13133 / 13161 - Publikace - 2016

13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

HELLER, J. a T. PAJDLA. GpoSolver: a Matlab/C plus plus toolbox for global polynomial optimization. Optimization Methods and Software. 2016, 31(2), 405-434. ISSN 1055-6788. DOI 10.1080/10556788.2015.1121489.

GRONÁT, P. et al. Learning and Calibrating Per-Location Classifiers for Visual Place Recognition. International Journal of Computer Vision. 2016, 118(3), 319-336. ISSN 0920-5691. DOI 10.1007/s11263-015-0878-x.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HALOUNOVÁ, L. et al., eds. XXIII ISPRS Congress, Commission III. Prague, 2016-07-12/2016-07-19. Göttingen: Copernicus GmbH, 2016. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences . sv. III-3. ISSN 2194-9050. Dostupné z: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-3/

HALOUNOVÁ, L. et al., eds. XXIII ISPRS Congress, Commission III. Prague, 2016-07-12/2016-07-19. Göttingen: Copernicus GmbH, 2016. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives). sv. XLI-B3. ISSN 2194-9034. Dostupné z: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B3/

Stati ve sbornících konferencí

ALBL, Č., A. SUGIMOTO a T. PAJDLA. Degeneracies in Rolling Shutter SfM. In: LEIBE, B. et al., eds. Computer Vision – ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11–14, 2016, Proceedings, Part V. European Conference on Computer Vision 2016, Amsterdam, 2016-10-08/2016-10-16. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. s. 36-51. Lecture Notes in Computer Science. sv. 9909. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-46453-4. DOI 10.1007/978-3-319-46454-1_3.

ARANDJELOVIĆ, R. et al. NetVLAD: CNN architecture for weakly supervised place recognition. In: CVPR 2016: Proceedings of the 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2016, Las Vegas, 2016-06-26/2016-07-01. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2016. s. 5297-5307. ISSN 1063-6919. ISBN 978-1-4673-8851-1. DOI 10.1109/CVPR.2016.572.

ALBL, Č., Z. KÚKELOVÁ a T. PAJDLA. Rolling shutter absolute pose problem with known vertical direction. In: CVPR 2016: Proceedings of the 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2016, Las Vegas, 2016-06-26/2016-07-01. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2016. s. 3355-3363. ISSN 1063-6919. ISBN 978-1-4673-8851-1. DOI 10.1109/CVPR.2016.365.

Výzkumné zprávy

PAJDLA, T. a K. ZIMMERMANN. Urban Dynamic Processor. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2016. Zpráva č. CTU--CMP--2016--12. ISSN 1213-2365.

Stránka vytvořena 20.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.