13133 / 13164 - Publikace - 2014

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Publikační činnost 2014

Články v časopisech WoS

TIMOFTE, R., K. ZIMMERMANN a L. VAN GOOL. Multi-view traffic sign detection, recognition, and 3D localisation. Machine Vision and Applications. 2014, 25(3), 633-647. ISSN 0932-8092. DOI 10.1007/s00138-011-0391-3.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

NOVOTNÝ, M. et al., eds. Strechy 2014. Bratislava, 2014-11-19/2014-11-20. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2014. ISBN 978-80-89728-01-5.

Stránka vytvořena 15.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.