. Photonics Prague 2017, Prague, 2017-08-28/2017-08-30. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. sv. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5. DOI 10.1117/12.2291467.

BARRI, D. a J. JAKOVENKO. An Algorithm for Assessment IC Matched Structure with Respecting nth_order Gradient Parameter Effects. In: IMAPS flash conference 2017. Brno, 2017-11-09/2017-11-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2017. s. 12-93. ISBN 978-80-214-5535-1.

ŠMEJCKÝ, J., V. JEŘÁBEK a P. NEKVINDOVÁ. Gain determination of optical active doped planar waveguides. In: PÁTA, P. a K. FLIEGEL, eds. Photonics, Devices, and Systems VII. Photonics Prague 2017, Prague, 2017-08-28/2017-08-30. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. sv. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5. DOI 10.1117/12.2294030.

PROCHÁZKA, V.P., T.I. IŽÁK a A.K. KROMKA. Influence of Buffers and Culture Media on Diamond Solution-Gated Field Effect Transistors Regarding Stability and Memory Effect. In: Proceedings of Eurosensors 2017. Eurosensors 2017, Paris, 2017-09-03/2017-09-06. Basel: MDPI AG, 2017. sv. 1. ISSN 2504-3900. DOI 10.3390/proceedings1040525. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2504-3900/1/4/525

HASN, S., M. PICHOTKA a D. VAVŘÍK. Spectroscopic X-ray Tomography-based Hybrid Pixel Detectors. In: NDT.net E-Journal. NDT in Progress 2017, IXth International Workshop of NDT Experts, Prague, 2017-10-09/2017-10-11. Kirchwald: The e-Journal of Nondestructive Testing, www.ndt.net, 2017. ISSN 1435-4934. Dostupné z: https://www.ndt.net/article/ctc2018/papers/ICT2018_paper_id161.pdf

HAZDRA, P. a S. POPELKA. Lifetime Control in SiC PiN Diodes Using Radiation Defects. In: ZEKENTES, K., K.V. VASILEVSKIY a N. FRANGIS, eds. Silicon Carbide and Related Materials 2016. 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2016 (ECSCRM 2016), Halkidiki, 2016-09-25/2016-09-29. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2017. s. 463-466. Materials Science Forum. sv. 897. ISSN 1662-9752. ISBN 978-3-0357-1043-4. DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.897.463.

BARULIN, A., J. ŠMARHÁK a J. VOVES. Simulation of Epitaxially Grown Graphene on Step-Shaped SiC Surface. In: Proceedings of the 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Brno, 2016-11-19/2016-11-21. Ostrava: Tanger, 2017. s. 110-115. ISBN 978-80-87294-71-0.

PRAJZLER, V., R. MAŠTERA a M. KNIETEL. Filter Embedded Optical Planar Splitter Connectable to Large Core Plastic Optical Fibers. In: 2017 CLEO Pacific Rim Conference. Pacific Rim Conference on Lasers and Electro‐Optics (CLEO/Pacific Rim), Singapore, 2017-07-31/2017-08-04. OSA Publishing, 2017. s. 1-2. ISSN 2166-8892. ISBN 978-1-5090-6293-5. DOI 10.1109/OECC.2017.8114761. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8114761/

Dizertace

MAŠEK, P. Multi-coincidence System of Ionization Radiation Detectors Based on Advanced Position Sensitive Detectors. Datum obhajoby 2018-03-15. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra mikroelektroniky; ČVUT ÚTEF. Oddělení fyzikálních experimentů. Vedoucí práce J. JAKŮBEK a M. HUSÁK.

Nepublikované přednášky

FOIT, J. Irák, jak si ho pamatujeme. [Nepublikovaná přednáška] DOX Praha. 2017-12-04.

VANČURA, P. et al. Modern search techniques for layout creation. [Nepublikovaná přednáška] Cadence. 2017-05-15.

Stránka vytvořena 20.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.