13136 / 13143 - Publikace - 2018

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Publikační činnost 2018

Články v časopisech WoS

LIBALOVA, H. et al. Transcriptional response to organic compounds from diverse gasoline and biogasoline fuel emissions in human lung cells. Toxicology in Vitro. 2018, 48(2), 329-341. ISSN 0887-2333. DOI 10.1016/j.tiv.2018.02.002.

PROCHÁZKOVÁ, J. et al. Adaptive changes in global gene expression profile of lung carcinoma A549 cells acutely exposed to distinct types of AhR ligands. Toxicology Letters. 2018, 292 162-174. ISSN 0378-4274. DOI 10.1016/j.toxlet.2018.04.024.

WOHLFAHRTOVA, M. et al. Early Isolated V-lesion May Not Truly Represent Rejection of the Kidney Allograft. Clinical Science. 2018, 132(20), 2269-2284. ISSN 0143-5221. DOI 10.1042/CS20180745.

HONKOVÁ, K. et al. Gene Expression Profiling in Healthy Newborns from Diverse Localities of the Czech Republic. Environmental and Molecular Mutagenesis. 2018, 59(5), 401-415. ISSN 0893-6692. DOI 10.1002/em.22184.

ŠOUREK, G. et al. Lifted Relational Neural Networks: Efficient Learning of Latent Relational Structures. Journal of Artificial Intelligence Research. 2018, 62 69-100. ISSN 1076-9757.

Stati ve sbornících konferencí

BRZICOVA, T. et al. Whole-genome Expression Analysis in THP-1 Macrophage-like Cells Exposed to Diverse Nanomaterials. In: NANOCON 2017 Conference Proceedings. 9 th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2017-10-18/2017-10-20. Ostrava: Tanger Ltd., 2018. s. 679-684. ISBN 978-80-87294-81-9.

MALINKA, F., F. ŽELEZNÝ a J. KLÉMA. Genomic single rule learning with an ontology-based refinement operator. In: SVOZIL, D. a P. ČECH, eds. ENBIK2018 Conference proceedings. ENBIK - Národní bioinformatická konference, Bystřice nad Pernštejnem, 2018-06-11/2018-06-13. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2018. s. 69. ISBN 978-80-7592-017-1.

ŠOUREK, G. et al. Stacked Structure Learning for Lifted Relational Neural Networks. In: Inductive Logic Programming 2017. 27th International Conference on Inductive Logic Programming, Orléans, 2017-09-04/2017-09-06. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 140-151. 27. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-78089-4. DOI 10.1007/978-3-319-78090-0_10.

RYŠAVÝ, P. On Sequence Overlaps Minimizing Post-normalized Edit Distance. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1-5. ISBN 978-80-01-06428-3.

HUBÁČEK, O., G. ŠOUREK a F. ŽELEZNÝ. Lifted Relational Team Embeddings for Predictive Sports Analytics. In: Proceedings of the 28th International Conference on Inductive Logic Programming. The 28th International Conference on Inductive Logic Programming, Ferrara, 2018-09-02/2018-09-04. CEUR-WS.org, 2018. s. 84-91. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-2206/paper7.pdf

SVATOŠ, M. et al. Pruning Hypothesis Spaces Using Learned Domain Theories. In: Inductive Logic Programming 2017. 27th International Conference on Inductive Logic Programming, Orléans, 2017-09-04/2017-09-06. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 152-168. 27. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-78089-4. DOI 10.1007/978-3-319-78090-0_11.

Výzkumné zprávy

ČERNOCH, R. a F. ŽELEZNÝ. Zpráva o výslecích vývoje a validace. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT/FEL/K13136, 2018. Zpráva č. TG02010033_2018.

BARVÍNEK, J., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Rozpoznávání, zda je datový tok komprimovaný, nebo šifrovaný: rešerše literatury a experimentální vyhodnocení dostupných technik. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2018. Zpráva č. 31/19/13136/Žele.

ŽELEZNÝ, F. a R. ČERNOCH. Výzkumná zpráva - 2. rok. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Intelligent Data Analysis, 2018. Zpráva č. TH02010824-2.

ŽELEZNÝ, F. a R. ČERNOCH. Výzkumná zpráva - 1. rok. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Intelligent Data Analysis, 2018. Zpráva č. TH02010824-1.

Nepublikované přednášky

KLÉMA, J. Learning from large, complex and structured omics data.. [Nepublikovaná přednáška] Hamburg University, Germany. 2018-08-30.

Stránka vytvořena 15.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.