13136 / 13145 - Publikace

13136 / 13145 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2017 2019 2020

Stránka vytvořena 19.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.