13133 / 13166 - Publikace - 2015

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Publikační činnost 2015

Stati ve sbornících konferencí

MACKŮ, D. The Continuous Flow Total Artificial Heart in Clinical Practice. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. s. 318-321. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8.

JECH, R. et al. Dysfunctional motor and cognitive networks in Parkinson's disease detected by resting state fMRI. In: Journal of the Neurological Sciences. XXII World Congress of Neurology WCN 2015, Santiago, 2015-10-31/2015-11-05. World Federation of Neurology, 2015. s. E53. ISSN 0022-510X. DOI 10.1016/j.jns.2015.08.212.

OTÁHAL, M., J. VÍTKŮ a P. NAHODIL. Rozšiřování kognitivních schopností: neuroimplantáty a HTM model neokortexu. In: Kognice a umělý život XV. Bratislava: Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, 2015. DOI 10.13140/RG.2.1.5181.4567. Dostupné z: http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/zbornik/prispevky.html

RŮŽIČKA, F. et al. Anxiety and salivary cortisol changes in Parkinson's disease are related to global connectivity of the ventromedial prefrontal network. In: Journal of the Neurological Sciences. XXII World Congress of Neurology WCN 2015, Santiago, 2015-10-31/2015-11-05. World Federation of Neurology, 2015. s. E53. ISSN 0022-510X. DOI 10.1016/j.jns.2015.08.213.

MACKŮ, D. The Continuous Flow Total Artificial Heart in Clinical Practice. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. s. 318-321. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8.

SMEJKAL, V. et al. The dynamic biometric signature - is the biometric data in the created signature constant?. In: Proceedings of 49th Annual 2015 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. IEEE International Carnahan Conference on Security Technology, Taipei, 2015-09-21/2015-09-24. Piscataway: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC., 2015. ISSN 1071-6572. ISBN 978-1-4799-8691-0.

Výzkumné zprávy

OTÁHAL, M. Neuromorphic, event-driven cameras for vision applied in neural networks (HTM/CLA). [Výzkumná zpráva] 2015.

Stránka vytvořena 06.05.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.